Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice/Opiekunowie
w związku z koniecznością zdalnego nauczania wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, iż w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. nauczanie zdalne będzie się odbywało poprzez platformę e-podręczniki.pl i ewentualnie inne komunikatory wybrane przez nauczycieli. Kontakt z nauczycielami będzie się odbywał poprzez pocztę służbową (zakładka Rada pedagogiczna).
Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.

Dyrekcja
Drodzy Słuchacze Szkoły Policealnej
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z zawieszeniem zajęć w szkole, prosimy o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi przez nauczycieli na stronie szkoły w dziale "Szkoły dla dorosłych", zakładce Materiały dydaktyczne.
Dyrekcja
 

Załatwianie spraw

Działając na podstawie § 8 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego dyrektor szkoły informuje, że od 18 marca 2019 r. wprowadzone zostają ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą korespondencyjną, telefoniczną lub mailową.

Do minimum należy ograniczyć kontakt osobisty z pracownikami szkoły.

Drodzy Uczniowie
ze względu na problemy techniczne z modułem komunikacyjnym w dzienniku elektronicznym zobowiązujemy wszystkich uczniów do korzystania z materiałów i wykonywania ćwiczeń z przedmiotów ogólnokształcących zawartych na stronach internetowych:
 
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
 
oraz
 
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa
 
W razie pytań prosimy o kontakt z nauczycielami przez e-dziennik lub inne komunikatory.
Życzymy powodzenia w wykonywaniu zadań i dużo zdrowia
Dyrekcja

UWAGA UCZNIOWIE

Proszę śledzić e-dziennik, moduł komunikacyjny, gdzie znajdziecie informacje i materiały do nauki.

UWAGA

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Mionistarstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej.

Dyrekcja

1. Załącznik – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN (WORD)

2. Informacja głównego inspektora sanitarnego dla dyrektorów szkół dotycząca profilaktyki zakażenia koronawirusem

Dzień otwartych Drzwi

W związku z "Rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych" z dnia 27 lutego 2020 r., wytycznymi wojewody Podlaskiego z dnia 10 marca 2020 r, i zaleceniami Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2020 r. Dzień Otwartych Drzwi zostaje odwołany.

O kolejnym terminie będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Dyrekcja

Tutaj zobaczysz sprawozdania z działań w ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"

Wyjazd szkoleniowy do Danii

Okres ferii zimowych to zasłużony czas na odpoczynek, zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Jednak nie dla wszystkich… Grupa naszych pedagogów, tj. Pani Małgorzata Pilichowska, Pani Agnieszka Poniatowska-Bednarko oraz Pani Ewa Kłoczko uczestniczyły, w tym czasie, w tygodniowym szkoleniu w Danii. Nasze Panie uczestniczyły w Projekcie pn. „Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyka szkolenia obejmowała dualny system szkolnictwa zawodowego w Danii. W trakcie pobytu odwiedziły szkołę Green Academy w Beder, Tradium w Randers, nowoczesną fermę Gdr Hans Jacobs Fenger, Research centre Foulum (znaczący instytut badawczy), Agro Food Park (centrum innowacji i wzrostu produkcji żywności) oraz Fru Mollers Molleri (przykład niszy produkcyjnej).

Wigilia w internacie.

"Cicha noc, święta noc...." Wszyscy czekamy na ten jedyny i magiczny dzień w roku. Spokojnych , Pełnych Miłości i Ciepła Świąt Bożego Narodzenia.Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Turniej Mikołajkowy.

5 grudnia 2019 roku odbył się Doroczny Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych. Tym razem graliśmy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn a zwyciężyła drużyna „Łosie” w składzie: Aleksandra Klekotko, Monika Kotarska, Adrian Denert, Sebastian Łosiński.

Jednak, jak co roku, prawdziwymi zwycięzcami są wszyscy uczestnicy i kibice, dzięki którym możemy wspomóc potrzebujących.

Organizatorami turnieju byli uczniowie klasy III A,W pod opieką nauczyciela wf P. Grzegorza Chodkiewicza.

DZIĘKUJEMY!!!

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Święto Szkoły.

Dnia 29 listopada obchodziliśmy kolejny raz święto szkoły. Po uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza proboszcza Ryszarda Grabowskiego nastąpiła część oficjalna.
Najważniejszym punktem uroczystości było przyjęcie klas pierwszych w poczet uczniów naszej szkoły, czyli ślubowanie klas pierwszych.
Święto szkoły to również czas na docenienie pracy nauczycieli i uczniów za miniony rok szkolny. Wręczone zostały nagrody najlepszym uczniom oraz nauczycielom. Nie zabrakło także nagród dla najlepszych sportowców. Święto uświetniła także część artystyczna w wykonaniu uczniów klas pierwszych i drugich, przygotowana pod kierunkiem pani Jadwigi Jeleniewicz.
Dziękujemy wszystkim gościom za uświetnienie naszej uroczystości.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

 Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

 ogłasza nabór

na bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla dorosłych

 

Termin składania wniosków upływa 24 stycznia  2020 r.

 

KURS KWALIFIKACYJNY

ZAWÓD

NAZWA KWALIFIKACJI

KKZ. RL.03

rolnik  613003

RL.03. prowadzenie produkcji rolniczej   

KKZ RL.16.

technik rolnik  314207

RL.16. organizacja

i nadzorowanie produkcji rolniczej

KKZ   ROL.11.

           ROL.12

technik weterynarii    324002

ROL.11. prowadzenie chowu i inseminacji zwierzą

 ROL.12. wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 Data rozpoczęcia w/w  kursów  luty 2020

Kursy są bezpłatne

 

Zapraszamy

 

W ramach akcji edukacyjnej "Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III", której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz konkursu na najlepsze hasło promujące Fundusze Europejskie, dyrektor Jan Orłowski, zgłosił zwycięskie hasło. Szkoła otrzymała jako nagrodę tablicę multimedialną o wartości 3 500 zł. Gratulujemy!!!