Zawód: Technik agrobiznesu

W tym zawodzie zdobędziesz wiadomości i umiejętności z zakresu planowania, prowadzenia przedsiębiorstwa, zarządzania firmą, prowadzenia rachunkowości i marketingu.Absolwenci mają możliwość:

  1. kontynuowania nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych
  2. podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego lub handlowych, urzędach administracji państwowej, bankowości
  3. mogą podjąć własną działalność np. prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego lub organizowanie wypoczynku eko-turystycznego
  4. pracy na stanowiskach księgowych, kasjerów, rachmistrzów, inspektorów podatkowych, magazynierów, referentów zaopatrzenia i zbytu, pracowników sekretariatu, kancelarii, służb pracowniczych i socjalnych.

Po otrzymaniu certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenci mogą być zatrudnieni we wszystkich krajach Unii Europejskiej, gdzie dyplom ten jest honorowany.

Dyplom ukończenia naszej szkoły daje możliwość korzystania z przywilejów przysługujących rolnikom w Unii Europejskiej oraz pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii.

Powrót do listy zawodów.