Zestawienie podręczników obowiązujących w klasach pierwszych

w roku szkolnym 2018/2019
w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

Przedmiot

Klasa I H – technik hotelarstwa

Klasa I W – technik weterynarii

Język polski

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” – D. Chemperek, A. Kalbarczyk, WSiP

Język angielski

„Matura Prime Time”- V. Evans, J. Dodey – Express Publishing

Język niemiecki

,, Fokus 1” – A. Kryczyńska – Pham, J. Szczęka - WSiP

Historia

„Poznać przeszłość – wiek XX” – S. Roszak, J. Kłaczkow, Nowa Era

Fizyka

,,Odkryć fizykę” – M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi” – A. Janicki, Nowa Era

Geografia

„Oblicza geografii ” – R.Uliszak, K.Wiedermann, Nowa Era

Biologia

„Biologia na czasie” – E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, Nowa Era

Chemia

„To jest chemia” R. Hessa, A. Mrzigod, J. Mrzigod-  Nowa Era

Matematyka

„Prosto do matury” – M. Antek, K. Belka, P. Grabowski, Nowa Era

Informatyka

 „Informatyka – Odkrywamy na nowo”- A. Gawełek, Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie- edukacja dla bezpieczeństwa” – J. Słoma, Nowa Era

Religia

„Świadek Chrystusa w kościele” ks. Zbigniew Marek, WAM

Podstawy hotelarstwa

"Podstawy hotelarstwa i usłagi dodatkowe" - Witold Dragoń, Bożena Granecka-Wrzosek, WSiP

 

Obsługa konsumenta

"Obsługa konsumenta w hotelarstwie" cz 1 i 2, Joanna Duda, Sebastian Krzywda, REA

 

Anatomia i fizjologia zwierząt

 

„Hodowla zwierząt” t.1 M. Pietrzak, PWRiL

Chów zwierząt

 

"Produkcja zwierzęca" cz. I - E. Marciniak – Kulka REA

,,Produkcja zwierzęca” cz. II –   B. Biesiada – Drzazga, B. Jeleń REA

,,Produkcja zwierzęca” cz. III –  E. Bombik, K. Górski, REA

Działalność gospodarcza

 

,,Prowadzenie działalności gospodarczej” – T. Gorzelany, W. Aue, WSiP

UWAGA: Wszystkie podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących dotyczą kształcenia w zakresie podstawowym.