Zawodowy skok bez przeszkód - co się działo?

Ostatnia prosta do mety

Po wielu zakrętach, torach przeszkód, zadaniach do spełnienia docieramy powoli do celu naszej podróży. Już za chwilę kończy się projekt „Zawodowy skok bez przeszkód – program rozwojowy Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie”. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej 150 osób mogło skorzystać z zajęć pozalekcyjnych, kursów i konsultacji. Uczestnicy zostali wyposażeni w nowoczesne materiały dydaktyczne i otrzymali koszulki promocyjne. „Czas na podsumowanie zbliża się, ale trzeba z tym poczekać jeszcze na zakończenie wszystkich zajęć - mówi koordynator projektu Anna Szymborska. Obecnie cieszą mnie przede wszystkim rezultaty miękkie projektu takie, jak wzrost motywacji uczestników do dalszego kształcenia i ich zadowolenie z możliwości uczestnictwa.” Projekt kończy się w listopadzie 2011 roku. Do tego czasu, w ramach projektu odbędą się jeszcze zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, matematyki i jazda konna.


Ważne 270 sekund!

Co można zrobić w takim czasie? Gdy puścimy wodze fantazji okazuje się, że niezwykle dużo: zjeść dwa hamburgery, sprawdzić konto na facebooku, odebrać dwa połączenia telefoniczne, a wykonać przynajmniej trzy w celu „skrzyknięcia” grupy na wieczorne wyjście do kina. Uczestnicy projektu „Zawodowy skok bez przeszkód”, mieli okazję przekonać się też, że właśnie tyle czasu może decydować o śmierci lub życiu ofiary wypadku drogowego. Okazję do takiej refleksji stworzył odbywający się w ramach projektu kurs prawo jazdy. Tym razem jego uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami postępowania na miejscu wypadku, zanim przyjedzie ambulans. Młodym ludziom nauka jazdy samochodem często kojarzy się z uczuciem beztroski, szybką prędkością i poczuciem niezależności. Istnieje też druga strona medalu – ta mniej uświadomiona – którą jest poczucie współodpowiedzialności za innych uczestników ruchu drogowego. Z tego powodu niezbędnym elementem kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy są zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy. W ocenie Anny Szymborskiej, koordynatora projektu, zajęcia odbywające się w ramach projektu finansowego ze środków z Unii Europejskiej bardzo poruszyły młodzież. „Nasi uczniowie otrzymali przygotowanie praktyczne – umieją sprawdzić tętno, wykonać masaż serca, sztuczne oddychanie oraz ułożyć ofiarę w pozycji bocznej ustalonej. Uświadomili sobie też, że bezczynność w obliczu wypadku drogowego jest najgorszym wyjściem”. Podobnego zdania jest Maciej Kłoczko, uczestnik kursu. „Zajęcia z zawodowym ratownikiem medycznym otworzyły nam oczy na to, jak wiele może zależeć od nas. Mamy tylko 4,5 minuty na podjęcie skutecznej akcji ratunkowej, nowe umiejętności i świadomość, którą zdobyliśmy uczyni nas lepszymi kierowcami w przyszłości”.


Czas prawdy

Dotrwali…, ale wcześniej głęboko wzięli sobie do serca sentencję Pitagorasa „Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera”. Podział ról od samego początku był oczywisty: mówiącym był … pan Wysocki, a słuchającymi uczniowie uczęszczający na dodatkowe zajęcia z matematyki odbywające się w ramach projektu. Zakończyły się zajęcia z matematyki „Praktyczny wymiar Pitagorasa” w grupie maturalnej. „Z jednej strony poczuliśmy ulgę, a z drugiej strony ogromne zadowolenie. Wiemy, że nie każdy żywi sympatię do „królowej nauk”, ale każdy z nas musi się z nią zmierzyć na egzaminie maturalnym” – śmieję się Iwona Laszkowska tegoroczna maturzystka i uczestniczka zajęć. „Pan Wysocki starał się zrobić z nas pitagorejczyków, i nawet ci najbardziej odporni w końcu skapitulowali i zaczęli odnosić sukcesy. Najważniejsze, że dostaliśmy szanse na uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach z matematyki, które miejmy nadzieję przyczynią się do pozytywnych wyników na egzaminie. Nie wspomnę o materiałach, które otrzymaliśmy”. O tym jakie plony zbiorą, przekonamy się już niedługo…


