Zawodowy kompas

Trudne związki

Podstawowym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych, powodujących, że np. z jednej substancji powstają dwie, albo z dwóch jedna. Współczesna chemia stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym. Szuka też zależności między właściwościami substancji a ich składem i strukturą atomową.

Niby takie proste, a jednak………”trudne związki”…….

Projekt „Zawodowy kompas” wziął sobie za cel i tę dziedzinę nauki. Zajęcia pozalekcyjne przede wszystkim mają wyrównać braki w opanowaniu podstawowych umiejętności, motywowaniu ucznia do samodzielnej pracy poprzez ćwiczenia modelowe i gry dydaktyczne oraz kształceniu szeregu innych niezbędnych umiejętności. W celu poszerzenia horyzontów chemicznych grupa odbędzie wyjazd studyjny do Uczelni Wyższej we Wrocławiu.

Kurs inseminacji zwierząt gospodarskich

Nie tylko w wakacje nasi uczniowie nie mają czasu na odpoczynek. Ferie również mają zapracowane. Początek lutego to termin odbycia kursu inseminacji zwierząt gospodarskich w ramach projektu „Zawodowy kompas”. Bladym świtem, przy siarczystym mrozie nasi uczniowie ruszyli w „nieznane”. Kurs organizowała firma „Top Gen” Sp. z o.o., której siedziba mieści się w Głubczycach, w województwie opolskim, więc czekała ich baaaaaardzo długa droga. Po 15-to godzinnej podróży, zmęczeni ale ciekawi nowych wyzwań, dotarli na miejsce, gdzie czekali już na nich organizatorzy kursu, którym towarzyszyła wczesna wiosna. W czasie kursu uczestnicy zapoznali się z przepisami bhp inseminatora, poznali zagadnienia z anatomii i fizjologii rozrodu zwierząt, pracowali z dokumentacją hodowlaną, a przede wszystkim ćwiczyli zabiegi inseminacyjne. Zajęcia praktyczne zaczęły się już pierwszego dnia i obejmowały naukę inseminacji krów na wypreparowanych macicach samic w rzeźni należącej do organizatorów kursu, czyli firmę „Top Gen” Sp. z o.o. w Głubczycach. Po tygodniowych zmaganiach z materiałem do nauczenia, sprzętem inseminacyjnym i zwierzętami, które uczestnicy inseminowali, przyszedł czas na egzamin końcowy. Na szczęście nie przysporzył on większych trudności naszym uczniom, którzy po powrocie do domu (znowu 600 km w pociągu!) mogli się pochwalić swoimi nowymi uprawnieniami i umiejętnościami.

Kurs kombajnisty

Następna tura kursu „kombajnisty” już za nami. Kolejni uczestnicy, dzięki projektowi „Zawodowy kompas”, zdobyli niezbędne uprawnienia wymagane do prowadzenia kombajnu zbożowego. Kurs obejmował 34 godziny zajęć teoretycznych i po 2 godziny jazdy kombajnem na każdego uczestnika. Problematyka, jaka była poruszana podczas zajęć zawierała treści z budowy kombajnu zbożowego, obsługę techniczną, bezpieczeństwo i higienę pracy kombajnem oraz wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu kombajnów na drogach publicznych. Od kandydatów wymagano posiadania prawa jazdy kategorii T lub B. Kurs przeprowadzili: Firma Usługi Szkoleniowe i Zarządzanie Władysław Grygo z Olecka.

Staże zawodowe

Dla większości uczniów okres wakacyjny to czas zasłużonego odpoczynku, zaplanowanych wyjazdów, zabaw i relaksu. Dla większości, bo nie dla wszystkich. Nasi uczniowie wybrali inny sposób spędzania wakacyjnej przerwy szkolnej. Postawili na dokształcanie się poprzez pracę. W okresie lipca i sierpnia, w ramach projektu „Zawodowy kompas”, 20 uczniów naszej szkoły wyjechało na staż zawodowy do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy. Głównym celem staży było nabycie umiejętności praktycznych pogłębiających wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych w ramach wybranego kierunku kształcenia i specjalizacji oraz podniesienie kompetencji zawodowych. Uczniowie mieli szansę utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności zawodowych. W ramach projektu „Zawodowy kompas” stażyści mieli zapewnione zakwaterowanie i pełne wyżywienie oraz zostali wyposażeni w odzież ochronną. Opiekę nad stażystami sprawował Pan Sławomir Chrzanowski, dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy, który zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi z naszymi uczniami oraz wspierał i pomagał im w trudnych sytuacjach. Staże zawodowe zakończyły się uroczystym rozdaniem zaświadczeń oraz wypłatą stypendiów stażowych, które dodatkowo utwierdziły naszych uczestników, że nauka poprzez pracę daje też i wymierne korzyści.

Kurs chemizacyjny

W dniach 11 i 12 maja 2013r. odbył się kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Uczniowie zdobyli podstawowe wiadomości z zakresu nabywania i stosowania środków ochrony roślin i zagrożeń wynikających z ich niewłaściwego stosowania. Poznali metody zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko oraz zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu tych środków. Oceniali zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy jak również posiedli wiedzę o postępowaniu w przypadku zatruć oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków. Część praktyczna kursu obejmowała zagadnienia związane z techniką wykonywania zabiegów w ochronie roślin, a szczególnie z przygotowaniem opryskiwaczy, badaniem ich sprawności technicznej i ich użytkowaniem. Kurs zakończył się egzaminem, który pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy kursu. Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanym umiejętnościom będą mogli bezpiecznie wykonywać wszystkie zabiegi związane z ochroną roślin.

Modelowanie przyszłości zawodowej

Orientacja w zjawiskach zachodzących na rynku pracy oraz warunkach i możliwościach zatrudnienia na lokalnym rynku pracy jest niezbędną wiedzą, którą powinni posiadać dziś młodzi ludzie. Dlatego też w ramach projektu „Zawodowy kompas” 22 kwietnia 2013 r. rozpoczęły się indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym Panią Agnieszką Bucewicz. Zajęcia te mają za zadanie podnieść świadomość uczniów w zakresie samopoznania, czyli posiadania zasobów i możliwości pod kątem dojrzałego dysponowania własnym potencjałem na rynku pracy.

Modelowanie osobowości – zajęcia z pedagogiem

W ramach projektu „Zawodowy kompas” 17 kwietnia 2013 r. rozpoczęły się grupowe zajęcia z pedagogiem Panią Małgorzatą Ewą Tomczak. Jest ona specjalistką technik efektywnego uczenia się i rozwijania procesów poznawczych. Głównym celem zajęć jest poprawa efektywności przyswajania treści programowym, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Jest to pierwsza tura takich zajęć i wzięło w nich udział 10 naszych uczniów.

Modelowanie osobowości – indywidualne zajęcia z psychologiem

Brak motywacji do nauki chyba każdego z nas kiedyś „dopadł”. Dlatego też, w ramach projektu „Zawodowy kompas”, od 18 kwietnia 2013 r. rozpoczęły się indywidualne zajęcia z psychologiem ukierunkowane na odbudowę tej motywacji, pogłębienie wiary we własne możliwości oraz wzmocnienie świadomości uczęszczania na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Zajęcia przeprowadzane są przez profesjonalną trenerkę Panią Agnieszkę Winnik-Pomichter, cenionego psychologa z wieloletnim doświadczeniem.