Kurs kwalifikacyjny sem.II

Mechanizacja rolnictwa i przepisy ruchu drogowego. (do 8 maja 2020)

 Proszę opracować następujące zagadnienia:

 1. Zasady konserwacji i przechowywania maszyn rolniczych.
 2. Przeglądy techniczne maszyn rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem opryskiwaczy polowych.

Po opracowaniu proszę udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Na czym polega kalibracja opryskiwaczy polowych i w jakim celu należy ją przeprowadzać?
 2. Podaj przepisy prawne dotyczące badań i certyfikowania opryskiwaczy.
 3. Kiedy (co jaki okres czasu) powinniśmy przeprowadzać kalibrację opryskiwaczy?
 4. Opisz w kolejności wszystkie czynności podczas przeprowadzania kalibracji opryskiwacza.

 

Przepisy ruchu drogowego.

Proszę opracować:

 1. Oddział 9  - holowanie
 2. Rozdział 5 oddział 1 – przepisy porządkowe

 

Pytania do oddziałów 7 i 8:

 1. Na skrzyżowaniu równorzędnym, pojazd szynowy ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami jeżeli:

a)      nadjeżdża z prawej strony

b)      nadjeżdża z lewej strony

c)      bez względu na to z której strony nadjeżdża

 1. Czy kierującemu wolno wjechać na skrzyżowanie jeżeli za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy?
 2. Czy wolno ominąć pojazd, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych?
 3. Czy na obszarze zabudowanym wolno używać sygnału dźwiękowego?
 4. Jakich świateł powinien używać kierujący podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą lub opadami atmosferycznymi?
 5. Jakie są zasady używanie tylnego światła przeciwmgłowego?