HARMONOGRAM ZJAZDÓW, PRACOWNI  i  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
 w SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH w I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Semestr

Data

I KK ROL.12

I KK ROL.04

III KK ROL.04

 

II  KK ROL.10

 

03 IX 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

04 IX 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

 

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

 

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Org. Pr. rośl.  (B.Sidor) /8h/

05 IX 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z diagnostyki weterynaryjnej A. Poniatowska – Bednarko /6 h/

------------------------

------------------------

------------------------

10 IX 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

11 IX 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z kontroli i nadzoru weterynaryjnego M.Pigiel /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

 

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Org. Pr. rośl. (B.Sidor) /8h/

12 IX 2021

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /6 h/

------------------------

------------------------

------------------------

17 IX 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

18 IX 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z kontroli i nadzoru weterynaryjnego M.Pigiel /6 h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

19 IX 2021

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z diagnostyki weterynaryjnej A. Poniatowska – Bednarko /6 h/

------------------------

------------------------

------------------------

24 IX 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

25 IX 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

Zajęcia praktyczne: Działalność gospodarcza (Ta Basałaj) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Org. Pr. zw. (Z. Mioduszewska)  /8h/

26 IX 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z kontroli i nadzoru weterynaryjnego M.Pigiel /6 h/

------------------------

------------------------

------------------------

01 X 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Org. Pr. rośl.  (B. Sidor)  /8h/

02 X 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z diagnostyki weterynaryjnej A. Poniatowska – Bednarko /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Org. Pr. zw. (Z. Mioduszewska) /8h/

03 X 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z kontroli i nadzoru weterynaryjnego M.Pigiel /6 h/

------------------------

------------------------

------------------------

08 X 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska), /8 h/

Lekcje według rozkładu zajęć

09 X 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z diagnostyki weterynaryjnej A. Poniatowska – Bednarko /6 h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Org. Pr. zw. (Z. Mioduszewska),

 /8h/

10 X 2021

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /6 h/

------------------------

------------------------

------------------------

15  X 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

16 X 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z kontroli i nadzoru weterynaryjnego M.Pigiel /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

 

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Org. Pr. roś.  (B.Sidor),/ 8h/

17 X 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /6 h/

------------------------

------------------------

------------------------

22 X 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

23 X 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z diagnostyki weterynaryjnej A. Poniatowska – Bednarko /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

 

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Org. Pr. zw. (Z. Mioduszewska),

 /8h/

24 X 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z kontroli i nadzoru weterynaryjnego M.Pigiel /6 h/

------------------------

------------------------

------------------------

29 X 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

30 X 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /6 h/

 

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Org. Pr. roś.  (B.Sidor) /5 h/

31 X 2021

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z diagnostyki weterynaryjnej A. Poniatowska – Bednarko /6 h/

 

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

05 XI 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

06 XI 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z kontroli i nadzoru weterynaryjnego M.Pigiel /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

 

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

07 XI 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z diagnostyki weterynaryjnej A. Poniatowska – Bednarko /8 h/

------------------------

------------------------

------------------------

12 XI 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Org. Pr. zw.  (Z. Mioduszewska)

13 XI 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

 

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

 

14 XI 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z kontroli i nadzoru weterynaryjnego M.Pigiel /6 h/

------------------------

------------------------

------------------------

19 XI 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (B. Mazurkiewicz) /8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

20 XI 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /8 h/

 

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

 

Zajęcia praktyczne: Działalność gospodarcza (Ta Basałaj) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Org. Pr. zw. (Z. Mioduszewska),

 /5 h/

21 XI 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z kontroli i nadzoru weterynaryjnego M.Pigiel /6 h/

------------------------

------------------------

------------------------

26 XI 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

27 XI 2021 (sobota)

Zajęcia praktyczne z diagnostyki weterynaryjnej A. Poniatowska – Bednarko /8 h/

 

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /11 h/

 

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

 

28 XI 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /8 h/

 

------------------------

------------------------

------------------------

03 XII 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

04 XII 2021 (sobota)

Zajęcia praktyczne z diagnostyki weterynaryjnej A. Poniatowska – Bednarko /8 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /13  h/

 

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

 

05 XII 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z kontroli i nadzoru weterynaryjnego M.Pigiel /6 h/

------------------------

------------------------

------------------------

10 XII 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Zajęcia praktyczne: Działalność gospodarcza (Ta Basałaj) /8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

 

11 XII 2021 (sobota)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /8 h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

 

12 XII 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /8 h/

------------------------

------------------------

------------------------

17 XII 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

18 XII 2021 (sobota)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /8 h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

Zajęcia praktyczne: Działalność gospodarcza (Ta Basałaj) /6h/

Lekcje według rozkładu zajęć

 

19 XII 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z profilaktyki i leczenia chorób zwierząt M. Pigiel /8 h//

------------------------

------------------------

------------------------

 

Uwaga!

Harmonogram może ulec zmianie