MATERIAŁ PROGRAMOWY Z ORGANIZOWANIA I NADZOROWANIA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ  

DLA SŁUCHACZY SEM. I KURSU KWALIFIKACYJNEGO  R.16

 

TEMAT: ZAPEWNIENIE ZIDENTYFIKOWANYCH WOLNOŚCI ZWIERZĄT

Miernikiem właściwej opieki nad zwierzętami jest zachowanie pięciu wolności

 • Wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który utrzyma zwierzęta w zdrowiu i sile.
 • Wolność od urazów psychicznych i bólu poprzez zapewnienie odpowiedniego schronienia i miejsca odpoczynku.
 • Wolność od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu.
 • Wolność do wyrażania naturalnego zachowania poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku
 • Wolność od strachu i stresu poprzez zapewnienie opieki i traktowanie, które nie powoduje psychicznego cierpienia zwierząt.

Zwierzęta są bardzo inteligentne i zdolne do odczuwania emocji, takich jak strach i ból, a także przyjemności oraz szczęścia.

ŚWINIE:

 • potrafią zrozumieć wiedzę posiadaną przez inne osobniki, która przydać się może w poszukiwaniu pożywienia
 • potrafią rozpoznawać otaczające ich środowisko już dzień po urodzeniu
 • potrafią odróżniać tak samo ubranych ludzi
 • potrafią zrozumieć zasadę korzystania z lustra w poszukiwaniu jedzenia

KROWY:

 • mają swoich ulubionych współtowarzyszy i potrafią zapamiętać do 50 innych zwierząt
 • cielęta potrafią rozpoznawać twarze osób, które się nimi zajmują
 • okazują zadowolenie, kiedy uda im się rozwiązać problem
 • wydają się być świadome emocji innych zwierząt, np. jedzą mniej, kiedy ich partner jest chory
 • cielęta bawią się ze swoją matką już w wieku kilku dni

KURY:

 • potrafią kontrolować emocje i okazywać je
 • gdy cierpią, wybierają mniej atrakcyjne, ale zawierające leki pożywienie
 • korzystają ze słońca, aby orientować się w bardziej kompleksowym środowisku
 • potrafią ominąć przeszkody, aby mieć możliwość wzięcia kąpieli w piasku albo zbudowania gniazda
 • używają pamięci w celu znalezienia pożywienia już w wieku dwóch tygodni
 • komunikują się ze sobą za pomocą swojego „języka” sygnałów

 

TEMAT: ZAPEWNIENIE DOBROSTANU ZWIERZETOM GOSPODARSKIM

 Materiał  do powyższego tematu znajdziecie Państwo  na stronie internetowej:

 http://piw.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=225973

 TEMAT: ZASADY WZAJEMNEJ ZGODNOSCI I DOBREJ PRAKTYKI W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

 Materiał  do powyższego tematu znajdziecie Państwo  na stronie internetowej:

 http://www.wir.org.pl/rgw/cc.pdf

 

TEMAT: EKOLOGICZNE ASPEKTY CHOWU ZWIERZĄT

 


I

Zwierzęta stanowią integralną część gospodarstwa ekologicznego. Wielkość obsady zwierząt powinna zależeć od możliwości zachowania równowagi paszowo-nawozowej w gospodarstwie i nie może przekraczać 2 SD na 1 ha. Prowadzenie chowu zwierząt w gospodarstwach nieposiadających użytków rolnych nie jest dozwolone.

Pochodzenie zwierząt

Zaleca się, aby zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie ekologicznym pochodziły z danego gospodarstwa lub innych gospodarstw ekologicznych. W przypadku powiększania stada, dopuszcza się zakup z gospodarstw konwencjonalnych następujących gatunków zwierząt:

 • kurcząt z przeznaczeniem na nioski, do wieku 18 tygodni,
 • piskląt mięsnych do 3-go dnia życia,
 • bydła do 6-go miesiąca, pod warunkiem, że zwierzęta były chowane w zgodzie z niniejszymi kryteriami od chwili odstawienia,
 • jagniąt i koźląt do 45-go dnia życia pod warunkiem, że zwierzęta były chowane w zgodzie z niniejszymi kryteriami od chwili odstawienia,
 • prosiąt do wagi 25 kg i pod warunkiem, że zwierzęta były chowane w zgodzie z niniejszymi kryteriami od chwili odstawienia.

