Fundacja Nowoczesna Polska już trzeci rok prowadzi projekt

"Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci,

sfinansowany z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od września 2016 roku prowadzimy warsztaty dla szkół w całej Polsce, poruszamy tematy związane z zasadami bezpieczeństwa w sieci, rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie, kształtowania wizerunku w sieci, twórczego korzystania z internetu poprzez naukę, utrzymywanie kontaktów i rozwijania kreatywności.

 "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci"

 To przede wszystkim bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci i reagowania na zagrożenia, obejmujące zarówno uczniów i nauczycieli, jak i rodziców, dla szkół wszystkich poziomów. Ponadto w ramach projektu dostępne są również: pakiet materiałów edukacyjnych online dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 51 opisanych działań w bazie Dobrych Praktyk, 150 publikacji w katalogu ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych oraz 5 edycji Konkursu Cybernautów dla szkół,inspirujących do podejmowania działań promujących bezpieczeństwo w sieci wśród społeczności szkolnych. Dzięki udostępnionym zasobom edukacyjnym szkoły mogą samodzielnie i niezależnie od zewnętrznych instytucji czy projektów wdrażać temat cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej w swoich placówkach.

 "Projekt spełnił nasze oczekiwania, dał możliwość rozwoju z zakresu bezpiecznych zachowań w sieci, zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności. Program przygotowany jest bardzo starannie, materiały uzupełniające dostępne na stronie projektu są na wysokim poziomie i wpływają na podniesienie bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. - Joanna Grębocka, koordynatorka przebiegu projektuw Szkole Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu oraz koordynatorka działań konkursowych.

 

Co słychać w projekcie?

  • Konkurs Cybernautów. Szkoły, które ukończyły warsztaty mogą wziąć udział w KonkursieCybernautów. Zadaniem konkursowym jest zorganizowanie w szkole działań promujących wiedzę na temat edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia. W ramach tych działań szkoły organizują pikniki szkolne i rodzinne, spektakle, pokazy filmów, pogadanki, warsztaty, konkursy plastyczne i poetyckie, tworzą plakaty, komiksy, gazetki szkolne i ulotki, quizy, ankiety, prezentacje i wiele innych akcji.

    Ruszył IV Konkurs Cybernautów!
    Od maja do końca września 2018, czekamy na opisy działań konkursowych jakie dzieją się w szkołach. Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://cybernauci.edu.pl/czas-start-rusza-juz-iv-konkurs-cybernautow-gotowi-do-dzialania/ Trzymamy kciuki za szkolne inicjatywy!

 Zarówno projekt jak i konkurs „Cybernauci” wywarł pozytywny wpływ na kształtowanie właściwych i odpowiedzialnych postaw w Internecie całej społeczności szkolnej. Dziękujemy i z całego serca i polecamy ten Projekt Szkoleniowy wszystkim szkołom w całej Polsce -JoannaGrębocka.

  • Materiały edukacyjne topakiet przygotowany z myślą o wszystkich grupach społeczności szkolnej: komiksy dla dzieci i młodzieży, test wiedzy dla rodziców oraz scenariusze zajęć dla nauczycieli. Wszystkie materiały dostępne są na licencji CC BY SA 3.0, co oznacza, że można z nich bezpłatnie korzystać, pobierać i modyfikować. Materiały dostępne są w zakładce "materiały edukacyjne" na stronie projektu: https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/.

 

 

  • W  bazie  Dobrych  Praktyk  gromadzimy  akcje  i  działania,  które  zostały  samodzielnie

 

zaplanowane i zrealizowane przez szkoły w ramach 3 edycji Konkursu Cybernautów. Można tam znaleźć aż 51 inspirujących przykładów działań wewnątrzszkolnych takich jak: konkursy plastyczne czy poetyckie, quizy, pokazy filmowe i teatralne czy scenariusze zajęć, jak i działania bardziej otwarte, szerzej angażujące lokalną społeczność: spotkania z policjantami, konferencje czy pikniki rodzinne. Dodatkowo, opis każdej dobrej praktyki można bezpłatnie pobrać ze strony: http://cybernauci.edu.pl/dobre-praktyki.

   Projekt prowadzi:                   Partner Projektu:                      Patronat honorowy:                                           Sfinansowano ze środków: