Grafik zajęć i konsultacji od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 Uwaga!!! Konsultacje uczniów i rodziców z poszczególnymi nauczycielami w godzinach:

  Klasa I ahlw

Przedmiot

Nauczyciel

Dzień

Godzina

Język polski

Jadwiga Jeleniewicz

Wtorek

1250 – 1335

Matematyka

Teresa Kłoczko

Czwartek

855 – 940

Biologia,

Małgorzata Pilichowska

Poniedziałek

855 – 940

Edukacja dla bezpieczeństwa

Poniedziałek

950 – 1035

Chemia

Barbara Sidor

Poniedziałek

1155 – 1240

Historia i geografia

Agnieszka Sidor

Wtorek

1155 – 1240

Język angielski

Urszula Piotrowska

Czwartek

1100 – 1145

Język niemiecki

Katarzyna Kopiczko

Wtorek

1100 – 1145

Religia

ks. Przemysław Milewski

Czwartek

1155 – 1240

Fizyka

Czesław Halicki

Czwartek

1430 – 1515

Wychowanie fizyczne

Grzegorz Chodkiewicz

Wtorek

1340 – 1425

Muzyka

Agnieszka Wysocka - Juchniewicz

Wtorek

855 – 940

Przedmioty weterynaryjne

Agnieszka Poniatowska – Bednarko, Marek Pigiel

Piątek

1100 - 1300

Przedmioty rolnicze

Bogusław Mazurkiewicz, Ewa Kłoczko, Zofia Mioduszewska, Tadeusza Basałaj

Piątek

1100 - 1300

Przedmioty leśne

Wojciech Kamiński

Piątek

1100 - 1300

Wiesław Jasionowski

Środa

1100 - 1200

Przedmioty hotelarskie

Katarzyna Walendzewicz

Środa

1100 - 1200

Piątek

950 – 1100

Produkcja roślinna

Barbara Sidor

Środa

1100 – 1145

Chów i hodowla zwierząt

Ewa Kłoczko

Środa

1100 – 1300

Chów i hodowla zwierząt w praktyce

Produkcja zwierzęca

Zofia Mioduszewska

 

Środa

1250 – 1335

Anatomia i fizjologia zwierząt

Środa

950 – 1035

Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce

Piątek

950 – 1035

 

 

Klasa I g ahlw

Przedmiot

Nauczyciel

Dzień

Godzina

Język polski

Jadwiga Jeleniewicz

Czwartek

855 – 940

Matematyka

Teresa Kłoczko

Środa

855 – 940

Biologia

Małgorzata Pilichowska

Poniedziałek

1100 – 1145

Chemia

Barbara Sidor

Poniedziałek

950 – 1035

Geografia

Agnieszka Sidor

Poniedziałek

1155 – 1240

Historia

Paweł Makarewicz

Poniedziałek

855 – 940

Język niemiecki

Katarzyna Kopiczko

Wtorek

855 – 940

Język angielski

Urszula Piotrowska

Środa

950 – 1035

Religia

ks. Przemysław Milewski

Wtorek

950 – 1035

Fizyka

Czesław Halicki

Czwartek

1340 – 1425

Wychowanie fizyczne

Grzegorz Chodkiewicz

Środa

800 – 845

Podstawy przedsiębiorczości

Jan Orłowski

Wtorek

1100 – 1145

Wiedza o społeczeństwie

Wtorek

1155 – 1240

Przedmioty weterynaryjne

Agnieszka Poniatowska – Bednarko, Marek Pigiel

Piątek

1100 - 1300

Przedmioty rolnicze

Bogusław Mazurkiewicz, Ewa Kłoczko, Zofia Mioduszewska, Tadeusza Basałaj

Piątek

1100 - 1300

Przedmioty leśne

Wojciech Kamiński

Piątek

1100 - 1300

Wiesław Jasionowski

Środa

1100 - 1200

Przedmioty hotelarskie

Katarzyna Walendzewicz

Środa

1100 - 1200

Piątek

950 – 1100

Produkcja roślinna

Barbara Sidor

Środa

1100 – 1145

Produkcja zwierzęca

Zofia Mioduszewska

Środa

1250 - 1335

Chów i hodowla zwierząt

Ewa Kłoczko

Środa

1100 – 1300

Chów i hodowla zwierząt w praktyce

Produkcja zwierzęca

Zofia Mioduszewska

 

Środa

1250 – 1335

Anatomia i fizjologia zwierząt

Środa

950 – 1035

Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce

Piątek

950 – 1035

 

 

