Zawód: Technik hodowca koni

„Piękna kobieta w tańcu, fregata pod pełnymi żaglami, koń pełnej krwi w galopie.”

- to, zdaniem Honoriusza Balzaca, trzy najpiękniejsze rzeczy na świecie.

Zawód technik hodowca koni umożliwi Wam bliższe zapoznanie się z jedną z nich, a mianowicie z końmi.

W czasie pięcioletniego okresu nauczania, uczniowie kształcący się w tym zawodzie, poznają zasady chowu i hodowli koni, ich żywienia, rozrodu i użytkowania. Dowiedzą się jak obchodzić się z tymi sympatycznymi zwierzętami, poznają zasady jazdy konnej a także wykorzystania koni w turystyce i rekreacji.

Suwalszczyzna to region o wyjątkowych walorach turystycznych i krajobrazowych. Cóż zatem szkodzi by poznawać ją z wysokości końskiego grzbietu, pod okiem wykształconego hodowcy koni. To tylko jedna z możliwości pracy w tym zawodzie. Inne to możliwość zatrudnienia w stadninach, ośrodkach hodowli koni, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparci o konie jako działalności podstawowej lub dodatkowej działalności gospodarstwa rolnego, gdyż zawód technik hodowca koni daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

 Dzisiaj konie nie muszą już ciężko pracować w rolnictwie, leśnictwie czy transporcie – zastąpiły je techniczne środki produkcji. Nie oznacza to jednak, że możemy zapomnieć o tych przepięknych zwierzętach. Na szczęście wieloletnia tradycja hodowli koni w Polsce, w tym  również w naszym regionie, pozwala sądzić, że zwierzęta te jeszcze długo pozostaną z nami i będą nam służyły. Może również dzięki Wam?!

 

Po ukończeniu tego kierunku będziesz miał możliwość planowania i organizowania wszelkich prac w gospodarstwie hodowlanym, uczestniczenia w badaniach naukowych dotyczących hodowli koni, kierowania bezpośrednio hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi stadniny koni, zajmowania się również sprzedażą koni hodowlanych oraz zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny.

Technik hodowca koni może pracować w:

  1. ośrodkach specjalizujących się w hodowli koni
  2. ośrodkach zajmujących się chowem koni
  3. ośrodkach jeździeckich.

Ponadto może:

  1. samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub agroturystyczne
  2. samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Dyplom ukończenia naszej szkoły daje możliwość korzystania z przywilejów przysługujących rolnikom w Unii Europejskiej oraz pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii.

Praktyki organizuje szkoła w renomowanych stadninach i ośrodkach jeździeckich, które umożliwiają zdobycie brązowej odznaki w jeździectwie.

Powrót do listy zawodów