Tutaj zobaczysz sprawozdania z działań w ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"

Wyjazd szkoleniowy do Danii

Okres ferii zimowych to zasłużony czas na odpoczynek, zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Jednak nie dla wszystkich… Grupa naszych pedagogów, tj. Pani Małgorzata Pilichowska, Pani Agnieszka Poniatowska-Bednarko oraz Pani Ewa Kłoczko uczestniczyły, w tym czasie, w tygodniowym szkoleniu w Danii. Nasze Panie uczestniczyły w Projekcie pn. „Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyka szkolenia obejmowała dualny system szkolnictwa zawodowego w Danii. W trakcie pobytu odwiedziły szkołę Green Academy w Beder, Tradium w Randers, nowoczesną fermę Gdr Hans Jacobs Fenger, Research centre Foulum (znaczący instytut badawczy), Agro Food Park (centrum innowacji i wzrostu produkcji żywności) oraz Fru Mollers Molleri (przykład niszy produkcyjnej).

Wigilia w internacie.

"Cicha noc, święta noc...." Wszyscy czekamy na ten jedyny i magiczny dzień w roku. Spokojnych , Pełnych Miłości i Ciepła Świąt Bożego Narodzenia.Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Turniej Mikołajkowy.

5 grudnia 2019 roku odbył się Doroczny Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych. Tym razem graliśmy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn a zwyciężyła drużyna „Łosie” w składzie: Aleksandra Klekotko, Monika Kotarska, Adrian Denert, Sebastian Łosiński.

Jednak, jak co roku, prawdziwymi zwycięzcami są wszyscy uczestnicy i kibice, dzięki którym możemy wspomóc potrzebujących.

Organizatorami turnieju byli uczniowie klasy III A,W pod opieką nauczyciela wf P. Grzegorza Chodkiewicza.

DZIĘKUJEMY!!!

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Święto Szkoły.

Dnia 29 listopada obchodziliśmy kolejny raz święto szkoły. Po uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza proboszcza Ryszarda Grabowskiego nastąpiła część oficjalna.
Najważniejszym punktem uroczystości było przyjęcie klas pierwszych w poczet uczniów naszej szkoły, czyli ślubowanie klas pierwszych.
Święto szkoły to również czas na docenienie pracy nauczycieli i uczniów za miniony rok szkolny. Wręczone zostały nagrody najlepszym uczniom oraz nauczycielom. Nie zabrakło także nagród dla najlepszych sportowców. Święto uświetniła także część artystyczna w wykonaniu uczniów klas pierwszych i drugich, przygotowana pod kierunkiem pani Jadwigi Jeleniewicz.
Dziękujemy wszystkim gościom za uświetnienie naszej uroczystości.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

 Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

 ogłasza nabór

na bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla dorosłych

 

Termin składania wniosków upływa 24 stycznia  2020 r.

 

KURS KWALIFIKACYJNY

ZAWÓD

NAZWA KWALIFIKACJI

KKZ. RL.03

rolnik  613003

RL.03. prowadzenie produkcji rolniczej   

KKZ RL.16.

technik rolnik  314207

RL.16. organizacja

i nadzorowanie produkcji rolniczej

KKZ   ROL.11.

           ROL.12

technik weterynarii    324002

ROL.11. prowadzenie chowu i inseminacji zwierzą

 ROL.12. wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 Data rozpoczęcia w/w  kursów  luty 2020

Kursy są bezpłatne

 

Zapraszamy

 

W ramach akcji edukacyjnej "Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III", której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz konkursu na najlepsze hasło promujące Fundusze Europejskie, dyrektor Jan Orłowski, zgłosił zwycięskie hasło. Szkoła otrzymała jako nagrodę tablicę multimedialną o wartości 3 500 zł. Gratulujemy!!!

