Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca
w Dowspudzie z dnia 30 września 2021r.

dotycząca przeprowadzonego naboru  na stanowisko urzędnicze – księgowy w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

 

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz.1282 ) informuję, że do zatrudnienia na w/w stanowisko została wybrana

Pani  Ewa Bujno  zam. Kolonia Raczki

 Uzasadnienie:

Pani Ewa Bujno spełniła wszystkie wymagania  określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka w sposób rzeczowy i profesjonalny odpowiadała na zadawane pytania. Wykazała się znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu. Posiada umiejętności oraz predyspozycje zawodowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku księgowego.  

 

                                                                                                       p.o. DYREKTORA

                                                                                                       Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca

                                                                                                       w Dowspudzie

                                                                                                       /-/ mgr Agnieszka Sidor

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca
w Dowspudzie

z dnia 27 września 2021r.

 

dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru na stanowisko urzędnicze – księgowy w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Dowspuda 10, 16-420 Raczki

 

 W związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy informuję, iż drugi etap naboru zostanie przeprowadzony w formie ustnej w dniu
29 września 2021r. o godz. 8.00w siedzibie Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie .

                                                              

                                                                                                     

                                                                                    p.o. Dyrektora

                                                                                   Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca

                                                                                   w Dowspudzie

                                                                                   /-/  mgr Agnieszka Sidor          

Informacja Komisji  w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

 

INFORMACJA KOMISJI

Komisja, powołana Zarządzeniem Nr 10/2021 Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie z dnia 19 sierpnia 2021r.w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie stwierdza iż:

Do dnia 15.09.2021 do godz.9:00 nie wpłynęła żadna oferta na stanowisko pracy Księgowy w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                   Agnieszka Sidor