Spis podręczników do klasy II W (technik weterynarii)

 

Nazwa przedmiotu Podręcznik
Język polski

Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka, D. Chemperek i

A. Kolbarczyk,kl. 1 cz.1,kl 1 cz. 2, kl. 2 cz. 1       WSiP

Język angielski Kontynuacja MPT – Pre-intermediate
Język niemiecki Fokus 1,2  A. Kruczyńska – Pharm, J Szczęk
Historia i społeczeństwo - uzupełnienie

Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory”

Nowa Era 

Matematyka „Prosto do matury” – M. Antek, K. Belka,
P. Grabowski, Nowa Era cz 1 i cz 2
Chemia/Chemia rozszerzenie

To jest chemia 1, Nowa Era

aria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Biologia/Bilogia rozszrzenie

Biologia na czasie 1,

M. Guzik, E. Jastrzębska, Nowa Era

Przepisy ruchu drogowego Kodeks drogowy
Podstawy działalności gospodarczej Prowadzenie działalności gospodarczej – Teresa Gorzelany, Wiesława Aue
Chów i hodowla zwierząt

„Hodowla zwierząt” t. I i t. II praca zbiorowa

pod red W. Batowskiej PWRiL

Pracownia zootechniczna Brak podręcznika
Diagnostyka weterynaryjna  Brak podręcznika
Choroby i pielęgnacja zwierząt  Brak podręcznika
Inseminacja zwierząt  Brak podręcznika
Pracownia diagnostyczna  Brak podręcznika
Pracownia zabiegowa  Brak podręcznika
Pracownia inseminacyjna  Brak podręcznika
Religia Świadek Chrystusa w świecie, WAM


 

Spis podręczników do klasy III W (technik weterynarii)

 

Nazwa przedmiotu Podręcznik
Język polski

Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka,

D. Chemperek i

A. Kolbarczyk, D. Trześniowski kl. 2 cz.2, kl 2 cz. 2 WSiP

Język angielski Kontynuacja MPT – Pre-intermediate
Język niemiecki „Alles klar neu 2a” K. Łuniewska, U. Tworek 2a
Historia i społeczeństwo - uzupełnienie Brak podręcznika
Matematyka „Prosto do matury” – M. Antek, K. Belka,
P. Grabowski, Nowa Era cz 2
Chemia/Chemia rozszerzenie

To jest chemia 2, Nowa Era

aria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Biologia/Bilogia rozszrzenie

Biologia na czasie 2,

F. Dubert, R. Kozik, Nowa era

Jęz ang zawodowy Agriculture – N. O Sullivan, J. D. Libbin, Express Publishing
Diagnostyka weterynaryjna  Brak podręcznika
Choroby i pielęgnacja zwierząt  Brak podręcznika
Pracownia diagnostyczna  Brak podręcznika
Pracownia zabiegowa  Brak podręcznika
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa  Brak podręcznika
Pracownia laboratoryjna  Brak podręcznika
Religia Świadek Chrystusa w świecie, WAM


Spis podręczników do klasy IV W (technik weterynarii)

Nazwa przedmiotu Podręcznik
Język polski

Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka, D. Chemperek i

A. Kolbarczyk, D. Trześniowski kl. 2 cz.2,kl 3   WSiP

Język angielski

Repetytorium Maturalne

Express Publishing 

Język niemiecki „Alles klar neu 2b” K. Łuniewska, U. Tworek 2b
Historia i społeczeństwo - uzupełnienie Brak podręcznika
Matematyka „Prosto do matury” – M. Antek, K. Belka,
P. Grabowski, Nowa Era cz 3
Chemia/Chemia rozszerzenie

To jest chemia 2, Nowa Era

aria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Biologia/Bilogia rozszrzenie

Biologia na czasie 3,

F. Dubert, M. Jurgowiak Nowa Era

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa  Brak podręcznika
Administracja weterynaryjna  Brak podręcznika
Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego  Brak podręcznika
Religia Świadek Chrystusa w świecie, WAM