Zawód:Technik rolnik

W tym zawodzie zdobędziesz wiadomości i umiejętności, które umożliwią i ułatwią prowadzenie tradycyjnego gospodarstwa rolnego, jak również działalności związanej z rolnictwem. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości, które daje możliwość dalszego kontynuowania kształcenia na studiach o kierunkach typowo rolniczych, jak również biotechnikę, ekologię, projektowanie terenów zielonych, itp.

Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej. Może prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych, itd.) U nas zdobędziesz też specjalizację agroturystyczną! Poza tym szkoła organizuje praktyki oraz naukę obsługi maszyn rolniczych. Umożliwiamy uzyskanie prawa jazdy kat. T.

Dyplom ukończenia naszej szkoły daje możliwość korzystania z przywilejów przysługujących rolnikom w Unii Europejskiej oraz pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii.

Powrót do listy zawodów