Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym RL.03 (Semestr II)
w dniach 05-06.06.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

05.06.2020 r.

1.

800 – 1600

Zaj. praktyczne: Mechanizacja rolnictwa gr. 2

 

 

 

Mechanizacja

 

 

 

Tadeusz Basałaj

 

 

06.06.2020 r.

1

800 - 1600

Zajęcia praktyczne: Produkcja roślinna gr. 1

Produkcja zwierzęca

gr. 2

 

 

Chemia

 

Produkcja zwierzęca

 

Barbara Sidor

 

Ewa Kłoczko

 

 

Rozkład zajęć na Kursie Kwalifikacyjnym RL.16 (Semestr I)
w dniach 05-06.06.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

05.06.2020 r.

1.

800 – 1600

Pracownia Organizacji Produkcji Rolniczej:

Działalność gospodarcza gr. 2

 

Tadeusza Basałaj

 

Rachunkowość

 

06.06.2020 r.

1.

800 – 845

Organizacja i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Zdalne

Zofia Mioduszewska

2.

855 - 940

Organizacja i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Zdalne

Zofia Mioduszewska

3.

950 - 1035

Organizacja i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Zdalne

Zofia Mioduszewska

4.

1100- 1145

Organizacja i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Zdalne

Zofia Mioduszewska

5.

1155 - 1240

Organizacja i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Zdalne

Zofia Mioduszewska

6.

1250-1335

Organizacja i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Zdalne

Zofia Mioduszewska

7.

1340 - 1425

Ekonomika i zarządzenie przedsiębiorstwem

Zdalne

Tadeusza Basałaj

8.

1430 - 1515

Ekonomika i zarządzenie przedsiębiorstwem

Zdalne

Tadeusza Basałaj

9.

1520 - 1605

Ekonomika i zarządzenie przedsiębiorstwem

Zdalne

Tadeusza Basałaj

10.

1610 - 1655

Ekonomika i zarządzenie przedsiębiorstwem

Zdalne

Tadeusza Basałaj

11.

1700 - 1745

Ekonomika i zarządzenie przedsiębiorstwem

Zdalne

Tadeusza Basałaj

12.

1750 - 1835

Ekonomika i zarządzenie przedsiębiorstwem

Zdalne

Tadeusza Basałaj

 

 

Rozkład zajęć w Szkole Policealnej (Semestr IV)
w dniach 05-06.06.2020 r.

Lp.

Godzina

Przedmiot

Gabinet

Nauczyciel

05.06.2020 r.

1.

855 - 940

Kompetencje społeczne

Zdalne

Małgorzata Pilichowska

2.

950 - 1035

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Zdalne

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

3.

1100- 1145

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Zdalne

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

4.

1155 - 1240

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Zdalne

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

5.

1250-1335

Kompetencje społeczne

Zdalne

Małgorzata Pilichowska

6.

1340 - 1425

Kompetencje społeczne

Zdalne

Małgorzata Pilichowska

7.

1430 - 1515

Profilaktyka weterynaryjna

Zdalne

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

8.

1520 - 1605

Profilaktyka weterynaryjna

Zdalne

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

9.

1610 - 1655

Profilaktyka weterynaryjna

Zdalne

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

10.

1700 - 1745

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Zdalne

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

11.

1750 - 1835

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Zdalne

Agnieszka Poniatowska - Bednarko

06.06.2020 r.

1.

800 – 1600

Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce gr. I i II 

Produkcja roślinna

Biologia

Agnieszka-Poniatowska – Bednarko

Marek Pigiel