Okresy przestawiania w chowie zwierząt

Przy zakupie zwierząt z gospodarstw konwencjonalnych obowiązują okresy przestawiania. Warunkiem zbytu produktów zwierzęcych jako ekologiczne, jest utrzymywanie zwierząt w myśl niżej określonych zasad, przez co najmniej:

 • 12 miesięcy - konie i bydło mleczne,
 • 6 miesięcy - małe przeżuwacze i świnie,
 • 6 miesięcy - zwierzęta mleczne,
 • 10 tygodni - drób mięsny,
 • 6 tygodni - drób nieśny.
 • Pasze i żywienie zwierząt

Pasze i żywienie zwierząt

Zwierzęta powinny być żywione paszą wyprodukowaną w gospodarstwach ekologicznych. Żywienie zwierząt ma na celu utrzymanie ich w dobrej kondycji oraz zapewnienie optymalnej produkcyjności, dlatego wszystkie pasze i surowce paszowe wykorzystywane w żywieniu zwierząt muszą być dobrej jakości (nie mogą być nadgniłe lub zatęchłe) oraz dostosowane do potrzeb gatunku.

 • Do 30 % dziennej dawki paszy może pochodzić z pól przestawianych na produkcję ekologiczną. W przypadku pasz z własnego gospodarstwa, udział paszy z pól przestawianych na produkcję ekologiczną może być zwiększony do 60 %.
 • W drodze wyjątku dopuszcza się spasanie pasz konwencjonalnych w ilości do 10% w przypadku przeżuwaczy i do 20 % w przypadku pozostałych gatunków.
 • W przypadku przeżuwaczy, co najmniej 60 % dziennej dawki pokarmowej (w przeliczeniu na suchą substancję) powinny stanowić pasze objętościowe,
 • Do dziennej dawki pasz treściwych dla świń i drobiu należy dodawać pasze objętościowe.
 • Pasze pochodzenia zwierzęcego (niezależnie czy pochodzą z produkcji ekologicznej, czy konwencjonalnej) stanowią: mleko i jego pochodne oraz ryby i inne zwierzęta morskie wraz z ich pochodnymi.
 • Do produkcji pasz zabronione jest stosowanie surowców zawierających organizmy transgeniczne (GMO) oraz ich produktów.
 • W żywieniu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych dozwolone są komponenty mineralne, mikroelementy i witaminy, wymienione w załączniku nr 6 rozporządzenia Rady EWG nr 2092/91.  
 

Pasze i żywienie zwierząt

Zwierzęta powinny być żywione paszą wyprodukowaną w gospodarstwach ekologicznych. Żywienie zwierząt ma na celu utrzymanie ich w dobrej kondycji oraz zapewnienie optymalnej produkcyjności, dlatego wszystkie pasze i surowce paszowe wykorzystywane w żywieniu zwierząt muszą być dobrej jakości (nie mogą być nadgniłe lub zatęchłe) oraz dostosowane do potrzeb gatunku.

 • Do 30 % dziennej dawki paszy może pochodzić z pól przestawianych na produkcję ekologiczną. W przypadku pasz z własnego gospodarstwa, udział paszy z pól przestawianych na produkcję ekologiczną może być zwiększony do 60 %.
 • W drodze wyjątku dopuszcza się spasanie pasz konwencjonalnych w ilości do 10% w przypadku przeżuwaczy i do 20 % w przypadku pozostałych gatunków.
 • W przypadku przeżuwaczy, co najmniej 60 % dziennej dawki pokarmowej (w przeliczeniu na suchą substancję) powinny stanowić pasze objętościowe,
 • Do dziennej dawki pasz treściwych dla świń i drobiu należy dodawać pasze objętościowe.
 • Pasze pochodzenia zwierzęcego (niezależnie czy pochodzą z produkcji ekologicznej, czy konwencjonalnej) stanowią: mleko i jego pochodne oraz ryby i inne zwierzęta morskie wraz z ich pochodnymi.
 • Do produkcji pasz zabronione jest stosowanie surowców zawierających organizmy transgeniczne (GMO) oraz ich produktów.
 • W żywieniu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych dozwolone są komponenty mineralne, mikroelementy i witaminy, wymienione w załączniku nr 6 rozporządzenia Rady EWG nr 2092/91. 

Profilaktyka i medycyna weterynaryjna

Wszelkie zabiegi dotyczące zdrowia zwierząt powinny być ukierunkowane przede wszystkim na profilaktykę, która opiera się na następujących zasadach:

 • Dobór odpowiednich ras zwierząt
 • Prowadzenie chowu w warunkach zgodnych z wymaganiami gatunku
 • Dostęp do świeżego powietrza, wody, paszy i naturalnego światła
 • Stosowanie wysokiej jakości pasz w połączeniu z dostępem do wybiegów i pastwisk

Zabronione jest profilaktyczne stosowanie chemicznie syntetyzowanych leków weterynaryjnych (leków alopatycznych) i antybiotyków. W przypadku zachorowania zwierząt zaleca się wykorzystanie w leczeniu następujących grup środków:

 • Ekstraktów roślinnych (z wyjątkiem antybiotyków), esencji, preparatów homeopatycznych i mikroelementów.
 • W razie konieczności (ratowania życia lub ulżenia w cierpieniu) zezwala się użycie leków konwencjonalnych pod kontrolą weterynarza.