"Bonjour Dowspuda"

Nad czystością języka francuskiego czuwa od 1665 roku Akademia Francuska, która dba, by używano terminów pochodzenia francuskiego i, jeśli trzeba, tworzy nowe terminy zastępujące nazewnictwo przyjęte z angielskiego. A my czuwamy nad rozwojem kompetencji językowych naszych uczniów na zajęciach „Jęzokraci”, odbywających się w ramach projektu „Zawodowy skok bez przeszkód – program rozwojowy im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie”. Nauka każdego języka nie może polegać tylko na mechanicznym przytaczaniu konstrukcji gramatycznych oraz pamięciowym opanowywaniu kolejnych słówek. „Na zajęciach nie uczę tylko mówienia po francusku – uczę myślenia po francusku” – podkreśla prowadząca zajęcia Urszula Basałaj. Staram się przekazać uczestnikom zajęć cząstkę Francji”. Aby nauka języka francuskiego była nie tylko ciekawa i przyjemna, ale również aby uczniowie mogli poczuć gwar Pól Elizejskich, klimat uliczek wypełnionych małymi kawiarenkami i wczuć się w emocjonalność Francuzów organizowane są pokazy filmów oraz zajęcia w sali multimedialnej. Przed osobami zainteresowanymi zgłębianiem wiedzy na temat tradycji i kultury kraju Moliera swoje podwoje otwiera szkolna biblioteka wyposażona w nowoczesne materiały dydaktyczne.


"W stylu retro"

Jak każde przysłowie, również te mówiące o tym, że człowiek potrzebuje czegoś więcej niż tylko chleba można sparafrazować i doszukiwać się w nim metaforycznych sensów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odnieść je także do naszych uczniów, bo przecież nie tylko nauka powinna wypełnić czas spędzany w szkole. Idąc tym tropem zorganizowaliśmy w ramach projektu spotkanie promocyjno-informacyjne "U nas w Dowspudzie". Na jego uczestników czekało wiele atrakcji m.in. możliwość zaprezentowania własnej, interpretacji mody lat 80, muzyka oraz coś dla ciała - pyszny poczęstunek. "To już kolejna impreza o charakterze integracyjnym, która odbyła się w ramach projektu. Nie mam wątpliwości, że takie spotkania odgrywają ważną rolę w życiu szkoły. W jej trakcie uczniowie mogą, spojrzeć na szkolną rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy - podkreśla Anna Szymborska, koordynator projektu. Podobnego zdania są sami uczniowie. Marta Jakubanis, która uczestniczyła już w zajęciach "Anglomaniacy", a obecnie z niecierpliwością czeka na kurs prawo jazdy. "Dzięki projektowi zdobywamy nie tylko nowe umiejętności, ale również możemy wspólnie spędzić czas po zajęciach." Uczestnicy imprezy "U nas w Dowspudzie" pląsali w rytmie lat 80- tych, a w przerwie korzystali z poczęstunku zorganizowanego przez firmę cateringową. Była to również dobra okazja do wymiany spostrzeżeń z zajęć dodatkowych oraz integracji grup projektowych.


Drugi skok

Przełom roku to okres podsumowań, postanowień i planów. Ulegając nieco tej tradycji, a trochę chęci pochwalenia się sukcesami prezentujemy dotychczasowe wyniki działalności projektu "Zawodowy skok bez przeszkód - program rozwojowy Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie" oraz serdecznie zapraszamy do udziału w drugim etapie. Najbardziej wymiernym rezultatem działań prowadzonych w ramach projektu jest poprawa kompetencji 106 uczniów, którzy uczestniczyli bądź kontynuują udział w zajęciach pozalekcyjnych i kursach. Największą popularnością wśród nich cieszyły się zajęcia językowe oraz wyrównawcze. "Cieszy mnie - podsumowuje Anna Szymborska, koordynator projektu - że dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej udało się kupić nowoczesne materiały dydaktyczne, które będą służyć przez kilka następnych lat, np. sprzęt jeździecki. Duma jestem też z uczniów (w sumie 14 osób), którzy wykorzystali swoją szansę i w ramach projektu zdobyli prawo jazdy." 3 stycznia 2011 r. ruszył drugi etap rekrutacji do projektu "Zawodowy skok bez przeszkód- program rozwojowy Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie". Projekt stwarza wiele nowych możliwości, dlatego zainteresowanie nim ciągle nie słabnie, a młodzież widzi szans na podniesienie swoich kluczowych kompetencji. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


