Nagrody dla laureatów OWiUR
25 kwietnia 2014 r w naszej szkole zostali wyróżnieni przez firmę "Hodowla Roślin SMOLICE
Sp. z O.O. Grupa IHAR" zwycięzcy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych etapu szkolnego.
W bloku produkcji roślinnej - Janusz Lisowski
W bloku produkcji zwierzęcej - Piotr Dąbrowski.
Laureaci otrzymali po jednostce nasion kukurydzy pastewnej odmiany DUMKA
Notatkę sporządził: Marian Sadowski