Kampania porusza problem wytwarzania intymnych obrazów lub filmów przez osoby małoletnie intencjonalnie angażujące się w erotyczną lub seksualną aktywność oraz prezentowania takich treści w internecie, rozsyłania ich do osób bliskich oraz nieznajomych (tzw. self generated sexual content).

Akcja adresowana jest przede wszystkim do dorosłych użytkownicy serwisów internetowych i portali społecznościowych, zwłaszcza tych, na których można prowadzić transmisję na żywo. Podczas kampanii chcemy zwrócić szczególna uwagę rodziców i opiekunów na wybrane zagadnienia związane z problemem wytwarzania przez dzieci i młodzież materiałów o charakterze seksualnym. Akcja skierowana jest także do administratorów i moderatorów serwisów internetowych i portali społecznościowych, a także wszystkich tych osób, które zajmują się prowadzeniem jakiejkolwiek społeczności w internecie (np.: grupy dyskusyjne, fora, blogi, internetowe kanały video) i niejako pełnią funkcję moderatorów/ opiekunów swojej internetowej społeczności.
 
 Kampania ma na celu:
- zwrócenie uwagi dorosłych użytkowników internetu na problem seksualnych zachowań dzieci i młodzieży online, zwłaszcza tych, które prowadzą do powstawania treści pornograficznych,
- uświadomienie możliwości przeciwdziałania tego typu zachowaniom oraz zachęcenie do szybkiego reagowania na nie,
- a także zwiększenie społecznej świadomości o działaniach zespołu Dyżurnet.pl.
 
Realizatorzy akcji
 
Kampania realizowana jest przez NASK Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Centrum powołane zostało w 2005 r. i obecnie funkcjonuje w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility. Tworzą je NASK (koordynator PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii (kampanie społeczne, konferencje, szkolenia, publikacja materiałów edukacyjnych). W ramach Centrum udzielana jest pomoc psychologiczna młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu oraz telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież (telefony zaufania: 116 111, 800 100 100).
 
W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet w NASK funkcjonuje także zespół Dyżurnet.pl, którego podstawowym zadaniem jest analiza i reagowanie na zgłoszenia dotyczące potencjalnie nielegalnych treści dostępnych w internecie, z których najważniejszymi są materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci (ang. CSAM - child sexual abuse materials). Dyżurnet.pl to jedyny zespół w Polsce, który reaguje na tego rodzaju treści. Został założony w NASK w 2005 r. i od samego początku należy do międzynarodowego stowarzyszenia INHOPE, które skupia podobne zespoły reagujące z całego świata (tzw. hotline’y). W sierpniu 2018 r. działania podejmowane przez Zespół wpisano na mocy ustawy do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.
 
W roku 2019 Dyżurnet.pl przeanalizował 12 517 zawiadomień, z czego 2 295 zostało zakwalifikowanych jako treść pornograficzna z udziałem dziecka. Wynika z tego, że 18% analizowanych treści stanowi potwierdzone incydenty CSAM, czyli materiały bezsprzecznie nielegalne. Eksperci zauważają, że coraz częściej wśród materiałów atrakcyjnych dla osób o pedofilskich skłonnościach są materiały wytworzone przez osoby małoletnie samodzielnie, a w 2019 r. stanowiły one blisko 10% treści CSAM.

 

Więcej szczegółów kampanii na stronie www:

 https://www.saferinternet.pl/dyzurnet/kampania.html