Zawodowy kompas

 Animal Productions

 Rozpoczął się nowy rok szkolny a z nim nowa tura zajęć pozalekcyjnych dla naszych uczestników projektu „Zawodowy kompas”. Zajęcia programowe z języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo prowadzone są przez Panią Profesor Elżbietę Fiedorowicz. Są one prowadzone z zastosowaniem obcojęzycznych programów komputerowych do nauki anatomii i fizjologii zwierząt. Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni w materiały i pomoce dydaktyczne, których zakup został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestników czeka bardzo atrakcyjny wyjazd edukacyjny na Międzynarodowe Targi Hodowlane oraz wizyta studyjna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Staże zawodowe 2014

Tegoroczne wakacje, jak i poprzednie, były bardzo pracowite dla naszej młodzieży. W tym roku również ugościł nas Instytut Naukowo-Technologiczny Zakład Doświadczalny w Biebrzy ale także Stadnina Koni „Nad Wigrami” w Mikołajewie. Staże odbywały się w lipcu i sierpniu a ich głównym celem było nabycie umiejętności praktycznych pogłębiających wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych w ramach wybranego kierunku kształcenia i specjalizacji oraz podniesienie kompetencji zawodowych. Opiekunami naszych stażystów byli Pan Sławomir Chrzanowski, dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy oraz Pani Anna Jabłońska-Sęk, kierownik biura Stadniny Koni „Nad Wigrami” . Zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi z naszymi uczniami oraz wspierali i pomagali im w trudnych sytuacjach. Staże zawodowe zakończyły się uroczystym rozdaniem zaświadczeń oraz wypłatą stypendiów stażowych.

Wyjazd edukacyjny uczestników Rolfach’u i Animal Productions

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii. Na starcie tj. w 1999 r. UWM miał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Uczelnia posiadała prawo do habilitowania w 6 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania doktoratów w 13 dyscyplinach. UWM niemal od dnia powstania intensywnie się rozwija. Znacznie zwiększyła się jego baza dydaktyczna i naukowa. Uczelnia zakupiła nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni, które stały się głównym celem wyjazdu edukacyjnego uczniów naszego projektu, a w szczególności uczestników zajęć pozalekcyjnych z produkcji roślinnej „Rolfach” oraz produkcji zwierzęcej „Animal Productions”.

Obie grupy szczególnie upatrzyły sobie Wydział Bioinżynierii Zwierząt i ich katedry. Rolfach skupił swą uwagę na Katedrze Żywienia Zwierząt I Paszoznawstwa. Katedra ta, dzięki wyposażeniu swoich laboratoriów, umożliwiła naszym uczestnikom dokonania analizy przywiezionych prób roślin uprawianych na poletkach doświadczalnych w szkole.  Animal Prodictions skoncentrowała się na katedrze Towaroznawstwa I Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych. Szeroki wachlarz możliwości przedstawiony w trakcie pobytu naszej młodzieży na Uczelni spowodował większe zainteresowanie nauką i znacząco wpłynął na chęć dalszego poznawania i poszerzania swojej wiedzy.

Naukowy dzień został zwieńczony spektaklem w Teatrze im. S.Jaracza, a po noclegu grupy ruszyły na zwiedzanie najciekawszych miejsc w Olsztynie i jego okolicach. Młodzież uczestniczyła w żywej lekcji historii zorganizowanej przez Olsztyńskie Bractwo Rycerskie, odwiedziła Park Etnograficzny w Olsztynku a największym zainteresowaniem uczestników cieszyła się Galindia - kraina historycznego plemienia Galindów, położona  na półwyspie u ujścia rzeki Krutyni do Jeziora Bełdany. Obejmuje obszar około 20 ha w centrum Puszczy Piskiej  na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Po przywitaniu przez jednego z wojów oraz po posiłku dokonano wyboru naszego wodza oraz jego żon i dworu. Młodzież została zapoznana z historią kultury plemienia Galindów w bardzo ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Było mnóstwo śmiechu i bardzo dobrej zabawy.

