Rozkład zajęć w Szkole Policealnej (Semestr I)
w dniach 11.01 – 12.01.2019 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

11.01.2019 r.

1.

1250 - 1335

Anatomia zwierząt

Prod.zwierzęca

Zofia Mioduszewska

2.

1340 - 1425

Anatomia zwierząt

Prod.zwierzęca

Zofia Mioduszewska

3.

1430 - 1515

Anatomia zwierząt

Prod.zwierzęca

Zofia Mioduszewska

 

Rozkład zajęć w Szkole Policealnej (Semestr III)
w dniach 11.01 – 12.01.2019 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

11.01.2019 r.

1.

1250 – 1850

Profilaktyka i leczenie chorób w praktyce

Gr. I

 

Gr.II

 

 

Biologia

 

Ekonomika

 

 

Agnieszka Poniatowska – Bednarko

Marek Pigiel

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym R.03 (Semestr I)
w dniach 11.01 – 12.01.2019 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

11.01.2019 r.

6.

1250 - 1335

Mechanizacja rolnictwa

Prod. roślinna

Marian Sadowski

7.

1340 - 1425

Mechanizacja rolnictwa

Prod. roślinna

Marian Sadowski

8.

1430  - 1515

Produkcja roślinna

Prod. roślinna

Marian Sadowski

12.01.2019 r.

1.

800 – 845

Mechanizacja rolnictwa

Prod. roślinna

Marian Sadowski

2.

855 - 940

Mechanizacja rolnictwa

Prod. roślinna

Marian Sadowski

3.

950 - 1035

Produkcja roślinna

Prod. roślinna

Marian Sadowski

4.

1100 - 1145

Produkcja roślinna

Prod. roślinna

Marian Sadowski

Uwaga!!!

Dnia 12.01.2018 r. w semestrze I Kursu Kwalifikacyjnego R.03 w godz. 1200 do 1400 odbędzie się egzamin pisemny z przedmiotów teoretycznych i praktycznych.

 

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym R.03 (Semestr III)
w dniach 11.01 – 12.01.2019 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

11.01.2019 r.

1.

800 – 845

Mechanizacja rolnictwa

Prod. roślinna

Marian Sadowski

2.

855 - 940

Mechanizacja rolnictwa

Prod. roślinna

Marian Sadowski

3.

950 - 1035

Mechanizacja rolnictwa

Prod. roślinna

Marian Sadowski

4.

1100 - 1145

Język angielski gr. I

Język obcy 2

Urszula Piotrowska

5.

1155 – 1240

Język angielski gr. I

Język obcy 2

Urszula Piotrowska

6.

1250 - 1335

Język angielski gr. II

Język obcy 2

Urszula Piotrowska

7.

1340 - 1425

Język angielski gr. II

Język obcy 2

Urszula Piotrowska

8.

1430  - 1515

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

9.

1520 - 1605

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

10.

1610 - 1655

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

11.

1700 - 1745

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

12.

1750 - 1835

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

13.

1840 - 1925

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

12.01.2019 r.

1.

800 – 845

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

2.

855 - 940

Produkcja zwierzęca

Prod. zwierzęca

Zofia Mioduszewska

3.

950 - 1035

Podstawy działalności rolniczej

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

4.

1100 - 1145

Podstawy działalności rolniczej

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

5.

1155 – 1240

Podstawy działalności rolniczej

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

6.

1250 - 1335

Podstawy działalności rolniczej

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

7.

1340 - 1425

Podstawy działalności rolniczej

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

 Uwaga!!!

Dnia 12.01.2018 r. w semestrze III Kursu Kwalifikacyjnego R.03 w godz. 1000 do 1200 odbędzie się egzamin pisemny z przedmiotów teoretycznych i praktycznych.