Zakazane jest stosowanie substancji takich jak chemioterapeutyki (np. kokcydiostatyki) oraz stymulujących wzrost (antybiotyków, hormonów i środków podobnych w działaniu).

Zgodnie z obowiązującym prawem dozwolone jest leczenie zwierząt, dezynfekcja budynków i ich wyposażenia. Dotyczy to również leków konwencjonalnych, o ile określona choroba występuje w okolicy.

Jeśli zajdzie konieczność zastosowania leków konwencjonalnych - okres karencji wydłuża się dwukrotnie w stosunku do obowiązującego, a jeśli nie jest on określony - do min. 48 h.

Rozmnażanie zwierząt

Rozmnażanie zwierząt w gospodarstwie ekologicznym powinno odbywać się metodami naturalnymi. Dopuszcza się stosowanie sztucznego unasiennienia.
Zabronione są pozostałe formy sztucznego wspomagania rozrodu (np. przenoszenie zarodków).

 

Budynki inwentarskie i wybiegi

Warunki utrzymania zwierząt w budynkach inwentarskich muszą być zgodne z wymaganiami danego gatunku, zapewniając swobodę poruszania się i komfort. Minimalne powierzchnie oraz charakterystykę podłogi w chowie zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych przedstawia poniższa tabela.
 

 Warunki chowu zwierząt w ekologicznej produkcji zwierzęcej wg Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej 1804/1999

Zwierzęta hodowlane

 

Przepisy UE odnośnie chowu zwierząt

Rozporządzenie WE odnośnie ekologicznego chowu zwierząt

Krowy mleczne

Teren poruszania się(1)

brak przepisów

6,0 m2 w oborze + 4,5 m2 na wybiegu

Charakterystyka podłogi

brak przepisów

miejsce do leżenia z wyściółką

Praktyki hodowlane

brak przepisów

trzymanie w spętaniu zabronione

Cielęta

Teren poruszania się(1)

1,3 m2

1,5 m2 w oborze + 1,1 m2 na wybiegu

Charakterystyka podłogi

sucha podściółka(3)

sucha podściółka

Praktyki hodowlane

grupowe koszarowanie powyżej 8 tyg.

generalnie grupowe koszarowanie

Lochy z prosiętami

Teren poruszania się(1)

brak przepisów

7,5 m2 w chlewni + 5,0 m2 na wybiegu

Charakterystyka podłogi

izolowana podłoga bez perforacji

sucha podściółka

Tuczniki

Teren poruszania się(1)

0,65 m2(2)

1,3 m2 w chlewni(2) + 1,0 m2 na wybiegu

Charakterystyka podłogi

bezpieczne podłogi

sucha podściółka

Praktyki hodowlane

przyrządy do zajmowania się > 1h

zabronione obcinanie ogonów i obrzynanie kłów

Kury nioski

Teren poruszania się

450 cm2

1660 cm2 w kurniku + 4 m2 na wybiegu

 

 (1)powierzchnia na zwierzę (2)do 110 kg żywej wagi (3)dla cieląt poniżej 2 tygodni życia 

 

 • Zabronione jest trzymanie zwierząt na uwięzi. W drodze odstępstwa dopuszcza się trzymanie bydła na uwięzi w budynkach zbudowanych przed 24 sierpnia 2000 r., pod warunkiem zapewnienia okresowego ruchu. Odstępstwo to przestaje obowiązywać z dniem 31 grudnia 2010 r. W małych gospodarstwach (do 5 krów i/lub buhajów) w drodze odstępstwa dopuszcza się wiązanie bydła, pod warunkiem zapewnienia co najmniej 2 razy w tygodniu dostępu do pastwisk i wybiegów.
 • Izolacja, ogrzewanie i wentylacja budynków inwentarskich musi zapewniać utrzymanie odpowiedniej temperatury, cyrkulacji powietrza oraz wilgotności, a także zapylenia i koncentracji gazów na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

Maksymalne stężenia szkodliwych gazów w pomieszczeniach inwentarskich wynoszą:

 • Amoniak - 0,001%
 • Siarkowodór - 0,001%
 • Dwutlenek węgla - 0,20%

Poziom wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach inwentarskich powinien zawierać się w przedziale 60-75%.

