Drodzy Rodzice oraz Uczniowie

W związku z decyzją rządu w dniach od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. szkoła przechodzi na nauczanie zdalne za pomocą aplikacji Microsoft 365 Teams. Plan lekcji pozostaje bez zmian. W razie potrzeby można wypożyczyć ze szkoły laptop do nauki zdalnej. Prosimy o zgłoszenie się osób chętnych w poniedziałek na 8 rano do sekretariatu szkoły.

Dyrekcja

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie,

w tym tygodniu uczniowie z klas: II AHLW oraz II G AHLW, nie mieszkający w internacie, odbywają naukę z przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych zawodowych w formie zdalnej. Zajęcia praktyczne na wszystkich kierunkach odbywają się stacjonarnie w szkole.

Dyrekcja

Najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendia Starosty

W czwartek, 8 września w Zespole Szkół w Dowspudzie Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski wręczył 20 decyzji o udzieleniu stypendium uczniom Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie, osiągającym wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazującym zaangażowanie w życie szkoły w II semestrze roku szkolnego 2019/2020...

suwalki24.pl

Witaj szkoło!

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21 dnia 1 września 2020 r. na godzinę 9.30. Spotkanie odbędzie się na skwerze za szkołą. Uczniów uczących się na kierunku technik hotelarstwa oraz technik leśnik obowiązują mundury. Pozostałych uczniów obowiązuje strój galowy. Po oficjalnym rozpoczęciu, odbędą się spotkania z wychowawcami.

Projekt „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” - rozpoczęty

Powiat Suwalski (beneficjent) wraz z niżej wymienionymi partnerami przedsięwzięcia ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu/operacji pt. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a samorządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Pośrednicząca) została podpisana z dniem 30.04.2020 r.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Tutaj zobaczysz sprawozdania z działań w ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"

Wyjazd szkoleniowy do Danii

Okres ferii zimowych to zasłużony czas na odpoczynek, zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Jednak nie dla wszystkich… Grupa naszych pedagogów, tj. Pani Małgorzata Pilichowska, Pani Agnieszka Poniatowska-Bednarko oraz Pani Ewa Kłoczko uczestniczyły, w tym czasie, w tygodniowym szkoleniu w Danii. Nasze Panie uczestniczyły w Projekcie pn. „Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyka szkolenia obejmowała dualny system szkolnictwa zawodowego w Danii. W trakcie pobytu odwiedziły szkołę Green Academy w Beder, Tradium w Randers, nowoczesną fermę Gdr Hans Jacobs Fenger, Research centre Foulum (znaczący instytut badawczy), Agro Food Park (centrum innowacji i wzrostu produkcji żywności) oraz Fru Mollers Molleri (przykład niszy produkcyjnej).

{gallery}2019-2020/206dania{/gallery}

Wigilia w internacie.

"Cicha noc, święta noc...." Wszyscy czekamy na ten jedyny i magiczny dzień w roku. Spokojnych , Pełnych Miłości i Ciepła Świąt Bożego Narodzenia.Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Turniej Mikołajkowy.

5 grudnia 2019 roku odbył się Doroczny Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych. Tym razem graliśmy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn a zwyciężyła drużyna „Łosie” w składzie: Aleksandra Klekotko, Monika Kotarska, Adrian Denert, Sebastian Łosiński.

Jednak, jak co roku, prawdziwymi zwycięzcami są wszyscy uczestnicy i kibice, dzięki którym możemy wspomóc potrzebujących.

Organizatorami turnieju byli uczniowie klasy III A,W pod opieką nauczyciela wf P. Grzegorza Chodkiewicza.

DZIĘKUJEMY!!!

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Święto Szkoły.

Dnia 29 listopada obchodziliśmy kolejny raz święto szkoły. Po uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza proboszcza Ryszarda Grabowskiego nastąpiła część oficjalna.
Najważniejszym punktem uroczystości było przyjęcie klas pierwszych w poczet uczniów naszej szkoły, czyli ślubowanie klas pierwszych.
Święto szkoły to również czas na docenienie pracy nauczycieli i uczniów za miniony rok szkolny. Wręczone zostały nagrody najlepszym uczniom oraz nauczycielom. Nie zabrakło także nagród dla najlepszych sportowców. Święto uświetniła także część artystyczna w wykonaniu uczniów klas pierwszych i drugich, przygotowana pod kierunkiem pani Jadwigi Jeleniewicz.
Dziękujemy wszystkim gościom za uświetnienie naszej uroczystości.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

 Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

 ogłasza nabór

na bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla dorosłych

 

Termin składania wniosków upływa 24 stycznia  2020 r.

 

KURS KWALIFIKACYJNY

ZAWÓD

NAZWA KWALIFIKACJI

KKZ. RL.03

rolnik  613003

RL.03. prowadzenie produkcji rolniczej   

KKZ RL.16.

technik rolnik  314207

RL.16. organizacja

i nadzorowanie produkcji rolniczej

KKZ   ROL.11.

           ROL.12

technik weterynarii    324002

ROL.11. prowadzenie chowu i inseminacji zwierzą

 ROL.12. wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 Data rozpoczęcia w/w  kursów  luty 2020

Kursy są bezpłatne

 

Zapraszamy

 

W ramach akcji edukacyjnej "Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III", której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz konkursu na najlepsze hasło promujące Fundusze Europejskie, dyrektor Jan Orłowski, zgłosił zwycięskie hasło. Szkoła otrzymała jako nagrodę tablicę multimedialną o wartości 3 500 zł. Gratulujemy!!!

 

Apel z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

Dnia 22.11.2019 r.odbył się apel profilaktyczny skierowany do młodzieży na temat  szkodliwości palenia tytoniu  oraz e- papierosów.  Apel został przygotowany przez uczniów klasy pierwszej -Karolinę Karolak i Jakuba Naruszewicz  oraz panią pedagog Emilię Świerżewską.  Podczas tego apelu uczniowie zapoznali się z filmikiem pt: „ Co się stanie gdy rzucisz palenie”, oraz  wysłuchali istotnych informacji dotyczących negatywnych skutków palenia.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...