Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym RL.03 (Semestr III)
w dniach 25-26.09.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

25.09.2020 r.

1.

800 – 1200

Zaj. praktyczne: mechanizacja rolnictwa gr. 1

 

 

Mechanizacja

 

Bogusław Mazurkiewicz

2.

1200 –1600

Zaj. praktyczne:

mechanizacja rolnictwa gr. 2

 

Mechanizacja

 

Bogusław Mazurkiewicz

26.09.2020 r.

1.

800 – 1600

Zaj. praktyczne: Działalność gospodarcza gr. 2

Produkcja roślinna gr. 1

 

Rachunkowość

 

Chemia

 

Tadeusza Basałaj

 

Barbara Sidor

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym RL.16 (Semestr II)
w dniach 25-26.09.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

25.09.2020 r.

1.

800 – 845

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w rolnictwie

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

2.

855 – 940

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w rolnictwie

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

3.

950 - 1035

Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej

Chemia

Barbara Sidor

4.

1100 - 1145

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w rolnictwie

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

5.

1155 - 1240

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w rolnictwie

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

6.

 

1250 - 1335

Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Mechanizacja

Zofia Mioduszewska

7.

1340 - 1425

Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Mechanizacja

Zofia Mioduszewska

26.09.2020 r.

1.

800 – 1600

Pracownia organizacji produkcji rolniczej:

Organizacja produkcji zwierzęcej

Produkcja zwierzęca

Zofia Mioduszewska

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.04 (Semestr I)TECHNIK ROLNIK
w dniach 25 – 26.09.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

25.09.2020 r.

1.

800 - 1600

Zaj. praktyczne:

Produkcja zwierzęca

Mechanizacja

Ewa Kłoczko

26.09.2020 r.

1.

800 – 845

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ekonomika

Wojciech Kamiński

2.

855 – 940

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ekonomika

Wojciech Kamiński

3.

950 - 1035

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ekonomika

Wojciech Kamiński

4.

1100 - 1145

Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

5.

1155 - 1240

Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

6.

 

1250 - 1335

Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja

Bogusław Mazurkiewicz

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.11 (Semestr I) TECHNIK WETERYNARII
w dniach 25-27.09.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

25.09.2020

1.

1700 - 1745

 Chów zwierząt

Mechanizacja

Zofia Mioduszewska

2.

1750 - 1835

 Chów zwierząt

Mechanizacja

Zofia Mioduszewska

3.

1840 - 1925

 Chów zwierząt

Mechanizacja

Zofia Mioduszewska

26.09.2020 r.

1.

800 – 845

Anatomia i fizjologia zwierząt

Produkcja roślinna

Marek Pigiel

2.

855 – 940

Anatomia i fizjologia zwierząt

Produkcja roślinna

Marek Pigiel

3.

950 - 1035

Anatomia i fizjologia zwierząt

Produkcja roślinna

Marek Pigiel

4.

1100 - 1145

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ekonomika

Wojciech Kamiński

5.

1155 - 1240

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ekonomika

Wojciech Kamiński

6.

1250 - 1335

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ekonomika

Wojciech Kamiński

27.09.2020 r.

1.

1000 - 1400

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt gr. 1 i 2

 

Produkcja roślinna

Produkcja zwierzęca

Marek Pigiel

 

Agnieszka Poniatowska - Bednarko