Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym RL.03 (Semestr III)
w dniach 23-24.10.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

23.10.2020 r.

1.

800 – 1600

Zaj. praktyczne:

Mechanizacja rolnictwa gr. 2

 

 Mechanizacja

 

Bogusław Mazurkiewicz

1.

1000 - 1800

Zaj. praktyczne:

Produkcja roślinna gr. 1

Chemia

Barbara Sidor

9.

1610 - 1655

Język angielski gr. 2

Język obcy

Urszula Piotrowska

10.

1700 - 1745

Język angielski gr. 2

Język obcy

Urszula Piotrowska

11.

1750 - 1835

Język angielski gr. 2

Język obcy

Urszula Piotrowska

12.

1840 - 1925

Język angielski gr. 1

Język obcy

Urszula Piotrowska

13.

1930 - 2015

Język angielski gr. 1

Język obcy

Urszula Piotrowska

24.10.2020 r.

1.

800 - 845

Podstawy ekonomii

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

2.

855 – 940

Podstawy ekonomii

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

3.

1000 – 1800

Zaj. praktyczne:

Produkcja zwierzęca gr. 1

Działalność gospodarcza gr. 2

 

Prod. Zwierzęca

 

Rachunkowość

 

Zofia Mioduszewska

 

Tadeusza Basałaj

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.04 (Semestr I)TECHNIK ROLNIK
w dniu 24.10.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

24.10.2020 r.

1.

800 - 1600

Zaj. praktyczne:

Mechanizacja rolnictwa

Język polski (góra)

Bogusław Mazurkiewicz


 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.11 (Semestr I) TECHNIK WETERYNARII
w dniach 23-25.10.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

23.10.2020

1.

1700 - 1745

Chów zwierząt

Produkcja zwierzęca

Zofia Mioduszewska

2.

1750 - 1835

Chów zwierząt

Produkcja zwierzęca

Zofia Mioduszewska

3.

1840 - 1925

Chów zwierząt

Produkcja zwierzęca

Zofia Mioduszewska

24.10.2020 r.

1.

800 – 1600

Zajęcia praktyczne z anatomii zwierząt gr. 1

 

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt gr. 2

 

Produkcja roślinna

 

Biologia

Marek Pigiel

 

 

Ewa Kłoczko

 

25.10.2020 r.

1.

1000 - 1600

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt gr. 1 i 2

 

Produkcja roślinna

Produkcja zwierzęca

Marek Pigiel

 

Agnieszka Poniatowska - Bednarko