Uwaga!!!

Rekrutacja na nowy rok szkolny rozpocznie się 15 czerwca 2020 r.

Nowy harmonogram rekrutacji w zakładce "ważne informacje"
Oferujemy naukę w następujących typach szkół:
  •  TECHNIKUM kształcące w zawodach:
  •  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  •  BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA - zawód rolnik
możliwość udziału w zajęciach mundurowych
zamiejscowym zapewniamy internat

Dla dorosłych oferujemy kursy kwalifikacyjne w zawodach:
  •  technik rolnik
– prowadzenie produkcji rolniczej
– organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej rolnik
– prowadzenie produkcji rolniczej
  •  technik hodowca koni
– organizowanie chowu i hodowli koni
– szkolenie i użytkowanie koni
  •  technik ekonomista
– planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
– prowadzenie rachunkowości
  •  technik hotelarstwa
– planowanie i realizacja usług w recepcji
– obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • technik weterynarii
  • rolnik