I speak English?

Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważną rolę pełni język angielski. Jego dobra znajomość umożliwia otrzymanie wysokiej noty na egzaminie maturalnym, studiowanie na wymarzonym kierunku swobodne podróżowanie po wielu krajach europy i świata. Wiedzą o tym również uczniowie naszej szkoły i chętnie uczestniczą w zajęciach językowych "Anglomaniach". Ze względu na formułę i przebieg są one inne niż pozostałe - typowe zajęcia szkolne. Prowadzący mgr Elżbieta Fiedorowicz kładzie duży nacisk na gramatykę i leksykę,  a uczestnicy chłoną język angielski, bo w przyszłości chcą go używać. Zajęcia posiadają więc dwojaką funkcję i są do tego przeprowadzane bardzo skrupulatnie w przyjaznej atmosferze. Czego dowodem jest wypowiedź Marty Jakubanis: "Od stycznia uczestniczę w zajęciach w ramach Projektu "Zawodowy skok bez przeszkód..." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. To dzięki niemu mogę uczęszczać dodatkowo na zajęcia języka angielskiego, na którym uczę się obcego języka, poznaję kultury krajów anglojęzycznych, jak również przygotowuje się do egzaminu maturalnego".


Koń by się uśmiał?

Wraz z powrotem do szkoły, po okresie wakacyjnym, przed naszymi uczniami uczestniczącymi w Projekcie stanęło nowe nie lada wyzwania. Ma ono cztery nogi i niezwykle przenikliwe spojrzenie. Mowa oczywiście o koniach, a dokładnie zajęciach w ramach szkolnego kursu instruktorskiego jazdy konnej. Projekt realizowany jest dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, które umożliwiły również zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych. Od września rozpoczął się wewnętrzny kurs dla 20 kandydatów przygotowujących się do złożenia egzaminu na instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna. Składa się on z: części ogólnej (50 h), części specjalistycznej (50 h) oraz jazdy konnej. Celem kursu jest zdobycie wiedzy, umiejętności organizowania, prowadzenia rekreacji i wypoczynku z wykorzystaniem koni. Zajęcia prowadzą: inż. Ewa Kłoczko, mgr Grzegorz Chodkiewicz i mgr inż. Bogusław Mazurkiewicz. Kurs zakończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym.


Oko w oko z koniem

Tego momentu obawia się chyba każdy, kto marzy aby przyszłość zawodową związać z hodowlą koni. Pierwsze spotkania z tak dużym zwierzęciem robią wrażenie, dodatkowo podsycane niepewnością czy koń nas zaakceptuje. Filtrowani przez końską źrenicą dokładnie zrozumiemy co oznacza sentencja: "Nie sztuką jest kochać konie, sztuką jest sprawić by konie pokochały Ciebie". Nasi uczniowie ten etap mają już za sobą i zdążyli już sobie odpowiedzieć na pytanie, czy możliwa jest przyjaźń końsko-ludzka. Swoje pasje rozwijają na praktykach zawodowych u być może przyszłych pracodawców. Obejmują one zajęcia teoretyczne i praktyczne, na które składają się następujące "końskie" zagadnienia: przepisy BHP w chowie i użytkowaniu, pielęgnacja skóry i kopyt, ocena pokroju, rozród, żywienie, ocena stanu zdrowotnego, rozczyszczanie i kucie, podstawy treningu koni. Po obowiązkowych zajęciach młodzież ma także możliwość nauki jazdy konnej z trenerem. W ramach praktyk grupa 10 osób uczestniczy w "stażu", w renomowanym Klubie Sportowym "Nad Wigrami". Klub liczy 30 koni sportowych, które startują w zawodach o randze ogólnopolskiej. W oddziale hodowlanym jest 70 zwierząt. Zajęcia obywają się pod czujnym okiem opiekuna praktyk Pani Anny Sęk, za co składamy serdeczne podziękowania. Praktyki nie mogłyby odbyć się bez środków pozyskanych z projektu "Zawodowy skok bez przeszkód program rozwojowy Zespołu Szkół im gen. L.M. Paca w Dowspudzie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Zostanie z nich sfinansowany koszt wyżywienia i noclegów uczniów w pobliżu stadniny oraz wynagrodzenie koordynatora ds. praktyk.


