Spis podręczników do klasy II A

Rok szkolny 2022/20223

Nazwa przedmiotu

Podręcznik

Język polski

„Ponad Słowami 2” – M. Chmiel, A.Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Nowa Era, cz.1 i 2

Język angielski

„My Perspectives 2”, praca zbiorowa, - Nowa Era

Język niemiecki

„Welttour Deutsch 2”” – S. Mróz – Dwornikowska – Nowa Era

Historia

„Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy” – A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Nowa Era

Matematyka

„Prosto do matury 2” – M. Antek, K. Belka, P. Grabowski, Nowa Era

Informatyka

„Informatyka na czasie 2. Zakres podstawowy” J. Mazur, P. Perkietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki, Nowa Era

Fizyka – zakres podstawowy

,,Odkryć fizykę 2. Zakres podstawowy” – M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era

Chemia – zakres podstawowy

„To jest chemia 1. Zakres podstawowy” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod-  Nowa Era

Biologia –zakres podstawowy

„Biologia na czasie 2. Zakres Podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek Nowa Era

Biologia –zakres rozszerzony

„Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony”, M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski, Nowa Era

Geografia – zakres podstawowy

„Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy” T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh, Nowa Era;

Produkcja roślinna

„Prowadzenie produkcji roślinnej” A. Artyszek, K. Kucińska, WSIP

Produkcja zwierzęca

„Prowadzenie produkcji zwierzęcej” cz. 1 i 2, praca zbiorowa, WSiP

Język angielski zawodowy

„Agriculture” N. O’Sullivan, J. D. Libbin, Express Publishing

 

 

 

Spis podręczników do klasy III A

Rok szkolny 2022/2023

Nazwa przedmiotu

Podręcznik

Język polski

„Ponad Słowami 3” – M. Chmiel, A.Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Nowa Era, cz. 1 i 2

Język angielski

„My Perspectives 3”, praca zbiorowa, - Nowa Era

Język niemiecki

„Welttour Deutsch 3” – S. Mróz – Dwornikowska – Nowa Era

Historia

„Poznać przeszłość 3”, J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak, Nowa Era

Matematyka

„Prosto do matury 3” – M. Antek, K. Belka, P. Grabowski, Nowa Era

Informatyka

„Informatyka na czasie 3. Zakres podstawowy” J. Mazur, P. Perkietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki, Nowa Era

Biologia

Biologia na czasie 3” J. Holeczek, Nowa Era

Biologia –zakres rozszerzony

„Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony” F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, Nowa Era

Geografia

„Oblicza geografii 2” T. Rachwał, W. Kilar, Nowa Era

Fizyka – zakres podstawowy

,,Odkryć fizykę 3. Zakres podstawowy” – M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era

Chemia – zakres podstawowy

„To jest chemia 2. Zakres podstawowy” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod-  Nowa Era

Produkcja roślinna

„Prowadzenie produkcji roślinnej” A. Artyszek, K. Kucińska, WSIP

Produkcja zwierzęca

„Prowadzenie produkcji zwierzęcej” cz. 1 i 2, praca zbiorowa, WSiP

Język angielski zawodowy

„Agriculture” N. O’Sullivan, J. D. Libbin, Express Publishing

 

 

 

Spis podręczników do klasy IV A

Rok szkolny 2022/2023

Nazwa przedmiotu

Podręcznik

Język polski

„Ponad Słowami” – J. Kościerzyńska, Nowa Era, cz. 2

Język angielski

„My Perspectives 3”, praca zbiorowa, - Nowa Era

Język niemiecki

„Welttour Deutsch 4” – S. Mróz – Dwornikowska – Nowa Era

Historia

„Poznać przeszłość 4”, J. Kłaczkow, S. Roszak, Nowa Era

Matematyka

„Prosto do matury 4” – M. Antek, K. Belka,  P. Grabowski, Nowa Era

Biologia – zakres podstawowy

Biologia na czasie 3” J. Holeczek, Nowa Era

Biologia –zakres rozszerzony

„Biologia na czasie 4. Zakres rozszerzony” F. Dubert i in., Nowa Era

Geografia

„Oblicza geografii 3”, Cz. Adamian, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, Nowa Era

Język angielski zawodowy

„Agriculture” N. O’Sullivan, J. D. Libbin, Express Publishing

Chemia – zakres podstawowy

„To jest chemia 2. Zakres podstawowy” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod-  Nowa Era

 

 

 

Spis podręczników do klasy IV GA

Rok szkolny 2022/2023

Nazwa przedmiotu

Podręcznik

Język polski

„Ponad Słowami 3” – M. Chmiel, A.Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Nowa Era, cz. 3

Język angielski

„My Perspectives 3”, praca zbiorowa, - Nowa Era

Język niemiecki

„Meine Deutsch 2” – S. Mróz – Dwornikowska – Nowa Era

Historia i społeczeństwo - uzupełnienie

„Poznać przeszłość. Europa i świat”, K. Kłodziński, T. Krzemiński, Nowa Era;
„Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”, J. Centek, Nowa Era

Matematyka

„Prosto do matury” – M. Antek, K. Belka,  P. Grabowski, Nowa Era

Biologia –zakres rozszerzony

„Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony- szkoły ponadgimnazjalne”
F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko - Worłowska, Nowa Era

Geografia – zakres rozszerzony

„Oblicza geografii 3. Zakres rozszerzony – szkoły ponadgimnazjalne” T. Rachwał, Nowa Era

„Maturalne Karty Pracy. Oblicza geografii 3. Zakres rozszerzony – szkoły ponadgimnazjalne”, Nowa Era

Język angielski zawodowy

„Agriculture” N. O’Sullivan, J. D. Libbin, Express Publishing