1 września rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Drogi Księże Sławomirze, Szanowny Panie Starosto, Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!

Spotykamy się na rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Wakacje dobiegły końca, czas więc wrócić do pracy i nauki.

Na początku kieruję podziękowania w stronę Organu Prowadzącego, rodziców, nauczycieli, związków zawodowych za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi funkcji dyrektora szkoły. Wiem, że czeka mnie dużo pracy, aby sprostać temu zadaniu.

Proszę również o pomoc, wsparcie, oraz uwagi, które pozwolą nam zbudować coś dobrego.

Towarzyszy nam dziś Pamięć o tragicznych wydarzeniach związanych z wybuchem II wojny światowej. Na pewno wśród waszych rodzin znalazły się osoby, które w czasie wybuchu II wojny światowej były w wieku szkolnym i nie mogły tak, jak wy dzisiaj uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego. Wspomnijmy ich tragiczny los oraz przerwane w skutek wybuchu wojny dzieciństwo i młodość.

Moi Drodzy pamiętajmy, że i praca, i nauka mogą być źródłem satysfakcji i radości. To dlatego mam nadzieję, że choć przed nami wiele wyzwań, uda nam się przeżyć wiele wspólnych dobrych chwil.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Trzydzieści pięć lat po maturze – spotkanie klasowe

 24 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół w Dowspudzie odbyło się siódme spotkanie absolwentów 5–letniego Technikum Rolniczego w Dowspudzie z okazji 35-tej rocznicy ukończenia matury. Zjazdy klasowe zawsze dostarczają wiele emocji, wspomnień i wzruszeń. I tym razem było podobnie, jak przed pięciu laty. W murach swojej Szkoły spotkali się byli uczniowie oraz wychowawczyni mgr inż. Elżbieta Fiedorowicz. Jak przyznają uczestnicy zjazdu, pięcioletnia nauka w technikum była ciężką pracą, ale wysoki poziom nauczania zapewniał otwartą drogę do dalszej edukacji.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Konkurs z wiedzy prawnej.

W dniu 2 czerwca 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego. W konkursie udział wzięli uczniowie uczęszczający do szkół średnich na terenie Powiatu Suwalskiego.

 Samo przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją wielu zadań z zakresu edukacji prawnej przez Fundację Pasieka we współpracy z Powiatem Suwalskim, m.in. cykl warsztatów prawnych w szkołach średnich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez profesjonalnych prawników: adwokatów i radców prawnych Fundacji Pasieka, którzy chętnie dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą prawną.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

„Poznaj Polskę”

W dniach: 29.04.2022 r. – 01.05.2022 r. odbyła się wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” współfinansowanego w 80% przez Ministra Edukacji i Nauki, natomiast 20% stanowił wkład własny uczniów. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 uczniów oraz 2 opiekunów Zespołu Szkół im. gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie. Wycieczka odbyła się szlakiem: Częstochowa – Kraków – Łagiewniki – Oświęcim. Jej celem było wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzacja osiągnięć polskiej nauki. 29.04.2022 r. wyruszyliśmy z Dowspudy.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Szkolenie hotelarzy

Dziś (1 marca - wtorek) klasy hotelarskie brały udział w niesamowitym szkoleniu zorganizowanym przez Akademię kulinarną Marcina Budynka razem z Fundacją Promocji Mięsa Drobiowego. 
Dziękujemy za przekazaną wiedzę i pełen profesjonalizm


„TŁUSTY CZWARTEK”

Pod patronatem Zespołu Szkół im gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły!

Tłusty czwartek tuż, tuż!  Pączki, faworki, oponki, donaty, racuchy…! Gama zapustowych smakołyków jest ogromna. A co Wy zaproponujecie na ten szczególny czas?

Przedmiotem konkursu jest wykonanie słodkiej pyszności na tłusty czwartek oraz przyniesienie jej do sekretariatu szkoły z opisem (imię, nazwisko, klasa, może autorski przepis) dnia 24.02.2022 r. Inwencja twórcza mile widziana.

