Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.04 (Semestr III)
w dniach 22 - 23.10.2021 r.

 

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

22.10.2021 r.

1.

800 - 1600 Zajęcia praktyczne z działalności gospodarczej Rachunkowość Tadeusza Basałaj

2.

1605 - 1650 Produkcja roślinna Chemia Barbara Sidor

3.

1655 - 1740 Produkcja roślinna Chemia Barbara Sidor

4.

1745 - 1830 Mechanizacja rolnictwa Mechanizacja Tadeusz Basałaj
5. 1835 - 1920 Mechanizacja rolnictwa Mechanizacja Tadeusz Basałaj

16.10.2021 r.

1.

800 - 845

Chemizacja rolnictwa

Mechanizacja

Tadeusz Basałaj

2.

855 - 940

Chemizacja rolnictwa

Mechanizacja

Tadeusz Basałaj

3.

1000 – 1800

Zajęcia praktyczne: mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja

Tadeusz Basałaj

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.10 (Semestr II)
w dniu 23.10.2021 r.

 

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

23.10.2021 r.

1.

800 - 845

Ekonomika w rolnictwie

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

2.

855 - 940

Ekonomika w rolnictwie

Rachunkowość

Tadeusza Basałaj

3.

1000 – 1800

Pracownia organizacji produkcji rolniczej:

produkcja roślinna

Chemia

Barbara Sidor

 

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym ROL.12 (Semestr I)
w dniach 22-24.10.2021 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

22.10.2021 r.

1.

1340 - 1425

Diagnostyka weterynaryjna

Produkcja roślinna

 

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

2.

1430 - 1515

Diagnostyka weterynaryjna

Produkcja roślinna

 

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

3.

1520 -1605

Diagnostyka weterynaryjna

Produkcja roślinna

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

4.

1610 - 1655

Diagnostyka weterynaryjna Produkcja roślinna Agnieszka Poniatowska - Bednarko

5.

1700 –1745

Diagnostyka weterynaryjna Produkcja roślinna Agnieszka Poniatowska - Bednarko

6.

1750 - 1835

Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

Produkcja roślinna

Marek Pigiel

7.

1840 - 1925

Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

Produkcja roślinna

Marek Pigiel

23.10.2021 r.

1. 800 - 845 Bezpieczeństwo i higiena pracy Matematyka Wojciech Kamiński
2. 855 - 940 Bezpieczeństwo i higiena pracy Matematyka Wojciech Kamiński
3. 950 - 1035 Bezpieczeństwo i higiena pracy Matematyka Wojciech Kamiński
4. 1100 - 1145 Bezpieczeństwo i higiena pracy Matematyka Wojciech Kamiński

5.

1155 - 1240

Bezpieczeństwo i higiena pracy Matematyka

Wojciech Kamiński

6.

1300 - 1900

Zajęcia praktyczne z diagnostyki weterynaryjnej

Prod. roślinna

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

24.10.2021 r.

1.

800 - 1600

Zajęcia praktyczne z kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Produkcja roślinna

 

Marek Pigiel