Zawód: Technik weterynarii

W tym zawodzie będziesz miał częsty kontakt ze zwierzętami! Do zadań technika weterynarii należą:

  1. Pomoc lekarzowi weterynarii w zwalczaniu chorób zwierząt
  2. Kontrolowanie stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt
  3. Wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych
  4. Pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego
  5. Wykonywanie czynności technicznych z zakresu diagnostyki, profilaktyki, lecznictwa weterynaryjnego
  6. Sprawowanie opieki nad zwierzętami zwłaszcza w chowie fermowym
  7. Wykonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu urzędowej działalności weterynaryjnej
  8. Wykonywanie czynności technicznych w ramach badań laboratoryjnych

Technik weterynarii może pracować w : lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, sklepach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, zoo, leśnictwie. Ponadto może prowadzić nadzór sanitarno – weterynaryjny oraz samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze, a także podjąć pracę jako psycholog zwierzęcy (np. przy leczeniu zaburzeń behawioralnych u zwierząt domowych), dziennikarz w czasopismach dla hobbystów.

Dyplom ukończenia naszej szkoły daje możliwość korzystania z przywilejów przysługujących rolnikom w Unii Europejskiej oraz pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii. Ułatwia zdobycie uprawnień inseminatora i kontrolera sanitarnego.

Powrót do listy zawodów.