HARMONOGRAM ZJAZDÓW, PRACOWNI  i  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
 na KURSACH KWALIFIKACYJNYCH w I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

         Semestr

Data

I KK ROL.12

I KK ROL.04

III KK ROL.04

09 IX 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

10 IX 2022

(sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /4h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (B. Sidor) /8h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

11 IX 2022

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /3 h/

------------------------

------------------------

16 IX 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Działalność gospodarcza (A. Dobrijałowska) /6h/

17 IX 2022

(sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /4h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (Z. Mioduszewska) /8h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

18 IX 2022

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /3 h/

------------------------

------------------------

23 IX 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

24 IX 2022

(sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /4h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

25 IX 2022 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /5 h/

------------------------

------------------------

30 IX 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

01 X 2022

(sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /4 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (B. Sidor) /8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

02 X 2022 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /5h/

------------------------

------------------------

07 X 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Działalność gospodarcza (A. Dobrijałowska) /6h/

08 X 2022

(sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /5h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (Z. Mioduszewska) /8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

09 X 2022

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /4 h/

------------------------

------------------------

15 X 2022

(sobota)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

16 X 2022 (niedziela)

Lekcje według rozkładu zajęć

------------------------

------------------------

21 X 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

22 X 2022

(sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /5h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (B. Sidor) /8h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

23 X 2022 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko / h/

------------------------

------------------------

28 X 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

29 X 2022

(sobota)

Zajęcia praktyczne z anatomii i fizjologii zwierząt M. Jasińska /2 h/ Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /4 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (Z. Mioduszewska) /8h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (E. Kłoczko) /8h/

30 X 2022

(niedziela)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /4h/

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

04 XI 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Działalność gospodarcza (A. Dobrijałowska) /6h/

05 XI 2022

(sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /4h/

Zajęcia praktyczne z anatomii i fizjologii zwierząt M. Jasińska /4 h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

06 XI 2022 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /4 h/

------------------------

------------------------

18 XI 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

19 XI 2022

(sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /4 h/

Zajęcia praktyczne z anatomii i fizjologii zwierząt M. Jasińska /4 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (B. Sidor) /8h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (Z. Mioduszewska) /8h/

20 XI 2022 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /4h/

------------------------

------------------------

25 XI 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Działalność gospodarcza (A. Dobrijałowska) /6h/

26 XI 2022 (sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /4h/

Zajęcia praktyczne z anatomii i fizjologii zwierząt M. Jasińska /4 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (Z. Mioduszewska) /8h/

Lekcje według rozkładu zajęć

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj)/8h/

27 XI 2022 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /4 h/

------------------------

------------------------

02 XII 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

------------------------

03 XII 2022 (sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /4 h/

Zajęcia praktyczne z anatomii i fizjologii zwierząt M. Jasińska /4 h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

------------------------

04 XII 2022 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /3h/

 

------------------------

------------------------

09 XII 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

------------------------

10 XII 2022 (sobota)

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt M. Pigiel /3h/

Zajęcia praktyczne z anatomii i fizjologii zwierząt M. Jasińska /4 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna (B. Sidor) /8h/

------------------------

11 XII 2022 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /3 h/

------------------------

------------------------

16 XII 2022

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

 

------------------------

17 XII 2022 (sobota)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /3 h/

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca (Z. Mioduszewska) /8h/

------------------------

18 XII 2022 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z anatomii i fizjologii zwierząt M. Jasińska /4 h/

------------------------

------------------------

13 I 2023

(piątek)

Lekcje według rozkładu zajęć

Lekcje według rozkładu zajęć

------------------------

14 I 2023 (sobota)

Zajęcia praktyczne z anatomii i fizjologii zwierząt M. Jasińska /4 h/

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa (T. Basałaj) /8h/

------------------------

15 I 2023 (niedziela)

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt E. Kłoczko /3 h/

------------------------

------------------------

 Uwaga!

Harmonogram może ulec zmianie