Zawodowa Dowspuda

Kurs baristy

W ramach projektu "Zawodowa Dowspuda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki odbył się kurs baristy, w którym wzięło udział 10 uczniów naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w świetlicy szkolnego internatu.
Nasi Uczniowie nauczyli się robić pyszne i pięknie ozdobione kawy.