HARMONOGRAM PRAKTYK

w roku szkolnym 2017/2018 uwzględniający stan uczniów na 31.08.2017r.

 

  1. I. PRAKTYKI JESIENNE

Lp

Klasa

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Czas trwania praktyki

Ilość godzin

1.

II A

Pracownia szkolenia praktycznego

02 X – 06 X 2017

1 tydzień

40

2.

II W

Zakłady weterynaryjne/inseminacyjne/

02 X – 06 X 2017

1 tydzień

40

3.

IV W

Rzeźnie

23 X – 27 X 2017

1 tydzień

40

 

  1. II.  PRAKTYKI  WIOSENNE

Lp

Klasa

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Czas trwania praktyki

Ilość godzin

1.

II A

Pracownia szkolenia praktycznego

23 IV - 27 IV 2018

1 tydzień

40

2.

III W

Zakłady weterynaryjne

07 V – 18 V 2018

2 tygodnie

80

3.

III A

Pracownia szkolenia praktycznego

07 V – 18 V 2018

2 tygodnie

80

4.

III H

Hotele

07 V – 01 VI 2018

4 tygodnie

160

 

  1. III.   PRAKTYKI WAKACYJNE

Lp

Klasa

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Czas trwania praktyki

Ilość godzin

1.

III A

Pracownia szkolenia praktycznego

16 – 27 VII 2018

2 tygodnie

80

2.

II A

Pracownia szkolenia praktycznego

30 VII-10 VIII 2018

2 tygodnie

80