HARMONOGRAM ZJAZDÓW, PRACOWNI  i  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
 na KURSACH KWALIFIKACYJNYCH w II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Semestr

Data

II KK ROL.11

II KK ROL.04

I KK ROL.10

05 II 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

 

06 II 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z anatomii zwierząt (M. Pigiel), /6 h/

 

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji roślinnej (B. Sidor) /8 h/

07 II 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt (A. Poniatowska – Bednarko) /6 h/

------------------------

------------------------

12 II 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

13 II 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji zwierzęcej (Z. Mioduszewska) /8 h/

14 II 2021

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z anatomii zwierząt (M. Pigiel), /6 h/

 

------------------------

------------------------

19 II 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

20 II 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z anatomii zwierząt (M. Pigiel), /6 h/

 

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji roślinnej (B. Sidor) /8 h/

21 II 2021

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

------------------------

------------------------

26 II 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

27 II 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt (A. Poniatowska – Bednarko) /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

28 II 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

------------------------

------------------------

05 III 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

06 III 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt (A. Poniatowska – Bednarko) /6 h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji roślinnej (B. Sidor) /8 h/

07 III 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z anatomii zwierząt (M. Pigiel), /6 h/

 

------------------------

------------------------

12 III 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

 

13 III 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji zwierzęcej (Z. Mioduszewska) /8 h/

14 III 2021

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt (A. Poniatowska – Bednarko) /6 h/

------------------------

------------------------

19 III 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

20 III 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z anatomii zwierząt (M. Pigiel), /6 h/

 

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji zwierzęcej (Z.Mioduszewska) /8 h/

21 III 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

------------------------

------------------------

26 III 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

27 III 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt (A. Poniatowska – Bednarko) /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji roślinnej (B. Sidor) /8 h/

28 III 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z anatomii zwierząt (M. Pigiel), /6 h/

 

------------------------

------------------------

 

 

 

 

 

09 IV 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

10 IV 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji roślinnej (B. Sidor) /8 h/

11 IV 2021

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt (A. Poniatowska – Bednarko) /6 h/

------------------------

------------------------

16 IV 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

 17 IV 2021 (sobota)

Zajęcia praktyczne z anatomii zwierząt (M. Pigiel), /6 h/

 

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji zwierzęcej (Z. Mioduszewska) /8 h/

 18 IV 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt (A. Poniatowska – Bednarko) /6 h/

------------------------

------------------------

 23 IV 2021 (piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

24 IV 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji zwierzęcej (Z. Mioduszewska) /8 h/

25 IV 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z anatomii zwierząt (M. Pigiel), /6 h/

 

------------------------

------------------------

07 V 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

08 V 2021

(sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt (A. Poniatowska – Bednarko) /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

09 V 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

------------------------

------------------------

14 V 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

15 V 2021 (sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /8 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8 h/

 

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji roślinnej (B. Sidor) /5 h/

16 V 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt (A. Poniatowska – Bednarko) /6 h/

------------------------

------------------------

21 V 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

22 V 2021 (sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

23 V 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z anatomii zwierząt (M. Pigiel), /6 h/

 

------------------------

------------------------

28 V 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

29 V 2021 (sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt (A. Poniatowska – Bednarko) /6 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

 

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji zwierzęcej (Z. Mioduszewska) /5 h/

30 V 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /8 h/

------------------------

------------------------

04 VI 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

05 VI 2021 (sobota)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

06 VI 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z anatomii zwierząt (M. Pigiel), /6 h/

 

------------------------

------------------------

11 VI 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

12 VI 2021 (sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

13 VI 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

------------------------

------------------------

18 VI 2021

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

19 VI 2021 (sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h

Lekcje według rozkładu zajęć

 

Lekcje według rozkładu zajęć

 

20 VI 2021 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt (E. Kłoczko) /6 h/

------------------------

------------------------

 

Uwaga!

Harmonogram może ulec zmianie