Relacja ze Zjazdu Absolwentów rocznik 1987

3 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Dowspudzie odbyło się szóste spotkanie absolwentów 5–letniego Technikum Rolniczego w Dowspudzie w rocznicę 30 – lecia  od matury i ukończenia Szkoły. W murach swojej Szkoły spotkali się byli uczniowie oraz wychowawczyni mgr inż. Elżbieta Fiedorowicz. Wato podkreślić, że wyłącznie nasza klasa spotyka się cyklicznie co pięć lat.

 

Spotkanie rozpoczęło się na terenie Szkoły o godz.18.00.    W atmosferze wspomnień wszyscy zwiedzali Szkołę, gospodarstwo szkolne, w którym odbywały się praktyki oraz park i ruiny Płacu Paca. Wychowawczyni mgr inż. Elżbieta Fiedorowicz przedstawiła zebranym obecną sytuację Szkoły - jej osiągnięcia i problemy, wymieniła zawody w jakich kształci Szkoła oraz zmiany organizacyjne jakie na przestrzeni ostatnich pięciu lat miały miejsce.

 

Absolwenci w kilku słowach przedstawiali swoje losy zawodowe i rodzinne. Wszyscy bardzo mocno podkreślali, że na ich kariery zawodowe duży wpływ miał wysoki poziom wiadomości i umiejętności jakie wynieśli ze Szkoły. Akcentowali również, że Szkoła stanowiła dla nich drugi dom (wielu z nich mieszkało w internacie szkolnym), w którym spotkali wielu wybitnych pedagogów, którzy nie tylko umieli przekazać określony programem nauczania zasób wiadomości, ale byli wzorem do naśladowania pod względem wartości jakimi należy kierować się w życiu. Podkreślali również fakt, że mimo, że ukończyli Szkołę Rolniczą to zasób wiedzy i umiejętności jaki wynieśli ze Szkoły umożliwił im podejmowanie pracy zawodowej w wielu różnych profesjach nie związanych z rolnictwem.

 

Część towarzyska spotkania i dalsza część wspomnień absolwentów odbyła się w  zabytkowej kordegardzie w Dowspudzie. W czasie spotkania panowała podniosła, a zarazem radosna atmosfera, sprzyjająca wspomnieniom i refleksji po latach. Zjazd uświetniła uroczystość wręczenia Pamiątkowych Dyplomów absolwentom, którzy ukończyli szkołę 30 lat temu, które wręczył komitet organizacyjny. Na ręce wychowawczyni zostały również przekazane dyplom i kwiaty, dyplom dla obecnego dyrektora ZS w Dowspudzie p. Jana Kazimierza Orłowskiego, natomiast dla byłej wicedyrektor p. Danuty Surowiec zostały wysłane kwiaty i dyplom kurierem. W czasie spotkania również przywoływaliśmy w pamięci zmarłego byłego, wieloletniego dyrektora Szkoły p. Stanisława Krzywickiego i nauczyciela wychowania fizycznego p. Dariusza Gołąbka.

 

Wszyscy podkreślali wyjątkowość tego wydarzenia i umówili się na następne spotkanie najpierw na Uroczystość Jubileuszu 80 – lecia Szkoły w przyszłym roku, następnie na zjazd za kolejnych pięć lat.