Wakacyjna jazda

Lipcowa aura była w tym roku niezwykle łaskawa. Mogliśmy się opalać, wypoczywać na wodą (wyjątkowo ciepłą), spędzać czas na tysiąc i jeden miłych sposobów. W końcu po to są wakacje. Nie wszyscy uczniowie z naszej szkoły 100% czasu poświęcili na letni wypoczynek. Młodzież dzięki środkom pozyskanym z UE, w ramach projektu uczestniczy w bezpłatnym kursie na prawo jazdy. Część teoretyczna kursu, została zakończona. Młodzież w lipcu uczestniczy w części praktycznej tzw. jazdach. Niektórzy już mogą pochwalić się zdanym egzaminem. Kurs potrwa do 15 sierpnia. Mogłoby się wydawać, że letni kurs na prawo jazdy to rozwiązanie, które nie szczególnie przypadnie do gustu jego uczestnikom, ale jak zapewnia Agnieszka Stankiewicz zajęcia nie przekreślają wakacyjnych planów. "Mogliśmy dostosować harmonogram jazd na naszych planów. Zrealizować go mniej lub bardziej intensywnie. Takie letnie zajęcia mobilizują też, aby nie marnować słodko czasu".


Mądry przed szkodą...

Obowiązkowa matura z matematyki spędzała przysłowiowy sen z powiek tegorocznym maturzystom. Z tym egzaminem, w przyszłym roku będą musieli też zmierzyć się ich młodsi koledzy. Z tą różnicą, że uczniowie z II i III klas naszej szkoły mają szansę, z podniesioną przyłbicą podjąć to wyzwanie. Matura 2011 jawi się w jaśniejszych barwach, ponieważ już od tego roku szkolnego (2009/2010) młodzież może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z matematyki. Program zajęć, o których mowa realizowany jest w 15-osobowej grupie, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Jak sama nazwa wskazuje -"Praktyczny wymiar Pitagorasa" - ich celem jest rozwijanie logicznego rozumowania w życiu codziennym, a także myślenia abstrakcyjnego. Uczniowie, którzy biorą udział w nadprogramowych lekcjach mają nadzieję, że przyczynią się one do dobrych wyników przyszłorocznych matur. Podobne oczekiwania ma też Karol Kopiczko: "Myślę, że dodatkowe zajęcia są naszą szansą. Tym bardziej, że jak pokazują wyniki czerwcowego testu diagnozującego poziom naszej wiedzy i umiejętności matematycznych pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Dzięki lekcjom odbywającym się pod hasłem: "Praktyczny wymiar Pitagorasa" mamy możliwości nadrobić zaległości i gruntownie przyswoić materiał." Zajęcia z matematyki prowadzi mgr inż. Jerzy Wysocki i kładzie szczególny nacisk na: uzupełnienie braków z matematyki, przełamanie strachu przed egzaminem maturalnym, kształcenie umiejętności precyzyjnego wyrażania myśli, wyciągania wniosków, stawiania problemów i ich rozwiązywani oraz samodzielnego, logicznego, twórczego myślenia.


Kto żyw, na koń...

