HARMONOGRAM ZJAZDÓW, PRACOWNI  i  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
 w SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH w I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Semestr

 

Data

I Policealna

III Policealna

I KK R.03

III KK R.03

II A KK R.16

II B KK R.16

14 IX 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

------------------

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Pracownie:  org. pr. roś. g 2 M.S. /8h/

org.pr.zw. g 1 H.M. /8h/

Pracownie:

org. Pr. roś gr.1 J.P. /8h/

org. Pr.zw. gr. 2 E.F. /8h/

15 IX 2018

Anatomia i fizj. zwierząt w prakt. /8 h/ E. F.

M.P.

Diagnostyka wet. w praktyce  /8 h/

A.P, M.P

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne: mech. g 2 J.P. /8h/

dział. gosp. g 1 Ta. B. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

21 IX 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. roślinna g 1 M.S. /8 h

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Pracownie:

org. Dział. Gosp. gr.2 Ta. B. /8h/

org. Pr.zw. gr. 1 H.M. /8h/

22 IX 2018

Chów zwierząt

w praktyce /8 h/ Z.M gr I.

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce /8 h/A.P, M.P,

Zaj. praktyczne:  pr. roślinna g 2 M.S. /8 h/

Zaj. praktyczne:

pr. zwierzęca g 2 H.M. /8 h/

mech. g 1 J.P. /8h/

Pracownie:  org. pr. roś. g 1 B. S. /8h/

org. dział. gosp g 2 Ta. B. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

28 IX 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Pracownie:

org. dział. gosp..g 1 Ta. B. /8h/

org. prod. zw. g 2 E.F. /8h/

29 IX 2018

Anatomia i fizj. zwierząt w prakt.

/8 h/E.F., M.P.

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce /8 h/ A.P, M.P,

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. zwierzęca g 1 H.M. /8h/ mechanizacja g 2 J.P. /8h/

Pracownie: org. pr. roś. g 2 M. S. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

5 X 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg rozkładu zajęć

Lekcje wg  rozkładu zajęć

6 X 2018

Anatomia i fizj. zwierząt w prakt.

/8 h/M. P., E.F.

Diagnostyka wet. w praktyce  /8 h/ A.P, M.P,

Zaj. praktyczne:  mechanizacja g 1 M.S. /8h/

Zaj. praktyczne:  mechanizacja g 1 J.P. /8h/

dział. gosp g 2 Ta.B. /8 h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Pracownie:

Org. Pr. zw gr.1 H.M../8h/

Org. Pr. roś. gr. 2 B.S. /8h/

12 X 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. roślinna g 2 M.S. /8 h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg  rozkładu zajęć

13 X 2018

Chów zwierząt

w praktyce Z.M. /8 h/ gr II

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. roślinna g 1 M.S. /8 h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Pracownie: Org. pr. roś. g 1 B. S. /8h/

Org. dział. gosp g 1 Ta. B. /8h/

Pracownie:

Org. Pr. roś gr.1 J.P./4h/

Org. Pr.zw. gr. 2 E.F./4h/

19 X 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. roślinna g 1 M.S. /8 h/

Dział. Gosp. g 2 Ta. B. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg  rozkładu zajęć

20 X 2018

Chów zwierząt

w praktyceZ. M. /8 h/gr I

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce /8 h/ A.P, M.P,

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. roślinna g 2 M.S. /8 h/

Dział. Gosp. g 1 Ta. B. /8h/

Zaj. praktyczne:  Org. pr. zw. g 2 E.F. /8h/

Org. pr. zw. g 1 H..M.. /8h/

Pracownie:

Org. Pr.roś. g 1 J.P. /8h/

Org. prod. roś. g 2 B.S. /8h/

26 X 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. zwierzęca g 1 Z. M. /8h/

mechanizacja g 2 M. S. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Pracownie:

Org. dział. gosp..g 1 Ta. B. /4h/

27 X 2018

Chów zwierząt

w praktyce /8 h/

gr II Z.M.

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce /8 h/ A.P, M.P,

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. zwierzęca g 1 H.M. /8h/ mechanizacja g 2 J.P. /8h/

Pracownie:  Org. pr. roślinna g 2 M. S. /4h/

Org. dział. gosp. g 1 Ta. B. /4h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

2 XI 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. roślinna g 1 M.S. /8h/

Pr. Zwierzeca g. II.Z.M.