 

Apel z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

Dnia 22.11.2019 r.odbył się apel profilaktyczny skierowany do młodzieży na temat  szkodliwości palenia tytoniu  oraz e- papierosów.  Apel został przygotowany przez uczniów klasy pierwszej -Karolinę Karolak i Jakuba Naruszewicz  oraz panią pedagog Emilię Świerżewską.  Podczas tego apelu uczniowie zapoznali się z filmikiem pt: „ Co się stanie gdy rzucisz palenie”, oraz  wysłuchali istotnych informacji dotyczących negatywnych skutków palenia.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

 

Dobiega końca realizacja projektu „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo – pałacowego gen. hr. Ludwika M. Paca w Dowspudzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Powiat Suwalski.

 

Celem projektu jest poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresie  kultury i rekreacji oraz integracji społecznej poprzez wzrost liczby ogólnodostępnej infrastruktury społecznej służącej  mieszkańcom i odwiedzającym region turystom na terenach zabytkowych powiatu suwalskiego.

 

W najbliższych dniach zakończone będzie zadanie inwestycyjne polegające na budowie Miejsca Obsługi Rowerowej (utwardzenie terenu kostką kamienną, budowa zadaszenia, stojaków rowerowych oraz stacji narzędziowej) , utwardzeniu kostką kamienną alejek przy pomniku gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie oraz zagospodarowaniu terenu, polegającego na wykonaniu nasadzeń zieleni.

 

Powiat Suwalski zaprasza wszystkich rowerzystów, turystów i spacerowiczów do odwiedzin w Dowspudzie.  Odnowione i doposażone zagospodarowanie zabytkowego  terenu parkowo - pałacowego gen. hr. Ludwika M. Paca w Dowspudzie zlokalizowanego przy Zespole Szkół w Dowspudzie im. gen. L. M. Paca i przy Centrum Obsługi Turysty Kordegarda jest w naszej ocenie ciekawą propozycją na spacer w Dowspudzie. Zapraszamy.

 

Święto Niepodległości.

W tym roku 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą małą Ojczyznę Suwalszczyznę obchodziliśmy w ciągu dwóch dni.
W piątek 08.11 o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy. Zaś we wtorek odbył się uroczysty apel poświęcony odzyskaniu niepodległości Suwalszczyzny.
Dziękujemy uczniom klas pierwszych i trzecich oraz pani Agnieszce Poniatowskiej - Bednarko za chwilę refleksji nad naszą wolnością ... oraz za wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Powiat Suwalski - realizator projektu „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego  w Dowspudzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, podpisał umowy na część inwestycyjną przedsięwzięcia.

 

Przedmiotem wspomnianej inwestycji jest zagospodarowanie zabytkowego  terenu parkowo - pałacowego gen. hr. Ludwika M. Paca w Dowspudzie zlokalizowanego przy Zespole Szkół
w Dowspudzie im. gen. L. M. Paca i przy Centrum Obsługi Turysty Kordegarda.

 

Prace będą polegały na budowie Miejsca Obsługi Rowerowej (utwardzenie terenu kostką kamienną, budowa zadaszenia, stojaków rowerowych oraz stacji narzędziowej) , utwardzeniu kostką kamienną alejek przy pomniku gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie oraz zagospodarowaniu terenu, polegającego na wykonaniu nasadzeń zieleni.

 

Inwestycję zrealizują dwa podmioty: P.U.H Tomasz Wnukowski Drogmet z Lipska, oraz Handel artykułami przemysłowymi, roślinami i kwiatami - Robert Pawlukiewicz z Dąbrowy Białostockiej. Termin zakończenia prac to 25.11.2019.

Pierwsze zajęcia z hotelarstwa.

Nasi hotelarze jak zwykle pełni pomysłów i zapału do pracy. Na zajęciach praktycznych przygotowali po raz pierwszy lekkie śniadania...
Było bardzo pysznie.... Dziękujemy klasie I h oraz I gh oraz Pani Katarzynie Walendzewicz za przygotowanie tych wszystkich smakołyków.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...