Kłusem, a może galopem - każdy z nagrodzonych znalazł swój sposób na pokonanie konkurentów. A walczyć było o co... Bo oprócz uścisku dłoni koordynatora projektu, w zawodach jeździeckich, które odbyły się 1 czerwca 2010 roku w stajni i ujeżdżalni przystajennej Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół w Dowspudzie, przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wzmagania obejmowały konkurencje i zabawy oceniane indywidualnie. Każdy z uczestników (wraz z wyłonionym w drodze losowania koniem), miał do wykonania zadania: slalom wyczynowy, figury ujeżdżeniowe (wolta, półwolna, jazda po kole ze zmianą kierunku w nim), jazda z "jajem". Zdaniem Ewy Kłoczko, głównego organizatora zawodów tego typu imprezy, mimo dość luźnego i zabawowego charakteru odgrywają w życiu szkoły bardzo ważną rolę: "Umożliwiamy młodzieży nie tylko rozwój umiejętności jeździeckich, ale także pokazujemy, że również w szkolnych murach można w atrakcyjny, przyjemny i aktywny sposób spędzić czas. Najważniejsza była wspólna zabawa i pokonywanie własnych słabości."Organizatorem zawodów byli opiekunowie klubu jeździeckiego "Końsorcjum": Bogusław Mazurkiewicz oraz Ewa Kłoczko.


Zajęcia z języka francuskiego "Jęzokraci"

Nie trzeba nikogo przekonywać o tym jak ważną rolę w obecnych czasach odgrywa znajomość języków obcych. Umożliwia ona podróże, znalezienie atrakcyjnej pracy, otwartość na świat. To tylko niektóre z powodów, które spowodowały, że dodatkowe zajęcia z języka francuskiego stały się częścią projektu. "Głównym celem zajęć - mówi nauczyciel języka francuskiego mgr Urszula Basałaj - jest nabycie umiejętności językowych oraz wiedzy o kulturze Francji i krajach francuskojęzycznych". Zajęcia te pozwalają na przełamanie obawy przed swobodnym mówieniem. Uczniowie poznają różne formy wypowiedzi np. mogą wcielać się w rolę aktora w scenkach sytuacyjnych, co podnosi ich samoocenę. Jednocześnie zdobywają wymagany zakres słownictwa niezbędny do komunikowania się na poziomie podstawowym. Podczas zajęć uczniowie korzystają z nowoczesnych materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.


Dzień otwartych drzwi

Kwiecień i pierwsza połowa maja to okres, w którym uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych podejmują ostateczne decyzje o tym, jaką szkołę średnią wybrać. Jest to, więc najlepszy okres, aby przekonywać, że warto podjąć naukę w naszej szkole. Mamy sporo do zaoferowania dzięki dodatkowym zajęciom realizowanym w ramach programu "Zawodowy skok bez przeszkód- program rozwojowy Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca
w Dowspudzie".15 kwietnia 2010 r. od godz. 10.00 do 14.00 uczniowie szkół gimnazjalnych i ich rodzice mieli szansę zapoznać się z ofertą naszej szkoły. Atrakcjami cieszącymi się największą popularnością podczas spotkania była przejażdżka bryczką i pokaz umiejętności jeździeckich uczestników koła jeździeckiego "KOŃsorcjum".


Kurs na prawo jazdy kat. B

W zgryźliwych anegdotach posiadacze prawo jazdy przedstawiani są jako osoby, które bez wykorzystania samochodu nie potrafią zrobić zakupów, wyrzucić śmieci czy zwrócić filmu do wypożyczalni. Istnieje oczywiście druga strona medalu. Prowadzenie auta umożliwia samodzielność, elastyczność. Z tego też powodu coraz częściej pracodawcy od swoich pracowników wymagają umiejętności prowadzenia samochodu.
"Kurs na prawo jazdy to dość spory wydatek dla rodzin naszych uczniów" - zaznacza Anna Szymborska koordynator projektu "To był jeden z powodów dlaczego tego typu zajęcia postanowiliśmy włączyć do projektu. Oczywiście są też inne równie ważne. Kurs umożliwi zdobycie dodatkowych kwalifikacji, co jest jednoznaczne z lepszym startem na rynku pracy."
Kurs przygotowujący do złożenia egzaminu na prawo jazdy kat. B prowadzony jest przez Ośrodek Szkolenia Kierowców "Pekaesik" w Suwałkach. Zajęcia teoretyczne rozpoczęło 20 uczestników.