Punktowane będą: pomysł, ciekawa i estetyczna forma prezentacji, smak.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Katarzyna Walendzewicz, Pani Joanna Wojnowska, Pan Zenon Lach, czeka na zgłoszenia do 24 lutego 2022 r. Ogłoszenie wyników następnego dnia na stronie internetowej i FB szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Szanowni Państwo,

w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) dostarczamy do szkół w całej Polsce szybki, bezpłatny i bezpieczny internet. Wiemy, że towarzyszy on Państwu w codziennej pracy, podobnie jak udostępniane przez nas materiały edukacyjne. Mamy nadzieję, że dzięki nim lekcje stają się jeszcze ciekawsze, a kompetencje cyfrowe uczniów – coraz wyższe.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Konkurs - NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY":

1.ORGANIZATORZY KONKURSU:
Organizatorami konkursu pt. „ NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY"
są  Dyrektor Zespołu Szkół w Dowspudzie oraz p. Katarzyna Walendzewicz

  2. PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika bożonarodzeniowego.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

 

Powiat Suwalski (beneficjent) wraz z niżej wymienionymi partnerami przedsięwzięcia zakończył realizację projektu/operacji pt. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Celem operacji było:

Zabezpieczenie obszarów LSR objętych formami ochrony przyrody przed degradacją przez nieukierunkowany ruch turystyczny w dolinie Rospudy i poprawa jakości infrastruktury turystycznej tego obszaru poprzez odnowienie części szlaków turystycznych oraz wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego doliny Rospudy do popularyzacji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Czas wdrażania – 18 miesięcy. W ramach operacji zrealizowano następujące działania:

  • Odnowiono oznakowanie dwóch szlaków rowerowych: "Do Świętego Miejsca" (dł. 21,2 km, Dowspuda – Młynisko - Dowspuda) i "Fortyfikacje Pozycji Granicznej" (dł. 64 km, Dowspuda – Bolcie, gm. Wiżajny);

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

         35 biegi przełajowe im. gen. Ludwika Michała Paca

Już od 36 lat w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie rozgrywane są tradycyjne biegi przełajowe. 27 września 2021 roku odbyła się XXXV edycja tych zawodów (w roku szkolnym 2020/21 biegi nie odbyły się z powodu pandemii).

Biegi ukończyło 39 chłopców i 19 dziewcząt. Chłopcy rywalizowali na dystansie 1640m a dziewczęta – 1280.

Wyniki biegów indywidualnych:

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Program pilotażowego zwalczania inwazyjnych gatunków obcych (barszcz Sosnowskiego)

REKRUTACJA DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ WŚRÓD UCZNIÓW

1 września wszyscy uczniowie w Polsce wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (tsw). Oferta służby wojskowej skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 18. rok życia. Swój terytorialny plecak korzyści młodzież wzbogaci o kursy i szkolenia specjalistyczne, nowe przyjaźnie i znajomości, korzyści finansowe oraz możliwość udziału w elastycznym systemie szkoleń dołączając tym samym do swoich kolegów i koleżanek, którzy zasilają obecnie suwalski 12 batalion lekkiej piechoty. Zainteresowani służbą wojskową w Obronie Terytorialnej odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które jest przeznaczone dla osób bez przeszkolenia wojskowego oraz złożonej przysięgi wojskowej. Natomiast 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dedykowane jest żołnierzom rezerwy.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022

Nowy rok szkolny rozpoczął się od dużych zmian. Na emeryturę odszedł dotychczasowy Dyrektor szkoły Jan Kazimierz Orłowski. Funkcję Dyrektora od 1 września 2021 r. będzie pełniła dotychczasowa Pani Wicedyrektor Agnieszka Sidor. Panu Dyrektorowi dziękujemy za wieloletnią pracę i serce włożone w wychowanie młodzieży, dbałość o mienie szkoły oraz jej rozwój. Nowej Pani Dyrektor życzymy sukcesów!!!

Czytaj więcej (Zdjęcia)...