Projekt bieżący Zawodowa Dowspuda

Strona główna szkoły

Dowspuda 8 października 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na stanowisko koordynatora projektu pt. „Zawodowa Dowspuda” realizowanego przez Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3  Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Doświadczenie i umiejętności wymagane w zapytaniu

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie