Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym RL.03 (Semestr I)
w dniach 10-11.01.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

10.01.2020 r.

1.

1340 - 1425

Produkcja roślinna

Chemia

Barbara Sidor

2.

1430 - 1515

Produkcja roślinna

Chemia

Barbara Sidor

3.

1520 - 1605

Produkcja roślinna

Chemia

Barbara Sidor

4.

1610 - 1655

Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca

Zofia Mioduszewska

5.

1700 - 1745

Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca

Zofia Mioduszewska

6.

1750 - 1835

Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca

Zofia Mioduszewska

7.

1840 -1925

Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

8.

1930 - 2015

Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

9.

2020 – 2105

Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

11.01.2020 r

1.

800 – 1600

Zajęcia praktyczne:

Produkcja zwierzęca gr.II

 

Prod. Zwierzęca

 

Ewa Kłoczko

 

 

Rozkład zajęć w Szkole Policealnej (Semestr III)
w dniach 10-11.01.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

10.01.2020 r.

1.

1430 - 1515

Przepisy ruchu drogowego

 

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

2.

1520 - 1605

Przepisy ruchu drogowego

 

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

3.

1610 - 1655

Przepisy ruchu drogowego

 

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

4.

1700 - 1745

Przepisy ruchu drogowego

 

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

5.

1750 - 1835

Przepisy ruchu drogowego

 

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

6.

1840 -1925

Diagnostyka weterynaryjna

Biologia

Marek Pigiel

7.

1930 - 2015

Diagnostyka weterynaryjna

Biologia

Marek Pigiel

11.01.2020 r.

1.

800 – 845

Przepisy ruchu drogowego

 

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

2.

855 - 940

Przepisy ruchu drogowego

 

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

3.

950 - 1035

Przepisy ruchu drogowego

 

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

 

Uwaga!!!

W dniu 11 stycznia 2019 r. odbędą się egzaminy pisemne i ustne według harmonogramu

 

Rozkład egzaminów pisemnych w Szkołach dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

w sesji zimowej roku szkolnego 2019/2020

SEMESTR III Szkoły Policealnej

 

Data

Godz. egzaminów

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

11.01.2020

1100-1300

Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

  1. Poniatowska - Bednarko

Produkcja roślinna

11.01.2020

1100-1300

Diagnostyka weterynaryjna

M. Pigiel

Biologia

 

 

Rozkład egzaminów ustnych w Szkołach dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

w sesji zimowej roku szkolnego 2019/2020

SEMESTR III Szkoły Policealnej

 

Data

Godz. egzaminów

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

11.01.2020

1300-1600

Przepisy ruchu drogowego

Bogusław Mazurkiewicz

Mechanizacja

11.01.2020

1300-1600

Diagnostyka weterynaryjna

Marek Pigiel

Biologia

11.01.2020

1300-1600

Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

  1. Poniatowska- Bednarko

Ekonomika