Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym RL.03 (Semestr II)
w dniach 28-29.02.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

28.02.2020 r.

1.

800 – 845

Przepisy ruchu drogowego

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

2.

855 – 940

Przepisy ruchu drogowego

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

3.

950 - 1035

Produkcja roślinna

Chemia

Barbara Sidor

4.

1100 - 1145

Produkcja roślinna

Chemia

Barbara Sidor

5.

1155 - 1240

Podstawy ekonomii

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

6.

1250-1335

Podstawy ekonomii

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

7.

1340 - 1425

Produkcja roślinna

Chemia

Barbara Sidor

8.

1430 - 1515

Produkcja roślinna

Chemia

Barbara Sidor

9.

1520 - 1605

Podstawy działalności rolniczej

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

10.

1610 - 1655

Podstawy działalności rolniczej

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

29.02.2020 r.

1

800 - 1600

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca gr. 2

Produkcja roślinna gr. 1

 

Prod. Zwierzęca

 

Chemia

 

Ewa Kłoczko

 

Barbara Sidor

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym RL.16 (Semestr I)
w dniach 28-29.02.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

28.02.2020 r.

1.

1340 - 1425

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

2.

1430 - 1515

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

3.

1520 - 1605

Organizowanie i nadzorowania produkcji roślinnej

Chemia

Barbara Sidor

4.

1610 - 1655

Organizowanie i nadzorowania produkcji roślinnej

Chemia

Barbara Sidor

5.

1700 - 1745

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

6.

1750 - 1835

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

29.02.2020 r.

1.

800 - 1600

Pracownia Organizacji Produkcji Rolniczej:

Działalność gospodarcza gr. 2

 

 

Rachunkowość 

 

 

Tadeusza Basałaj

 

 

 

Rozkład zajęć w Szkole Policealnej (Semestr IV)
w dniach 28-29.02.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

28.02.2020 r.

1.

800 – 845

Podstawy przedsiębiorczości (dla 4 osób)

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

2.

855 – 940

Podstawy przedsiębiorczości (dla 4 osób)

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

3.

950 - 1035

Podstawy przedsiębiorczości (dla 4 osób)

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

4.

1100 - 1145

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Produkcja roślinna

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

5.

 

1155 - 1240

Język angielski zawodowy

Język obcy

Urszula Piotrowska

29.02.2020 r.

1.

800 – 1600

Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce gr. I i II

Produkcja roślinna

Biologia

Agnieszka-Poniatowska – Bednarko

Marek Pigiel

 

 

Uwaga! Na zajęcia z podstaw przedsiębiorczości uczęszczają tylko te osoby, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej.