Rozkład zajęć w Szkole Policealnej (Semestr II)
w dniach 24.05 – 25.05.2019 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

24.05.2019 r.

1.

950 – 1035

Diagnostyka weterynaryjna

Biologia

Witold Wałecki

2.

1100 – 1145

Diagnostyka weterynaryjna

Biologia

Witold Wałecki

3.

1155 – 1240

Diagnostyka weterynaryjna

Biologia

Witold Wałecki

4.

1250 – 1335

Chów zwierząt

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

5.

1340  - 1425

Chów zwierząt

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

6.

1430 – 1515

Chów zwierząt

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

25.05.2019 r.

1.

800 – 1200

Rozród zwierząt w praktyce gr. I i II

Biologia

 

 

Mechanizacja

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

Marek Pigiel

2.

1200 – 1600

Diagnostyka weterynaryjna w praktyce gr. I i II

Biologia

 

 

Mechanizacja

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

Marek Pigiel

 

 

Rozkład zajęć w Szkole Policealnej (Semestr IV)
w dniach 24.05. – 25.05.2019 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

24.05.2019 r.

1.

1000 - 1400

Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce gr. I i II

Biologia

 

 

Mechanizacja

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

Marek Pigiel

2.

1430  - 1515

Działalność gospodarcza

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

3.

1520 - 1605

Działalność gospodarcza

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

4.

1610 - 1655

Działalność gospodarcza

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

25.05.2019 r.

1.

800 – 845

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Biologia

Witold Wałecki

2.

855 – 940

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Biologia

Witold Wałecki

3.

950 – 1035

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Biologia

Witold Wałecki

4.

1100 – 1145

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Biologia

Witold Wałecki

5.

1155 – 1240

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Biologia

Witold Wałecki

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym R.03 (Semestr II)
w dniach 24.05. – 25.05.2019 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

24.05.2019 r.

1.

800 – 845

Mechanizacja rolnictwa

Prod. roślinna

Marian Sadowski

2.

855 – 940

Mechanizacja rolnictwa

Prod. roślinna

Marian Sadowski

3.

950 – 1035

Produkcja roślinna

Prod. roślinna

Marian Sadowski

4.

1100 – 1145

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

5.

1155 – 1240

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

6.

1250 – 1335

Podstawy działalności rolniczej

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

7.

1340  - 1425

Podstawy działalności rolniczej

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

8.

1430 – 1515

Przepisy ruchu drogowego

Biologia

Tadeusz Basałaj

9.

1520 - 1605

Przepisy ruchu drogowego

Biologia

Tadeusz Basałaj

25.05.2019 r.

1.

800 – 1600

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna gr. II

Prod. roślinna

 

 

Marian Sadowski

 

 

1.

800 – 1600

Zajęcia praktyczne: Produkcja zwierzęca gr. I

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

 

Uwaga!!!

 W dniach 29.05 oraz 30.05.2019 r. odbędą się zajęcia praktyczne według poniższego zestawienia:

29.05.2019 r. od 11.00 do 19.00 Produkcja zwierzęca grupa I

30.05.2019 r. od 9.00 do 17.00 Produkcja zwierzęca grupa II