Strona główna szkoły

Użytkowników:
1
Artykułów:
74
Odsłon artykułów:
10112

Zawodowa Dowspuda

Kurs sieczkarni samojezdnej - druga edycja

W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbyła się druga edycja kursu sieczkarni samojezdnej, w którym wzięło udział 20 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie. Każdy uczestnik otrzymał świadectwo ukończenia kursu.

Kurs chemizacyjny - druga edycja

W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbyła się druga edycja kursu chemizacyjnego, w którym wzięło udział 15 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie. Każdy uczestnik otrzymał świadectwo ukończenia kursu.

Staże zawodowe

W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbyły się w ramach zadania 1 płatne staże zawodowe dla 50 uczniów naszej szkoły. Staże odbywały się dla osób z kierunku technik hotelarstwa w Hotelu PURO**** w Gdańsku; dla osób z kierunku technik rolnik w indywidualnych gospodarstwach rolnych, dla osób z kierunku technik weterynarii w Stadninie Koni Ferensteinów w Gałkowie, Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy Oddział Olecko, Stadninie Koni "Nad Wigrami" w Mikołajewie, Stadninie Koni W Żarnowie. Uczniowie zdobywali doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy.

Kurs chemizacyjny

W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbył się kurs chemizacyjny, w którym wzięło udział 15 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie. Każdy uczestnik otrzymał świadectwo ukończenia kursu.

Kurs prasy

W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbył się kurs obsługi prasy, w którym wzięło udział 20 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie.
Każdy uczestnik otrzymał legitymację oraz świadectwo ukończenia kursu.

Kurs sieczkarni

W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbył się kurs sieczkarni, w którym wzięło udział 20 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie. Każdy uczestnik otrzymał legitymację oraz świadectwo ukończenia kursu.

Kurs kombajnisty

W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbył się kurs kombajnisty, w którym wzięło udział 20 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w terenie.
Każdy uczestnik otrzymał legitymację oraz świadectwo ukończenia kursu.

Spotkania z psychologiem

W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbyły się zajęcia z psychologiem, w którym wzięło udział 10 uczniów naszej Szkoły. Uczniowie na kolejnych zajęciach poznawali techniki radzenia sobie ze stresem oraz uczyli się w jaki sposób można przełamać swoje lęki i w jaki sposób pokonać strach przed wystąpieniami publicznymi.