Uwaga!!!

Dnia 16 czerwca 2021 r. (środa) odbędą się obowiązkowe zajęcia z ratownictwa medycznego w ramach przepisów ruchu drogowego.

Harmonogram tych zajęć jest następujący: 

8.00 - 11.30 Semestr II ROL.04

11.30 - 15.00 Semestr II ROL.11

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.04 (Semestr II)TECHNIK ROLNIK w dniu 19.06.2021 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

19.06.2021 r.

1.

800 - 845

Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

2.

855 - 940

Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

3.

950 - 1035

Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

4.

1100 – 1145

Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

5.

1150 - 1240

Przepisy ruchu drogowego

Mechanizacja

Tadeusz Basałaj

6.

1250-1335

Przepisy ruchu drogowego

Mechanizacja

Tadeusz Basałaj

7.

1340 - 1425

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

8.

1430 - 1515

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

9.

1520-1605

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

 

 

Uwaga! Na ostatnich zajęciach odbędą się egzaminy

 

 

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.11 (Semestr II) TECHNIK WETERYNARII w dniach 18-20.06.2021 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

18.06.2021

1.

1610 - 1655

Chów zwierząt

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

2.

1700 - 1745

Chów zwierząt

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

3.

1750 – 1835

Rozród i inseminacja zwierząt

Prod. roślinna

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

4.

1840 - 1925

Anatomia i fizjologia zwierząt

Prod. roślinna

Marek Pigiel

5.

1930 - 2015

Anatomia i fizjologia zwierząt

Prod. roślinna

Marek Pigiel

19.06.2021 r.

1.

1000 - 1600

Zajęcia praktyczne z  chowu zwierząt

Język niemiecki

Ewa Kłoczko

20.06.2021 r.

1.

1000 - 1600

Zajęcia praktyczne z  chowu zwierząt

Język niemiecki

Ewa Kłoczko

 

 

Uwaga! Na ostatnich zajęciach odbędą się egzaminy