Dla dorosłych oferujemy kursy kwalifikacyjne w zawodach:
  •  technik rolnik
– prowadzenie produkcji rolniczej
– organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej rolnik
– prowadzenie produkcji rolniczej
  •  technik hodowca koni
– organizowanie chowu i hodowli koni
– szkolenie i użytkowanie koni
  •  technik ekonomista
– planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
– prowadzenie rachunkowości
  •  technik hotelarstwa
– planowanie i realizacja usług w recepcji
– obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • technik weterynarii
  • rolnik