Zestawienie podręczników obowiązujących w klasach pierwszych po szkole podstawowej

w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie. 

Przedmiot

Klasa I A – technik rolnik

Klasa I L – technik leśnik

Klasa I W – technik weterynarii

Klasa I H – technik hotelarstwa

Język polski

„Ponad Słowami” cz.1 i cz.2– M. Chmiel, A.Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Nowa Era

Język angielski

MY PERSPECTIVES 1, praca zbiorowa, - Nowa Era

Język niemiecki

,,Transfer Deutsch1” – M. Jezierska – Wiejch, E.Reymont, A. Sibiga, – PWN

Historia

„Poznać przeszłość 1. Zakres podstawowy” – M. Pawlak, A. Szweda, Nowa Era

Fizyka

,,Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy” – M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era

„Odkryć fizykę. Karty pracy- zakres podstawowy”

Geografia

„Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy” – R. Malarz, M. Więckowski, Nowa Era;
„Oblicza geografii. Karty pracy – zakres podstawowy”

Biologia

„Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy” – A. Helmin, J. Holeczek, Nowa Era

Chemia

„To jest chemia 1. Zakres podstawowy” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod-  Nowa Era

Matematyka

„Prosto do matury 1. Zakres podstawowy” M. Antek, K. Belka, P. Grabowski, Nowa Era

Plastyka

„Spotkania ze sztuką” Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, Nowa Era

Informatyka

„Informatyka na czasie 1. Zakres podstawowy” J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki, Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie- edukacja dla bezpieczeństwa” – J. Słoma, Nowa Era

Produkcja roślinna

„Prowadzenie produkcji roślinnej” A. Artyszek, K. Kucińska, WSIP

 

 

 

Produkcja zwierzęca

„Prowadzenie produkcji zwierzęcej” cz. 1 i 2, praca zbiorowa, WSIP

 

 

 

Chów i hodowla zwierząt

 

 

„Prowadzenie produkcji zwierzęcej” cz. 1 i 2, praca zbiorowa, WSIP

 

Geografia rozszerzona

 

 

 

„Oblicza geografii. Zakres rozszerzony” – R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh, Nowa Era

„Maturalne Karty Pracy. Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony”

Biologia rozszerzona

„Biologia na czasie. Zakres rozszerzony” – M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski, Nowa Era

„Biologia na czasie. Zakres rozszerzony” – M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski, Nowa Era

„Biologia na czasie. Zakres rozszerzony” – M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski, Nowa Era

 

Przygotowanie i podawanie śniadań

     

„Usługi żywieniowe w hotelarstwie” Bożena Granecka – Wrzosek, WSiP

Podstawy hotelarstwa

     

„Podstawy hotelarstwa i inne usługi dodatkowe”, W. Drogoń, B. Graniecka – Wrzosek, WSIP

Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

     

„Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie” cz. 1, Witold Drogoń, Bożena Granecka – Wrzosek, WSiP