Klasa II hw

Przedmiot

Nauczyciel

Dzień

Godzina

Język polski

Jadwiga Jeleniewicz

Piątek

855 – 940

Matematyka

Teresa Kłoczko

Poniedziałek

1340 – 1425

Biologia rozszerzona

Teresa Krukowska

Piątek

1250 - 1335

Chemia rozszerzona

Barbara Sidor

Piątek

1155 – 1240

Geografia rozszerzona

Agnieszka Sidor

Czwartek

800 – 845

Historia

Paweł Makarewicz

Piątek

800 – 845

Język niemiecki

Katarzyna Kopiczko

Piątek

950 – 1035

Język angielski

Urszula Piotrowska

Środa

855 – 940

Język angielski rozszerzony

Czwartek

800 – 845

Religia

ks. Przemysław Milewski

Wtorek

800 – 845

Wychowanie fizyczne

Grzegorz Chodkiewicz

Poniedziałek

950 – 1035

Marketing usług w hotelarstwie

Jan Orłowski

Czwartek

1155 – 1240

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

Wtorek

855 – 940

Pracownia informatyczna

Jerzy Wysocki

Wtorek

1155 – 1240

Pracownia hotelarska

Danuta Tutak – Suchowier

Środa

1100 – 1300

Pracownia obsługi konsumenta

Katarzyna Walendzewicz

Poniedziałek

1100 – 1145

Działalność recepcji

Wtorek

1340 – 1425

Czwartek

1340 – 1425

Przedmioty weterynaryjne

Agnieszka Poniatowska – Bednarko, Marek Pigiel

Piątek

1300 – 1400

Rozród i inseminacja zwierząt

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

Środa

1100 – 1300

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zofia Mioduszewska

Wtorek

1155 – 1240

Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

Czwartek

855 – 940

Chów zwierząt

Ewa Kłoczko

Czwartek

1300 – 1500

 


 

Klasa III aw

Przedmiot

Nauczyciel

Dzień

Godzina

Język polski

Jadwiga Jeleniewicz

Środa

1250 - 1335

Matematyka

Teresa Kłoczko

Poniedziałek

1250 - 1335

Biologia rozszerzona

Teresa Krukowska

Poniedziałek

1100 – 1145

Chemia rozszerzona

Barbara Sidor

Czwartek

950 – 1035

Geografia rozszerzona

Agnieszka Sidor

Poniedziałek

950 – 1035

Historia

Paweł Makarewicz

Środa

1100 – 1145

Język niemiecki

Katarzyna Kopiczko

Piątek

950 – 1035

Język angielski III w

Urszula Piotrowska

Piątek

1250 - 1335

Język angielski III a

Piątek

1340 – 1425

Religia

ks. Przemysław Milewski

Poniedziałek

855 – 940

Wychowanie fizyczne

Grzegorz Chodkiewicz

Piątek

950 – 1035

Diagnostyka weterynaryjna

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

Poniedziałek

1340 – 1425

Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

Wtorek

1200 – 1400

Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej

Barbara Sidor

Poniedziałek

1100 – 1145

Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Zofia Mioduszewska

Poniedziałek

1430 – 1515

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w rolnictwie

Tadeusza Basałaj

Czwartek

855 – 940

Przedmioty rolnicze

Barbara Sidor, Zofia Mioduszewska, Tadeusza Basałaj

Środa

1100 – 1300

 

 

Klasa IV aw

Przedmiot

Nauczyciel

Dzień

Godzina

Język polski

Jadwiga Jeleniewicz

Środa

1155 – 1240

Piątek

1100 – 1145

Matematyka

Czesław Halicki

Wtorek

1155 – 1240

Czwartek

1155 – 1240

Biologia rozszerzona IV a

Teresa Krukowska

Środa

1250 - 1335

Piątek

950 – 1035

Biologia rozszerzona IV w

Teresa Krukowska

Poniedziałek

1340 – 1425

Środa

1340 – 1425

Chemia rozszerzona

Barbara Sidor

Czwartek

1100 – 1145

Wtorek

950 – 1035

Geografia rozszerzona

Agnieszka Sidor

Poniedziałek

855 – 940

Czwartek

1100 – 1145

Historia

Paweł Makarewicz

Poniedziałek

950 – 1035

Język niemiecki

Katarzyna Kopiczko

Piątek

1250 - 1335

Język angielski

Urszula Piotrowska

Wtorek

1100 – 1145

Religia

ks. Przemysław Milewski

Wtorek

855 – 940

Wychowanie fizyczne

Grzegorz Chodkiewicz

Piątek

1155 – 1240