Rozkład zajęć w Szkole Policealnej (Semestr II)
w dniach 07.06 – 08.06.2019 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

07.06.2019 r.

1.

1100 – 1800

Chów zwierząt w praktyce gr. I

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

 

Uwaga!!! W dniu 8 czerwca odbędą się egzaminy pisemne oraz ustne według rozkładu egzaminów

 

W dniach 10.06, 11.06, 12.06.2019 r. odbędą się zajęcia praktyczne według poniższego zestawienia:

10.06.2019 od 8.00 do 11.00 - Chów zwierząt w praktyce gr. I

11.06.2019 r. od 12.00 do 17.00 - Chów zwierząt w praktyce gr. II

12.06.2019 r. od 11.00 do 16.00 - Chów zwierząt w praktyce gr. II

 

 

Dnia 10 czerwca od godziny 16.00 odbędą się egzaminy ustne z chowu zwierząt.

 

 

 

 

 

Rozkład zajęć w Szkole Policealnej (Semestr IV)
w dniach 07.06. – 08.06.2019 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

07.06.2019 r.

1.

800 – 1300

Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce gr. I

Biologia

 

 

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

1.

1000 - 1500

Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce gr. II

Mechanizacja

Marek Pigiel

 

Uwaga!!! W dniu 8 czerwca odbędą się egzaminy pisemne oraz ustne według rozkładu egzaminów

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym R.03 (Semestr II)
w dniach 07.06. – 08.06.2019 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

07.06.2019 r.

1.

1520 - 1605

Przepisy ruchu drogowego – zajęcia z ratownictwa medycznego

Biologia

Mariola Mańko

2.

1610 - 1655

Przepisy ruchu drogowego zajęcia z ratownictwa medycznego

Biologia

Mariola Mańko

3.

1700 - 1745

Przepisy ruchu drogowego zajęcia z ratownictwa medycznego

Biologia

Mariola Mańko

4.

1755 - 1840

Przepisy ruchu drogowego zajęcia z ratownictwa medycznego

Biologia

Mariola Mańko

08.06.2019 r.

1.

1000 – 1800

Zajęcia praktyczne: produkcja roślinna gr. II

Prod. roślinna

Marian Sadowski

 

W dniu 8 czerwca 2019 r. od godziny 8.00 do 10.00 odbędą się zaliczenia z poszczególnych przedmiotów oraz spotkanie z opiekunem w celu przekazania dokumentacji na praktykę zawodową.