III Szkolny Konkurs Bożonarodzeniowy

Jak co roku, w ostatnim tygodniu grudnia, uczniowie klas hotelarskich próbują swoich sił w konkursie „Świąteczne nakrycie stołu”.
W tegorocznym konkursie zwyciężył zespół klasy IV technikum hotelarskiego w składzie: Marlena Baranowska, Iga Filipowicz, Monika Miłowicka, Monika Żukowska, który wspólnie przygotował 3 stoły konkursowe – jeden z nich okazał się zwycięskim.

Dziewczęta świadomie zrezygnowały z wewnątrzklasowej rywalizacji, stawiając na zdobytą wiedzę, umiejętności i pracę zespołową.

Efekty pracy wszystkich uczniów klasy IV można było oglądać w przygotowanej dekoracji pracowni Obsługi konsumenta ( stoły bankietowe, foto-gazetka z udziału w najważniejszych wydarzeniach z roku szk. 2012/2013)
Komisja wysoko oceniła wkład pracy wszystkich uczestników konkursu w przygotowanie stołów, ich kreatywność i pomysłowość.
Dwa równorzędne drugie miejsca przypadły w udziale uczennicom klasy II, które pracowały w zespołach: Martyna Milewska, Monika Łaskowska oraz Paulina Grzędzińska, Elżbieta Paul, Diana Harasim, Natalia Turowska.
Ten ostatni zespół otrzymał także nagrodę publiczności – swoje głosy na najpiękniejszy stół oddawali uczniowie pozostałych klas podczas obrad jury.
Dyplomy oraz nagrody uczestnikom konkursu wręczył Dyrektor Szkoły Jan Orłowski oraz Starosta Powiatu Suwalskiego - Szczepan Ołdakowski podczas wigilii szkolnej 19.12.2013 r.