Zagadnienia do opracowania.

 Proszę opracować, korzystając z przepisów zawartych w Prawie o Ruchu Drogowym. Po opracowaniu proszę udzielić odpowiedzi na niżej zamieszczone pytania.

 (do 30 kwietnia 2020r):

 1. Oddział 3 – Prędkość i hamowanie.
 2. Oddział 4 – Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu.

Pytania do zagadnień zawartych w powyższych przepisach:

 1. Co musi uwzględnić kierujący, dobierając prędkość jazdy?
 2. Jaka jest dozwolona, maksymalna prędkość samochodu osobowego na drodze ekspresowej jednojezdniowej?
 3. Jaką   odległość od poprzedzającego pojazdu , ma obowiązek utrzymywać kierujący samochodem osobowym, jadąc w tunelu o długości przekraczającej 500m?
 4. Jaka jest dozwolona prędkość samochodu osobowego z przyczepą na autostradzie?
 5. Jeżeli kierujący zamierza skręcić w lewo na drodze jednokierunkowej to powinien zbliżyć się do:

a)      lewej krawędzi drogi

b)      środka drogi

c)      prawej krawędzi drogi

 1. Czy tzw. „jazda na suwak” dotyczy tylko obszaru zabudowanego?
 2. Czy przepisy nakładają na kierującego obowiązek sygnalizowania zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu?
 3. Zawracania zabrania się:

a)      ……………………………………………………………………………………………………………………

b)      ……………………………………………………………………………………………………………………

c)      ……………………………………………………………………………………………………………………..

d)      ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Pytania dotyczące wcześniej przesłanych zagadnień ( do 24 kwietnia) . Ze względu na dość dużą ilość materiałów do opracowania pytania dotyczące tych zagadnień przesyłam teraz. Proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania i nie przesyłać kopii kodeksu drogowego.

 

 1. Czy ruszając na skrzyżowaniu po zatrzymaniu się na czerwonym świetle, włączamy się do ruchu?
 2. Czy wyjeżdżając z drogi żwirowej na drogę twardą włączamy się do ruchu?
 3. Co nazywamy zatrzymaniem pojazdu?
 4. Jak rozumiesz „zaniechanie działania” zawarte w art. 3.1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym?
 5. Ilu pieszych może iść maksymalnie obok siebie po jezdni?
 6. Czy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa oznakowanemu autobusowi komunikacji publicznej, ruszającemu z przystanku,  dotyczy obszaru zabudowanego?
 7. Co nazywamy pasem ruchu?
 8. Jeżeli pasy na jezdni są wyznaczone, to czy kierującemu wolno zajmować więcej niż jeden pas ruchu?
 9. Jak oznakowany jest pojazd uprzywilejowany?
 10. Czy światła, kierujące ruchem na skrzyżowaniu, mają pierwszeństwo przed kierującym ruchem na tym skrzyżowaniu?

 

Na odpowiedzi na powyższe 10 pytań czekam do 24 kwietnia.

 

Pozdrawiam: Bogusław Mazurkiewicz