HARMONOGRAM PRAKTYK

w roku szkolnym 2018/2019 uwzględniający stan uczniów na 14.03.2018 r.

 

I.  PRAKTYKI  WIOSENNE

Lp

Klasa

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Czas trwania praktyki

Ilość godzin

1.

II A

Pracownia szkolenia praktycznego

01 IV - 12 IV 2019

2 tygodnie

80

2.

II W

Zakłady weterynaryjne

06 V – 10 V 2019

1 tydzień

40

3.

III A

Pracownia szkolenia praktycznego

06 V – 17 V 2019

2 tygodnie

80

4.

II W

Zakłady weterynaryjne

06 V – 17 V 2019

2 tygodnie

80

 

II.   PRAKTYKI WAKACYJNE

Lp

Klasa

Miejsce realizacji

Termin realizacji

Czas trwania praktyki

Ilość godzin

1.

II A

Pracownia szkolenia praktycznego

 

2 tygodnie

80

2.

III A

Pracownia szkolenia praktycznego

 

2 tygodnie

80