Prędkość powietrza wewnątrz budynku nie powinna przekraczać 0,3 m/s, natomiast w okresie letnich upałów może dochodzić ona do 0,8-1,0 m/s. Nigdy nie należy dopuszczać do powstawania przeciągów.

 • Całkowita powierzchnia okien powinna stanowić co najmniej 1/20 powierzchni podłogi.
 • Ogólna powierzchnia użytkowa budynków dla drobiu nie może przekraczać 1600 m2.
 • Zakazane jest trzymanie zwierząt w klatkach w systemie bezściółkowym.
 • Wybiegi dla zwierząt muszą być zadaszone i w dobrym stanie higienicznym oraz zaopatrzone w ochronę przed skrajnymi warunkami pogodowymi (np. żywopłoty chroniące przed zimnym wiatrem czy spiekotą).

Wielkość stad

Zwierzęta stadne nie powinny być trzymane w oddzieleniu od innych przedstawicieli tego samego gatunku.
Stada drobiu w jednym budynku nie mogą przekraczać następujących wartości:

 • Kurczęta mięsne - 4 800 szt.
 • Kury nioski - 3 000 szt.
 • Perliczki - 5 200 szt.
 • Samice kaczki piżmowej lub pekińskiej - 4 000 szt.
 • Samce kaczki piżmowej, pekińskiej lub innych ras - 3 200 szt.
 • Kapłony, gęsi lub indyki - 2 500 szt.

Minimalny wiek zwierząt mięsnych podczas uboju

Określa się następujący minimalny wiek zwierząt mięsnych podczas uboju:

 • Kurczęta - 81 dni
 • Kapłony - 150 dni
 • Kaczki pekińskie - 49 dni
 • Samice kaczki piżmowej - 70 dni
 • Samce kaczki piżmowej - 84 dni
 • Kaczki mulardy - 92 dni
 • Perliczki - 94 dni
 • Indyki i gęsi - 140 dni

 

TEMAT: NADZOROWANIE ŻYWIENIA KRÓW MLECZNYCH

Ogólne zasady

 • Stały nieograniczony dostęp do czystej i świeżej wody
 • Zbilansowanie energetyczno - białkowe dawki pokarmowej
 • Dostosowanie poziomu żywienia witaminowo ? mineralnego do potrzeb zwierząt
 • Skarmianie pasz najlepszej jakości oraz najwyższej strawności
 • Odpowiedni stosunek pasz objętościowych i treściwych
 • Zapewnienie optymalnego poziomu włókna pokarmowego
 • Właściwa proporcja pasz w dawce uzależniona od wieku, kondycji oraz fazy laktacji
 • Zachowanie długich okresów przejściowych przy zmianie składu dawki pokarmowej
 • Stosowanie dodatków paszowych dla wysokomlecznych krów Np. tłuszcz chroniony i białko chronione

 

Zagadnienia prawidłowej higieny produkcji mleka

 • Utrzymanie optymalnych warunków zoohigienicznych w budynku
 • Okresowe podstawowe kontrole składu dawki, wskaźników mleka oraz organizacji żywienia
 • Utrzymanie zwierząt w odpowiedniej kondycji wg fazy laktacji
 • Okresowa obserwacja zwierząt w celu Np. wykluczenia chorób metabolicznych
 • Prowadzenie kontroli wydajności mlecznej oraz oceny wskaźników rozrodu
 • Utrzymanie właściwej higieny doju i aparatury udojowej

 

PRACA DOMOWA

Zadanie

 W gospodarstwie uprawia się 5 ha kukurydzy na kiszonkę o przewidywanym plonie 600dt z ha. Współczynnik przeliczeniowy zielonki z kukurydzy na kiszonkę 0,75 ( ze 100 dt zielonki otrzymujemy 75 dt kiszonki).

Na podstawie dawki pokarmowej dla krowy w okresie żywienia zimowego /zał. nr.1/, który trwa 200 dni oraz powyższych danych oblicz:

a)      Ilość zielonki zebranej z 5 ha [w dt];

b)      Ilość kiszonki zebranej z 5 ha [w dt];

c)      Zapotrzebowanie na kiszonkę dla 1 krowy na okres żywienia zimowego razem z 20% rezerwą [w dt];

d)      Liczbę krów, które można wykarmić wyprodukowaną kiszonką

 

 

Załącznik nr.1

               PASZA

kg/dobę/sztukę

Kiszonka z kukurydzy

30

Siano

6

Śruta zbożowa

3

Mieszanka treściwa

0,5

 Rozwiązane zadanie proszę przesłać do sprawdzenia  i oceny do dnia 29.05.2020 r. na mój służbowy adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiam

 Zofia Mioduszewska