HARMONOGRAM ZJAZDÓW, PRACOWNI i ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

w SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH w II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


Semestr

 

Data

II Policealna

IV Policealna

II KK R.03

I KK R.16

8 II 2019

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

 

9 II 2019

Chów zwierząt w praktyce gr. I /8 h/ Z. M.

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B, M.P,

Zaj. praktyczne:Pr. roślinna g. 1 M.S. /8h/

 

15 II 2019

Lekcje według rozkładu zajęć

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B, M.P,

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

16 II 2019

Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B., M.P.

Lekcje według rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 1 /8h/ Z.M.Pr. roślinna g. 2 M.S. /8h/

Zaj. praktyczne: dział. Gosp. g. 1 /8h/ Ta. B.Pr. roślinna g. 2 B.S. /8h/

22 II 2019

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

23 II 2019

Chów zwierząt w praktyce gr. II /8 h/ Z. M.

Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce gr. I i II II /8 h/ A.B, M.P,

Zaj. praktyczne: mech. roln. g. 1 /8h/ M.S.Dział. gosp. g. 2 Ta. B. /6h/

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 2 /8h/ H.M.Pr. roślinna g. 1 B.S. /8h/

1 III 2019

Lekcje według rozkładu zajęć

Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce gr. I i II II /8 h/ A.B, M.P,

Lekcje według rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne: dział. Gosp. g. 2 /8h/ Ta. B.Pr. zwierzęca g. 1 H.M. /8h/

2 III 2019

Diagnostyka weterynaryjna w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B., M.P.

Lekcje według rozkładu zajęć

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 2 /8h/ Z.M.Pr. roślinna g. 1 M.S. /8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

8 III 2019

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

9 III 2019

Chów zwierząt w praktyce gr. I /8 h/ Z. M.

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B, M.P,

Zaj. praktyczne: mech. roln. g. 2 /8h/ M.S.
Dział. gosp. g. 1 Ta. B. /6h/

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 2 /8h/ H.M.Pr. roślinna g. 1 B.S. /8h/

15 III 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

16 III 2019

Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B., M.P.

Lekcje według rozkłady zajęć

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 2 /8h/ Z.M.mech. roln. g. 1 /8h/ M.S.

Zaj. praktyczne: dział. Gosp. g. 1 /8h/ Ta. B.

22 III 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce gr. I i II II /8 h/ A.B, M.P

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

23 III 2019

Diagnostyka weterynaryjna w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B., M.P.

Lekcje według rozkłady zajęć

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 1 /8h/ Z.M.Pr. roślinna g. 2 M.S. /8h/

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 2 /4h/ H.M.Pr. roślinna g. 1 B.S. /4h/

29 III 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

30 III 2019

Chów zwierząt w praktyce gr. II /8 h/ Z. M.

Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce gr. I i II II /8 h/ A.B, M.P

Zaj. praktyczne: mech. roln. g. 1 /8h/ M.S.Dział. gosp. g. 2 Ta. B. /6h/

Zaj. praktyczne: dział. Gosp. g. 2 /8h/ Ta. B.

5 IV 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

>Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

6 IV 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B, M.P,

Zaj. praktyczne:Pr. roślinna g. 1 M.S. /8h/

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 1 /8h/ H.M.Pr. roślinna g. 2 B.S. /8h/

12 IV 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Zaj. praktyczne: mech. roln. g. 2 /8h/ M.S.Dział. gosp. g. 1 Ta. B. /6h/

Lekcje według rozkłady zajęć

13 IV 2019

Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B., M.P.

Lekcje według rozkłady zajęć

Zaj. praktyczne: mech. roln. g. 2 /8h/ M.S.

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 1 /4h/ H.M.Pr. roślinna g. 2 B.S. /4h/

26 IV 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

27 IV 2019

Diagnostyka weterynaryjna w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B., M.P.

Lekcje według rozkłady zajęć

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 2 /8h/ Z.M.Pr. roślinna g. 1 M.S. /8h/

Zaj. praktyczne: dział. Gosp. g. 1 i 2 / po 4h/Ta. B.

10 V 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Zaj. praktyczne: mech. roln. g. 1 /8h/ M.S.

Lekcje według rozkłady zajęć

11 V 2019

Chów zwierząt w praktyce gr. I /8 h/ Z. M.

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B, M.P,

Zaj. praktyczne: mech. roln. g. 2 /8h/ M.S.

Lekcje według rozkłady zajęć

17 V 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

18 V 2019

Chów zwierząt w praktyce gr. I /3 h/ Z. M.Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce gr. I i II /4 h/ A.B., M.P.

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

24 V 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Profilatyka i lecz. chorób w praktyce gr. I i II /8 h/ A.B, M.P,

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

25 V 2019

Chów zwierząt w praktyce gr. II /3 h/ Z. M.Diagnostyka weterynaryjna w praktyce gr. I i II /4 h/ A.B., M.P.

Lekcje według rozkłady zajęć

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 1 /8h/ Z.M.Pr. roślinna g. 2 M.S. /8h/

Lekcje według rozkłady zajęć

31 V 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 2 /8h/ Z.M.

Lekcje według rozkłady zajęć

1 VI 2019

Chów zwierząt w praktyce gr. II /8 h/ Z. M.

Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce gr. I i II II /5 h/ A.B, M.P

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

7 VI 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

8 VI 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce gr. I i II II /5 h/ A.B, M.P

Zaj. praktyczne: Pr. Zwierzęca g. 1 /8h/ Z.M.Pr. roślinna g. 2 M.S. /8h/

Lekcje według rozkłady zajęć

14 VI 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

15 VI 2019

Lekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

ekcje według rozkłady zajęć

Lekcje według rozkłady zajęć

Uwaga!

Harmonogram może ulec zmianie