Święto Szkoły w Dowspudzie

W dniu 30 listopada 2020 r. w Zespole Szkół w Dowspudzie odbyła się uroczystość Święta Szkoły połączona z jubileuszem 40-lecia nadania jej imienia.

40 lat temu, dokładnie 29 listopada 1980 r.  w 150. rocznicę powstania listopadowego, dzięki staraniom Pana Dyrektora Stanisława Krzywickiego, Zespołowi Szkół w Dowspudzie nadano imię gen. Ludwika Michała Paca – człowieka, który poświęcił swoje życie walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości, a jednocześnie jest nierozerwalnie związany z historią Dowspudy.

W tym roku uroczystość ograniczono do  udziału we Mszy Świętej w kościele parafialnym w Raczkach w intencji  wspólnoty szkolnej,  której przewodniczył ks. Prałat Zygmunt Kopiczko – absolwent szkoły. We Mszy Świętej mogli uczestniczyć poprzez łącza online uczniowie, nauczyciele,  pracownicy, absolwenci oraz przyjaciele szkoły.

W Jubileuszowej Mszy Św. uczestniczył Artur Łuniewski - Wicestarosta Suwalski, który w imieniu Rady i Zarządu Powiatu, przekazał Dyrektorowi Szkoły oraz całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia rozwoju i dalszych sukcesów w kształceniu młodzieży.

Hołd patronowi oddano poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikami upamiętniającymi patrona szkoły gen. Ludwika Michała Paca.

Zachęcamy do obejrzenia wystąpienia z tej okazji Dyrektora Jana Orłowskiego na Facebooku ZS w Dowspudzie.

Dla maturzystów.

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami matura próbna nie może odbyć się w szkole. Matury próbne będą przeprowadzane odrębnie przez nauczycieli w formie zdalnej. Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z konsultacji maturalnych w szkole.

Dyrekcja

      

UWAGA! Semestr III RL.03

Egzamin wewnętrzny na Teamsie z języka angielskiego zawodowego odbędzie się jutro w sobotę 21 listopada 2020 r o 9.50h ! Egzamin piszą jednocześnie obie grupy!

Harmonogram matur próbnych:
 
24 listopada 2020 r. - język polski od 9.00
25 listopada 2020 r. - matematyka od 9.00
26 listopada 2020 r. - język obcy od 9.00
27 listopada 2020 r. - przedmioty rozszerzone (biologia, geografia)
 
Wszyscy maturzyści przychodzą na 8.30 z dowodem tożsamości ze zdjęciem, zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny, tzn. maseczka i rękawiczki, zachowanie dystansu społecznego. Obowiązuje strój galowy. Potrzebne są także własne przybory do pisania: długopis z czarnym wkładem; linijka, kalkulator.

 

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 listopada 2020 r. w dniach od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. szkoła pozostaje w trybie nauki zdalnej. Plan lekcji pozostaje bez zmian. Nauczanie zdalne prowadzone jest za pomocą aplikacji Microsoft 365 Teams.

Dyrekcja

Informujemy, że w myśl rozporządzenia MEN w przypadku problemów z dostepem do internetu istnieje możliwość odbywania nauki zdalnej w szkole

Dyrekcja

1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Będzie on prowadzony w całej Polsce do 30 listopada br., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Obowiązkową metodą zbierania danych podczas spisu jest samospis internetowy. Polega on na samodzielnym wypełnieniu interaktywnego formularza spisowego. Formularz, jak również szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl.

 

1. REGULAMIN Konkursu dla uczniów szkół rolniczych pt. „Spiszmy się, jak na rolników przystało!”

2. Prezentacja multimedialna o spisie”

Informujemy, iż podczas nauki zdalnej pani pedagog Emilia Świerżewska

pełni dyżur za pomocą komunikatora Messenger

w dniach: poniedziałek 9.00-13.00. środa10.00-13.00, piątek 9.00-13.00

Drodzy Słuchacze Kursów Kwalifikacyjnych

Od dnia 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. w naszym Zespole Szkół obowiązuje nauka zdalna poprzez aplikację Microsoft Teams. Bardzo proszę semestr I ROL.04 oraz semestr I ROL.11 o zgłaszanie się do opiekunów semestrów celem odebrania loginów i haseł na zajęcia.

Pozostałe semestry posługują się poprzednimi danymi.

Dyrekcja

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie

W związku z decyzją rządu w dniach od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. szkoła przechodzi na nauczanie zdalne za pomocą aplikacji Microsoft 365 Teams. Plan lekcji pozostaje bez zmian. W razie potrzeby można wypożyczyć ze szkoły laptop do nauki zdalnej. Prosimy o zgłoszenie się osób chętnych w poniedziałek na 8 rano do sekretariatu szkoły.

Dyrekcja

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie,

w tym tygodniu uczniowie z klas: II AHLW oraz II G AHLW, nie mieszkający w internacie, odbywają naukę z przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych zawodowych w formie zdalnej. Zajęcia praktyczne na wszystkich kierunkach odbywają się stacjonarnie w szkole.

Dyrekcja

Najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendia Starosty

W czwartek, 8 września w Zespole Szkół w Dowspudzie Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski wręczył 20 decyzji o udzieleniu stypendium uczniom Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie, osiągającym wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazującym zaangażowanie w życie szkoły w II semestrze roku szkolnego 2019/2020...

suwalki24.pl

Witaj szkoło!

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21 dnia 1 września 2020 r. na godzinę 9.30. Spotkanie odbędzie się na skwerze za szkołą. Uczniów uczących się na kierunku technik hotelarstwa oraz technik leśnik obowiązują mundury. Pozostałych uczniów obowiązuje strój galowy. Po oficjalnym rozpoczęciu, odbędą się spotkania z wychowawcami.