Konsultacje edukacyjno-zawodowe

Kim będę w przyszłości? Jak najlepiej mogę wykorzystać moje predyspozycje, umiejętności, wiedzę? Jakie studia, zawód, ścieżkę dalszego kształcenia wybrać, aby nie zasilić licznego już grona osób bezrobotnych? To tylko niektóre z pytań, jakie stawiają sobie uczniowie klas maturalnych. Odpowiedzi trudno znaleźć, bo nie są one proste i oczywiste. Na szczęście maturzyści w ramach projektu mogą skorzystać z indywidualnych spotkań z mgr Agnieszką Zackiewicz, doradcą zawodowym.
"To trochę jak wizyta u psychoterapeuty" - śmieją się uczniowie, którzy skorzystali z konsultacji. "Pada mnóstwo pytań. Myślę, że również takich, na które powinniśmy odpowiadać bez wahania... Nie zawsze tak jest. Czasem trudno sprecyzować oczekiwania oraz wyliczać swoje słabe i mocne strony" - dodaje Katarzyna Konopko. Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone dla uczestników projektu umożliwia określenie profilu zawodowego, wpływa pozytywnie na umiejętność planowania rozwoju zawodowego, pozwala również na lepszą orientację na rynku pracy.


"Praktyczny wymiar Pitagorasa"- grupa maturalna

Informacja o tym, że maturzyści w tym roku po raz pierwszy będą musieli przystąpić do obowiązkowego egzaminu dojrzałości z matematyki zmroziła wszystkich nauczycieli, rodziców nie mówiąc już nic o najbardziej zainteresowanych - uczniach. Narodziło się mnóstwo kontrowersji oraz obaw. Jaka jest nasza recepta na ten problem? Działanie... Od początku roku grupa młodych ludzi zgłębia tajniki królowej nauk.
Zajęcia z matematyki przygotowują nie tylko do egzaminu maturalnego. Uczestnicy również rozwijają logiczne myślenie w życiu codziennym, a także uczą się myślenia abstrakcyjnego. "Miejmy nadzieję"- mówi prowadzący zajęcia Czesław Halicki, "że zajęcia przyczynią się to do zwiększenia szans naszych uczniów na dobre wyniki maturalne".

 

 


"Klub młodego biznesmena"

Nie od dzisiaj wiadomo, że najłatwiej przyswoić tę wiedzę, która poparta jest praktycznymi przykładami. Jeszcze lepiej, gdy w procesie nauczania można wykorzystać nowoczesne, dostosowane do aktualnych realiów rynkowych technologie. Takie rozwiązania udało się wypracować na spotkaniach zgłębiających zagadnienia ekonomiczne.
Do "klubu" należą uczniowie, którym zależało na tym, aby poznać realia prowadzenia działalności. Jednym z nich jest Arek Król. Dlaczego wybrał te zajęcia odpowiada bez wahania: "Nawet tak młody człowiek jak ja zdaję sobie sprawę, że zajęcia z teorii, nawet te najlepiej prowadzone nie muszą mieć wiele wspólnego z praktyką. W rzeczywistości możemy spotkać się z wieloma problemami. Mam nadzieję, że teraz przećwiczymy je na "sucho", a później nie będą one nam spędzać snu z powiek".
Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr inż. Tadeuszę Basałaj w pracowni rachunkowości albo komputerowej z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Podczas zajęć uczniowie biorą udział w symulacji prowadzenia działalności gospodarczej, pogłębią wiedzę z dziedziny rachunkowości, ekonomiki i marketingu. Zajęcia wzmocnią kompetencję przedsiębiorczości i inicjatywności.


