Koło jeździeckie

Działające przy Zespole Szkół im. Generała Ludwika Michała Paca w Dowspudzie Koło Jeździeckie zrzesza uczniów naszej szkoły, którzy kochają konie, pasjonują się jazdą konną a także pragną poznawać piękno naszego regionu z wysokości końskiego grzbietu.

Nasze cele to przede wszystkim:

  • rozbudzanie zamiłowania do koni i wszystkiego co z nimi związane
  • poznawanie tajników jazdy konnej oraz obsługi i pielęgnacji koni
  • popularyzacja jazdy konnej jako sposobu spędzania wolnego czasu
  • wykorzystanie koni w turystyce i rekreacji oraz poznawanie piękna Suwalszczyzny jako regionu o wyjątkowych walorach turystycznych
  • wskazywanie młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a tym samym walka z nałogami i patologiami społecznymi.

Obecnie Koło zrzesza 20 członków. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach - początkującej i zaawansowanej.

Instruktorami są:

Ewa Kłoczko
Bogusław Mazurkiewicz

Dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Suwałkach i Dyrekcji Zespołu Szkół w Dowspudzie, korzystamy nieodpłatnie z koni oraz sprzętu jeździeckiego, będącego na wyposażeniu Ośrodka.