Kurs kwalifikacyjny RL.03 sem. II przepisy ruchu drogowego, mechanizacja rolnictwa.

Pytania do oddziałów 5 i 6 – wymijanie, omijanie, cofanie oraz wyprzedzanie.

Na odpowiedzi czekam do poniedziałku (4.05.2020)

 1. Co nazywamy wymijaniem?
 2. Podczas wymijania należy:

a)      zachować bezpieczny odstęp, zjechać w prawo, zmniejszyć prędkość, w razie potrzeby zatrzymać się

b)      zachować bezpieczny odstęp, zjechać w prawo

c)      zjechać w prawo, zmniejszyć prędkość

 1. Podczas wymijania się motocykla i samochodu osobowego, który z pojazdów ma obowiązek stosowania się do zasad obowiązujących przy wymijaniu?
 2. Czy manewr cofania, wymaga zachowanie szczególnej ostrożności?
 3. Jeżeli kierowca nie ma dostatecznej widoczności podczas cofania, to jak się powinien zachować?
 4. Czy poruszając się po drodze jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu, można wyprzedzić inny pojazd z prawej strony?
 5. Jeśli w obszarze zabudowanym są przynajmniej dwa oznaczone pasy ruchu w tym samym kierunku, to czy można wyprzedzić pojazd  z prawej strony?
 6. Czy w momencie wyprzedzania i zaraz po nim, pojazd wyprzedzany może zwiększyć prędkość?
 7. Jeśli wyprzedzanie odbywa się w warunkach ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą, to jakie obowiązki spoczywają na kierowcy pojazdu wyprzedzającego?
 8. Czy wolno wyprzedzać pojazdy na zakrętach? Jeżeli tak to na jakich?

 

Proszę opracować zagadnienia oddz.7 i 8 – przecinanie się kierunków ruchu,

 • ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

(pytania do tych zagadnień – 4.05)

 

Mechanizacja rolnictwa. (do 4.05)

Opracować zagadnienia dotyczące transportu w gospodarstwie rolnym.

Po opracowaniu udzielić odpowiedzi na następujące zagadnienia:

 1. Zadania transportu rolniczego.
 2. Podział transportu rolniczego.
 3. Procentowy udział transportu rolniczego w całym cyklu produkcji.
 4. Kołowe środki transportowe (przykłady).
 5. Rodzaje przyczep stosowanych w rolnictwie i kryteria ich podziału.
 6. Przenośniki

- podział

- rodzaje (przykłady zastosowania w rolnictwie)

-dźwignice (przykłady zastosowania w rolnictwie)