Uwaga !!! Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej na Teams w dodatkowym terminie 08 grudnia 2020 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.04 (Semestr I)TECHNIK ROLNIK
w dniach 04. – 05.12.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

04.12.2020 r.

 1.

800 – 1600

Zaj. praktyczne:

Mechanizacja rolnictwa

Zajęcia na Teams

Bogusław Mazurkiewicz

10.

1605 – 1650

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

11.

1655 - 1740

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

12.

1745 – 1830

Produkcja roślinna

Zajęcia na Teams

Barbara Sidor

13.

1835 – 1925

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

14.

1930 – 2015

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

05.12.2020 r.

1.

800 - 2100

Zaj. praktyczne:

Produkcja roślinna

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska


 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.11 (Semestr I) TECHNIK WETERYNARII
w dniach 04-06.12.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

04.12.2020

1.

855 – 940

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

2.

950 - 1035

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

3.

1100 - 1145

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

4.

1250-1335

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

5.

1340 - 1425

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

6.

1430 - 1515

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

7.

1520-1605

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

8.

1610 - 1655

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

9.

1700 - 1745

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

10.

1750 – 1835

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

11.

1840 - 1925

Język angielski

Zajęcia na Teams

Urszula Piotrowska

12.

1930 - 2015

Język angielski

Zajęcia na Teams

Urszula Piotrowska

05.12.2020 r.

1.

800 – 1800

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt gr. 2

Zajęcia na Teams

Ewa Kłoczko

 

2.

1805 - 1850

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

3.

1855 - 1940

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

4.

1945 - 2030

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

06.12.2020 r.

1.

800 - 2000

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt gr. 1 i 2

 

Produkcja roślinna

Produkcja zwierzęca

Marek Pigiel

 

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.04 (Semestr I)TECHNIK ROLNIK
w dniu 08.12.2020 r.

 

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

08.12.2020 r.

 1.

800 – 1600

Zaj. praktyczne:

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Ewa Kłoczko


 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.11 (Semestr I) TECHNIK WETERYNARII
w dniu 08.12.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

08.12.2020

1.

1700 - 1745

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

2.

1750 – 1835

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

3.

1840 - 1925

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

 

Uwaga!!! Są to zajęcia przeniesione z soboty 05 grudnia 2020 r.

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.04 (Semestr I)TECHNIK ROLNIK w dniach 11. – 12.12.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

11.12.2020 r.

 1.

800 – 845

Mechanizacja rolnictwa

Zajęcia na Teams

Bogusław Mazurkiewicz

2.

855 – 940

Mechanizacja rolnictwa

Zajęcia na Teams

Bogusław Mazurkiewicz

3.

950 - 1035

Mechanizacja rolnictwa

Zajęcia na Teams

Bogusław Mazurkiewicz

4.

1100 - 1145

Produkcja roślinna

Zajęcia na Teams

Barbara Sidor

5.

1155 - 1245

Produkcja roślinna

Zajęcia na Teams

Barbara Sidor

6.

1250-1335

Produkcja roślinna

Zajęcia na Teams

Barbara Sidor

7.

1340 – 1425

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

8.

1430 – 1515

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

9.

1520 - 1605

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

10.

1610 – 1655

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

11.

1700 - 1745

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

12.

1750 – 1835

 

 

 

12.12.2020 r.

1.

800 – 845

Mechanizacja rolnictwa

Zajęcia na Teams

Bogusław Mazurkiewicz

2.

855 – 940

Mechanizacja rolnictwa

Zajęcia na Teams

Bogusław Mazurkiewicz

3.

950 - 1035

Mechanizacja rolnictwa

Zajęcia na Teams

Bogusław Mazurkiewicz

4.

1100 - 1145

Mechanizacja rolnictwa

Zajęcia na Teams

Bogusław Mazurkiewicz

5.

1155 - 1245

Mechanizacja rolnictwa

Zajęcia na Teams

Bogusław Mazurkiewicz

6.

1250-1335

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

7.

1340 – 1425

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

8.

1430 – 1515

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

9.

1520 - 1605

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

10.

1610 – 1655

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.11 (Semestr I) TECHNIK WETERYNARII w dniach 11-13.12.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

11.12.2020

1.

855 – 940

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

2.

950 - 1035

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

3.

1100 - 1145

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

4.

1250-1335

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

5.

1340 - 1425

Język angielski

Zajęcia na Teams

Urszula Piotrowska

6.

1430 - 1515

Język angielski

Zajęcia na Teams

Urszula Piotrowska

7.

1520-1605

Język angielski

Zajęcia na Teams

Urszula Piotrowska

8.

1610 - 1655

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

9.

1700 - 1745

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

10.

1750 – 1835

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

11.

1840 - 1925

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

12.

1930 - 2015

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

 12.12.2020 r.

1.

800 – 1800

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt gr. 2

Zajęcia na Teams

Ewa Kłoczko

 

2.

1805 - 1850

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

3.

1855 - 1940

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

4.

1945 - 2030

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

13.12.2020 r.

1.

800 - 2000

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt gr. 1 i 2

 

Produkcja roślinna

Produkcja zwierzęca

Marek Pigiel

 

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.04 (Semestr I)TECHNIK ROLNIK w dniach 18. – 19.12.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

18.12.2020 r.

 1.

800 – 1600

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca

Zajecia na Teams

Ewa Kłoczko

2.

1610 – 1655

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

3.

1700 - 1745

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

4.

1750 – 1835

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

19.12.2020 r.

1.

800 – 845

Produkcja roślinna

Zajęcia na Teams

Barbara Sidor

2.

855 – 940

Produkcja roślinna

Zajęcia na Teams

Barbara Sidor

3.

950 - 1035

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

4.

1100 - 1145

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

5.

1155 - 1245

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

6.

1250-1335

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

7.

1340 – 1425

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.11 (Semestr I) TECHNIK WETERYNARII w dniach 18-20.12.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

18.12.2020

1.

855 – 940

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

2.

950 - 1035

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

3.

1100 - 1145

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

4.

1250-1335

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

5.

1340 - 1425

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

6.

1430 - 1515

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

7.

1520-1605

Język angielski

Zajęcia na Teams

Urszula Piotrowska

8.

1610 - 1655

Język angielski

Zajęcia na Teams

Urszula Piotrowska

9.

1700 - 1745

Język angielski

Zajęcia na Teams

Urszula Piotrowska

10.

1750 – 1835

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

11.

1840 - 1925

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

12.

1930 - 2015

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

 19.12.2020 r.

1.

800 – 845

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

2.

855 – 940

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

3.

950 - 1035

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

4.

1100 - 1145

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

5.

1155 - 1245

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

6.

1250-1335

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

7.

1340 – 1425

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

8.

1430 - 1515

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

9.

1520-1605

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

10.

1610 - 1655

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

11.

1700 - 1745

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

12.

1750 – 1835

Inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

20.12.2020 r.

1.

800 - 1600

Zajęcia praktyczne z chowu zwierząt gr. 1

 

Zajęcia na Teams

Ewa Kłoczko