1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Będzie on prowadzony w całej Polsce do 30 listopada br., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Obowiązkową metodą zbierania danych podczas spisu jest samospis internetowy. Polega on na samodzielnym wypełnieniu interaktywnego formularza spisowego. Formularz, jak również szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl.

 

1. REGULAMIN Konkursu dla uczniów szkół rolniczych pt. „Spiszmy się, jak na rolników przystało!”

2. Prezentacja multimedialna o spisie”

Informujemy, iż podczas nauki zdalnej pani pedagog Emilia Świerżewska

pełni dyżur za pomocą komunikatora Messenger

w dniach: poniedziałek 9.00-13.00. środa10.00-13.00, piątek 9.00-13.00

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie

W związku z decyzją rządu w dniach od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. szkoła przechodzi na nauczanie zdalne za pomocą aplikacji Microsoft 365 Teams. Plan lekcji pozostaje bez zmian.

Dyrekcja

Najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendia Starosty

W czwartek, 8 września w Zespole Szkół w Dowspudzie Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski wręczył 20 decyzji o udzieleniu stypendium uczniom Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie, osiągającym wyróżniające wyniki w nauce oraz wykazującym zaangażowanie w życie szkoły w II semestrze roku szkolnego 2019/2020...

suwalki24.pl

Witaj szkoło!

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21 dnia 1 września 2020 r. na godzinę 9.30. Spotkanie odbędzie się na skwerze za szkołą. Uczniów uczących się na kierunku technik hotelarstwa oraz technik leśnik obowiązują mundury. Pozostałych uczniów obowiązuje strój galowy. Po oficjalnym rozpoczęciu, odbędą się spotkania z wychowawcami.

Projekt „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” - rozpoczęty

Powiat Suwalski (beneficjent) wraz z niżej wymienionymi partnerami przedsięwzięcia ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu/operacji pt. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a samorządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Pośrednicząca) została podpisana z dniem 30.04.2020 r.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Tutaj zobaczysz sprawozdania z działań w ramach projektu "Zawodowa Dowspuda"

Wyjazd szkoleniowy do Danii

Okres ferii zimowych to zasłużony czas na odpoczynek, zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Jednak nie dla wszystkich… Grupa naszych pedagogów, tj. Pani Małgorzata Pilichowska, Pani Agnieszka Poniatowska-Bednarko oraz Pani Ewa Kłoczko uczestniczyły, w tym czasie, w tygodniowym szkoleniu w Danii. Nasze Panie uczestniczyły w Projekcie pn. „Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyka szkolenia obejmowała dualny system szkolnictwa zawodowego w Danii. W trakcie pobytu odwiedziły szkołę Green Academy w Beder, Tradium w Randers, nowoczesną fermę Gdr Hans Jacobs Fenger, Research centre Foulum (znaczący instytut badawczy), Agro Food Park (centrum innowacji i wzrostu produkcji żywności) oraz Fru Mollers Molleri (przykład niszy produkcyjnej).

Wigilia w internacie.

"Cicha noc, święta noc...." Wszyscy czekamy na ten jedyny i magiczny dzień w roku. Spokojnych , Pełnych Miłości i Ciepła Świąt Bożego Narodzenia.Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Turniej Mikołajkowy.

5 grudnia 2019 roku odbył się Doroczny Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych. Tym razem graliśmy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn a zwyciężyła drużyna „Łosie” w składzie: Aleksandra Klekotko, Monika Kotarska, Adrian Denert, Sebastian Łosiński.

Jednak, jak co roku, prawdziwymi zwycięzcami są wszyscy uczestnicy i kibice, dzięki którym możemy wspomóc potrzebujących.

Organizatorami turnieju byli uczniowie klasy III A,W pod opieką nauczyciela wf P. Grzegorza Chodkiewicza.

DZIĘKUJEMY!!!

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Święto Szkoły.

Dnia 29 listopada obchodziliśmy kolejny raz święto szkoły. Po uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza proboszcza Ryszarda Grabowskiego nastąpiła część oficjalna.
Najważniejszym punktem uroczystości było przyjęcie klas pierwszych w poczet uczniów naszej szkoły, czyli ślubowanie klas pierwszych.
Święto szkoły to również czas na docenienie pracy nauczycieli i uczniów za miniony rok szkolny. Wręczone zostały nagrody najlepszym uczniom oraz nauczycielom. Nie zabrakło także nagród dla najlepszych sportowców. Święto uświetniła także część artystyczna w wykonaniu uczniów klas pierwszych i drugich, przygotowana pod kierunkiem pani Jadwigi Jeleniewicz.
Dziękujemy wszystkim gościom za uświetnienie naszej uroczystości.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...