Byliśmy TAM

W dniach 22 - 23 marca 2010 roku odbyły się "VII Suwalskie Spotkania Edukacyjne". Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć. Wraz z uczniami zaprezentowaliśmy ofertę Zespołu Szkół w Dowspudzie. W tym roku zdecydowa- liśmy się na trochę inną formę prezentacji, taką która powinna dotrzeć do bardzo młodych ludzi. Postanowiliśmy rozbudzić ich ciekawość, zainteresować, przykuć uwagę. Z tego powodu zrezygnowaliśmy z tradycyjnego, statycznego stoiska. "Obok naszego ranczo nikt nie przechodził obojętnie" - podsumowuje Asia Mackiewicz, uczennica - kowbojka z naszej szkoły - "a odważniejsi przeszli szybki, teoretyczny kurs jazdy konnej. Siodło western, mimo że na słomianym koniu spisało się idealnie."
Targi edukacyjne były dobrą okazją również do promocji projektu. Zainteresowanym wręczyliśmy ulotki oraz odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania związane z zasadami i dodatkowymi możliwościami edukacyjnymi wynikającymi z pozyskania środków z UE. 


Koło jeździeckie "KOŃsorcjum"

Wszyscy uczniowie, którzy potrzebują chwili wytchnienia po wytężonej pracy mogą skorzystać z zajęć w kole jeździeckim. Dlaczego?  Powodów jest kilka, z którymi trudno się nie zgodzić lub chociażby polemizować. Po pierwsze: bo mamy takie możliwości (został zakupiony profesjonalny sprzęt jeździecki, który w znaczący sposób wzbogacił dotychczasową bazę naszej Szkoły). Po drugie: to wymarzona alternatywa dla typowej szkolnej nudy. Po trzecie: obcowanie z końmi sprzyja powrotowi sprawności fizycznej i psychicznej (nieocenione po ciężkim tygodniu). Po czwarte: nic nie zastąpi bezpośredniego obcowania z przyrodą. Powodów, aż nadto, więc w siodło i jaaaaaaaaazda!!! W razie problemów pomogą nam zawsze inż. Ewa Kłoczko i mgr inż. Bogusław Mazurkiewicz.


"Anglomaniacy"

Nad poprawą komunikacji językowej w zakresie języka angielskiego oraz nad zwiększeniem motywacji naszej młodzieży czuwa mgr inż. Elżbieta Fiedorowicz. A efekty? Wystarczy porozmawiać z uczniami. "Zajęcia to coś więcej niż tylko zakuwanie niepowiązanych z rzeczywistością słówek" - twierdzą uczestnicy zajęć - "poznajemy też historię i kulturę Wielkiej Brytanii umożliwia to nam lepsze zrozumienie idiomów oraz kontekstów wypowiedzi". Warto dodać, że zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej pracowni multimedialnej sfinansowanej ze środków EFS.


Projekt "Zawodowy skok bez przeszkód" już ruszył.

20 stycznia 2010 r. odbyło się spotkanie "U nas w Dowspudzie". Jego celem była inauguracja, promocja oraz przedstawienie założeń projektu. Impreza miała charakter merytoryczny oraz integracyjny.

W pierwszej, oficjalnej części spotkania Dyrektor Szkoły Jan Orłowski, w swoim wystąpieniu przypomniał jak ważną rolę pełnią zewnętrzne środki finansowe: "Pieniądze pozyskane z funduszy Unii Europejskiej dadzą szansę na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla ponad 120 uczniów. Zwiększą one szansę młodzieży na zdobycie atrakcyjnego zawodu" - podkreślał podczas imprezy Dyrektor Szkoły.

Następnie Koordynator Projektu Anna Szymborska dokonała prezentacji Projektu oraz przedstawiała członków zespołu. Młodzież otrzymała też foldery, w których zaprezentowano, w przystępny sposób strukturę oraz korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie.

W części nieoficjalnej, tej zdecydowanie bardziej oczekiwanej przez uczniów odbył się kulig oraz poczęstunek. "W tym roku zimowa aura nas nie zawodzi, mogliśmy zorganizować kulig. To idealna przestrzeń do pozaszkolnych spotkań. Umożliwia ona inny rodzaj kontaktu między uczniami i nauczycielami. Z pewnością sprzyja integracji oraz aktywizacji" - dodaje Koordynator Projektu.