UWAGA: Wyjątkowo zajęcia praktyczne w ten weekend odbywają się na TEAMS

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.04 (Semestr II)TECHNIK ROLNIK w dniach 16. – 17.04.2021 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

16.04.2021 r.

1.

1250-1335

Produkcja roślinna

Zajęcia na Teams

Barbara Sidor

2.

1340 - 1425

Produkcja roślinna

Zajęcia na Teams

Barbara Sidor

3.

1430 - 1515

Przepisy ruchu drogowego

Zajęcia na Teams

Tadeusz Basałaj

4.

1520-1605

Przepisy ruchu drogowego

Zajęcia na Teams

Tadeusz Basałaj

5.

1610 - 1655

Przepisy ruchu drogowego

Zajęcia na Teams

Tadeusz Basałaj

6.

1700 - 1745

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

7.

1750 – 1835

Produkcja zwierzęca

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

17.04.2021 r.

1.

800 – 1600

Zajęcia praktyczne: Mechanizacja rolnictwa

Zajęcia na Teams

 Tadeusz Basałaj

 

 

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.11 (Semestr II) TECHNIK WETERYNARII w dniach 16-18.04.2021 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

16.04.2021

1.

1250-1335

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

2.

1340 - 1425

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

3.

1430 - 1515

Anatomia i fizjologia zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

4.

1520-1605

Rozród i inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

5.

1610 - 1655

Rozród i inseminacja zwierząt

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

6.

1700 - 1745

Przepisy ruchu drogowego

Zajęcia na Teams

Tadeusz Basałaj

7.

1750 – 1835

Przepisy ruchu drogowego

Zajęcia na Teams

Tadeusz Basałaj

8.

1840 - 1925

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

9.

1930 - 2015

Chów zwierząt

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

17.04.2021 r.

1.

800 - 845

Język angielski zawodowy

Zajęcia na Teams

Urszula Piotrowska

2.

855 - 940

Język angielski zawodowy

Zajęcia na Teams

Urszula Piotrowska

3.

950 – 1035

Język angielski zawodowy

Zajęcia na Teams

Urszula Piotrowska

4.

1100 - 1700

Zajęcia praktyczne z anatomii i fizjologii zwierząt

Zajęcia na Teams

Marek Pigiel

18.04.2021 r.

1.

1000 - 1600

Zajęcia praktyczne z rozrodu i inseminacji zwierząt

 

Zajęcia na Teams

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

 

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.10 (Semestr I)TECHNIK ROLNIK w dniach 16. – 17.04.2021 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

16.04.2021 r.

1.

1250-1335

Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

2.

1340 - 1425

Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

3.

1430 - 1515

Organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Zajęcia na Teams

Zofia Mioduszewska

4.

1520-1605

Organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej

Zajęcia na Teams

Barbara Sidor

5.

1610 - 1655

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

6.

1700 - 1745

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia na Teams

Wojciech Kamiński

17.04.2021 r.

1.

800 – 1600

Pracownia organizacji produkcji rolniczej: Organizacja produkcji zwierzęcej

Zajęcia na Teams

Barbara Sidor

 

 

Uwaga!!!

Zajęcia z BHP oraz Organizacji produkcji roślinnej są ostatnimi w tym semestrze. Przeprowadzone zostaną na nich egzaminy końcowe.