Liczba godzin lekcyjnych zrealizowanych w ramach nauczania zdalnego.

Przepisy ruchu drogowego:

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego. 
 2. Ruch drogowy – zasady ogólne.
 3. Ruch pieszych.
 4. Ruch pojazdów – zasady ogólne.
 5. Włączanie się do ruchu
  Łącznie 5 godzin.

 6. Prędkość i hamowanie.
 7. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu.
  Łącznie 2 godziny.

 8. Wymijanie, omijanie, cofanie.
 9. Wyprzedzanie.
  Łącznie 2 godziny.

 10. Przecinanie się kierunków ruchu.
 11. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
  Łącznie 3 godziny.

 12. Holowanie.
 13. Przepisy porządkowe.
  Łącznie 3 godziny.

 14. Zatrzymanie i postój pojazdów.
 15. Używanie świateł zewnętrznych pojazdu.
  Łącznie 2 godziny.

 16. Znaki drogowe, sygnalizacja świetlna oraz podawana przez kierującego ruchem.
  Łącznie 2 godziny.

(Do zrealizowania pozostają 2 godziny)

 

Mechanizacja rolnictwa.

 1. Zasady obsługi codziennej i okresowej ciągników i pojazdów rolniczych.
 2. Przygotowanie pojazdu i ciągnika do pracy.
 3. Zasady konserwacji i przechowywania ciągników rolniczych.
  Łącznie 4 godziny.

 4. Mechanizacja transportu w gospodarstwie rolnym.
  Łącznie 3 godziny.

 5. Zasady konserwacji i przechowywania maszyn rolniczych.
  Łącznie 3 godziny.

 6. Powtórzenie wiadomości  sem.I i II
  Łącznie 2 godziny.

(Do zrealizowania pozostaje 1 godzina)