Zaj. praktyczne:

dział. gosp. g 1 Ta. B. /7 h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

3 XI 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. roślinna g 2 M.S. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Pracownie:

Org. Prod. roś. g 2 B. S. 4/h/

Dział. Gosp. G 1. Ta.B. /4h/

9 XI 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. roślinna g 1 M.S. /8h/

pr. zwierzęca g 2 H.M. /8h/

Zaj. praktyczne:  Org. pr. zw. g 1 H.M. /4h/

Org. dział. gosp g 2 Ta. B. /4h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

10 XI 2018

Chów zwierząt

w praktyce Z. M. /8 h/gr I

Diagnostyka wet. w praktyce  /8 h/ A.P, M.P,

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:

Pr roś. Gr 1 M.S. /8h/

Pr. zwierzęca g 2 H.M. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

16 XI 2018

Chów zwierząt

w praktyce /8 h/gr II

Diagnostyka wet. w praktyce  /8 h/ A.P, M.P,

Zaj. praktyczne:  pr. zwierzęca g 1 Z.M. /8h/

mechanizacja g 2 M. S. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Pracownie:

Org. dział. gosp..g 2 Ta. B. /8h/

Prod. Zw. Gr.1 H.M. /4 h/

17 XI 2018

Anatomia i fizj. zwierząt w prakt.

/4 h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  mechanizacja g 1 J.P. /8h/

dział. gosp g 2

Ta. B. /7 h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

23 XI 2018

Chów zwierząt

w praktyce Z. M. /8 h/gr I

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:

Org. dział. gosp g 1 Ta.B. /8h/

Org. pr.zw. gr 2 E.F. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

24 XI 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Diagnostyka wet. w praktyce  /8 h/

A.P, M.P,

Zaj. praktyczne:  pr. zwierzęca g 2 Z.M. /8h/

mechanizacja g 1 M. S. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Pracownie:

Org. dział. gosp..g 2 Ta. B. /4h/

31 XI 2018

Chów zwierząt

w praktyce /8 h/gr II

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne: Org.  pr. roś. g 1 B.S. /4h/

Org. Pr. zwierzęca g 2 E.F. /4 h/

Pracownie:

Org. dział. gosp..g 1 Ta. B. /4h/

1 XII 2018

Chów zwierząt

w praktyce  gr. I/8 h/

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce /8 h/ A.P, M.P,

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Pracownie:

Org. dział. gosp..g 2 Ta. B. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

7 XII 2018

Chów zwierząt

w praktyce /8 h/gr II

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. roślinna g 1 M.S. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

8 XII 2018

Chów zwierząt

w praktyce Z. M. /8 h/gr I

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce /8 h/ A.P, M.P,

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. roślinna g 2 M.S. /8h/

pr. zwierzęca g 1 H.M. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

14 XII 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. zwierzęca g 1 Z.M. /8h/

mechanizacja g 2 M. S. /8h/

Lekcje wg

rozkładu zajęć

----------

-----------

15 XII 2018

Chów zwierząt

w praktyce /8 h/gr II

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce /6 h/ A.P, M.P,

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. zw. g 1 /4h/ H.M.

mech g. 2 /4h/ J.P.

--------------

------------

21 XII 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

-----------

------------

22 XII 2018

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

------------

-------------

4 I 2019

Chów zwierząt

w praktyce Z. M. /7 h/gr I

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne:  pr. zwierzęca g 2 Z.M. /8h/

mechanizacja g 1 M. S. /8h/

Zaj. praktyczne:  pr. zwierzęca g 2 H.M. /4h/ mechanizacja g 1 J.P. /4h/

------

------

5 I 2019

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

------

------

11 I 2019

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce /6 h/ A.P, M.P,

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Zaj. Praktyczne: pr. Roś. Gr I M.S. /4h/

Pr. roś. gr. II M.S. /4 h/

------

------

12 I 2019

Chów zwierząt

w praktyce Z. M. /7 h/gr I

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

Lekcje wg

rozkładu zajęć

------

------

 

Uwaga!

Harmonogram może ulec zmianie