Modelowanie osobowości - zajęcia z pedagogiem

Kolejna 10-cio osobowa grupa uczestników projektu „Zawodowy kompas” ukończyła grupowe spotkania z pedagogiem Panią Małgorzatą Ewą Tomczak. Jest ona specjalistką technik efektywnego uczenia się i rozwijania procesów poznawczych. Głównym celem zajęć było poprawienie efektywności przyswajania treści programowym, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych.

Kurs prawa jazdy kat. C1

Prawo jazdy, tak jak dowód osobisty, stało się dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego samochodu, dla innych - źródło utrzymania rodziny.

Projekt „Zawodowy kompas” umożliwił zdobycie kategorii C1 przez 20 uczestników kursu.

Kategoria C1 uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Ponadto uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Uczestnicy ubiegający się o  kategorię C1 musieli mieć ukończone 18  lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 było posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Wyjazd do Wrocławia

Wrocław - jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce – 632 067 mieszkańców, piąte pod względem powierzchni – 293 km². Wrocław jest również jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach miejskich.

Właśnie ten kierunek obrała sobie grupa uczestników projektu „Zawodowy kompas”, która uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych „trudne związki”. Wyprawa rozpoczęła się o bardzo wczesnych godzinach porannych (wręcz w nocy!), gdyż, niestety, czekało nas pokonanie ponad 600 kilometrów. Po żmudnej podróży, w końcu dotarliśmy do celu. Miasto spełniło nasze najskrytsze oczekiwania – rzeczywiście możne je uznać najpiękniejszym miastem Polski. I choć ze Starówkę ciężko było opuszczać, to głównym celem wyjazdu był Uniwersytet Wrocławski, a głównie wydział chemii. Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie. Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 40 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Na deser, już w drodze powrotnej, następnego dnia, zwiedziliśmy jeszcze zespół poklasztorny w Lubiążu. To drugi, największy obiekt sakralny na świecie, perła śląskiego Baroku. A i miejsce spoczynku książąt z linii Piastów.

Myślę, że taka wyprawa na długo pozostanie w pamięci uczestników, nie tylko ze względu na ogromną liczbę kilometrów które pokonaliśmy.

Animal production

Choć po angielsku każdy z nas w miarę się „dogada”, to już język specjalistyczny – zawodowy robi mam dużo więcej trudności, a czasami wręcz stanowi „czarną magię”. Projekt „Zawodowy kompas” i w tej dziedzinie postarał się pomóc. Zajęcia „Animal productions” to zajęcia uwzględniające specyfikę języka angielskiego w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Lektorat przeprowadzany jest z zastosowaniem innowacyjnych, obcojęzycznych programów komputerowych obejmujących zagadnienia z anatomii i fizjologii zwierząt. Swoje umiejętności uczestnicy mogli sprawdzić w czasie wyjazdu na Międzynarodowe Targi Hodowlane do Poznania.

Rolfach

Poznanie arkanów uprawy roli i roślin to główny cel zajęć prowadzonych pod hasłem „Rolfach” w ramach projektu „Zawodowy kompas”. Uczestnicy tych zajęć szlifują tu swoją wiedzę i umiejętności w doborze metod uprawowych, określają wpływ siedliska na jakość i ilość plonowania, rozpoznają rośliny w różnym stadium rozwoju oraz określają dobór zabiegów pielęgnacyjnych. Uzupełnianie i nabywanie nowej wiedzy odbywa się nie tylko czysto teoretycznie. Uczestnicy, w trakcie zajęć, założyli poletka doświadczalne, na których sprawdzają praktycznie zdobyte umiejętności. Kolejnym efektem zajęć są też zielniki, którym uczestnicy poświęcają znaczną część czasu, wynikającą ze zbiorów roślin, ich wysuszenia i opracowania w formie klasera. Taka praktyczna nauka jest bardzo rozwijająca i na pewno po niej nikt już nie będzie miał problemu z odróżnieniem Mniszka lekarskiego od Mlecza.