Kurs kwalifikacyjny R03. Przepisy ruchu drogowego.

Sprawdzian wiadomości z przepisów ruchu drogowego   I

 

 1. Wyjaśnij pojęcia: (2pkt)

Pas ruchu  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

 

Sprawdzian wiadomości z... - Cały tekst w formacie WORD

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

TEMATY LEKCJI   DLA SŁUCHACZY  KURSU R.03.

Z PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ.

 

TEMAT: SUSZENIE I ZAKISZANIE PASZ

Tematyka związana z konserwacją roślin z użytków zielonych w naszym kraju ma priorytetowe znaczenie, gdyż żywienie paszami konserwowanymi (jesienno-zimowo-wiosenne) w niektórych regionach kraju trwa ponad pół roku. Za istotnością tego problemu przemawia również wysoka wartość odżywcza pasz z użytków zielonych w porównaniu z przemysłowymi, gdyż są one najbardziej dostosowane do przewodu pokarmowego przeżuwaczy. Według Fritza w paszach z użytków zielonych dynamika rozkładu w żwaczu białka i energii jest podobna, co nie grozi gromadzeniem się nadmiaru szkodliwego NH3. Konserwacja pasz, to najbardziej newralgiczne ogniwo w produkcji zwierzęcej. Rolnik w większości przypadków jest zdany na przebieg warunków pogodowych, które to w głównej mierze decydują o jakości produkowanych pasz, których miarą są efekty produkcji zwierzęcej. Stąd też technologia konserwacji pasz jest szczególnie istotna.

 

TEMATY z produkcji zwierzęcej - Cały tekst w formacie WORD

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

TEMATY LEKCJI   DLA SŁUCHACZY  KURSU R.16

Z ORGANIZOWANIA I NADZOROWANIA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ.

 

TEMAT: ANALIZA DAWEK POKARMOWYCH DLA KRÓW W STADIUM LAKTACJI I KRÓW ZASUSZONYCH

 Dawki pokarmowe dla krów o różnej wydajności mleka ( masa ciała około ok.600 kg) na okres żywienia zimowego.

Miernikiem właściwej opieki nad zwierzętami jest zachowanie pięciu wolności

TEMATY z organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej - Cały tekst w formacie WORD

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Kurs kwalifikacyjny sem.II przepisy ruchu drogowego, mechanizacja rolnictwa

Liczba godzin lekcyjnych zrealizowanych w ramach nauczania zdalnego.

Przepisy ruchu drogowego:

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego. 
 2. Ruch drogowy – zasady ogólne.
 3. Ruch pieszych.
 4. Ruch pojazdów – zasady ogólne.
 5. Włączanie się do ruchu
  Łącznie 5 godzin.

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Kurs kwalifikacyjny R03 sem.II

Przepisy ruchu drogowego , mechanizacja rolnictwa

do 22 maja 2020

 Pytania do oddziałów 2 (zatrzymanie i postój pojazdów) i 3 (używanie świateł zewnętrznych pojazdu).

1. Jeżeli znaki nie wskazują inaczej, to zatrzymując pojazd na jezdni, należy ustawić go:
     a) równolegle do jej krawędzi
     b) prostopadle do jej krawędzi
     c) ukośnie do jej krawędzi
2. Postój pojazdu na chodniku, kołami jednego boku lub przedniej osi, jest dozwolony jeżeli masa pojazdu nie przekracza:
    a) 2,5t
    b) 3,5t
    c) 1,5t
3. Postój zespołu pojazdów, złożonego z samochodu osobowego i przyczepy lekkiej, na chodniku jest:
    a) dozwolony
    b) zabroniony
4. Zatrzymanie pojazdu w zatoce przystankowej jest:
   a) dozwolone
   b) zabronione
   c) dozwolone do 1 min.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku, na obszarze zabudowanym:
   a) w każdym przypadku
   b) w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione
   c) tylko w okresie niedostatecznej widoczności
6. Używanie świateł do jazdy dziennej od świtu do zmierzchu, w czasie opadów deszczu, jest:
   a) dozwolone
   b) zabronione
7. Jakie są zasady używania świateł drogowych?
8. Czy w warunkach niedostatecznej widoczności, ciągnik rolniczy z przyczepą, może być pozostawiony na poboczu drogi, bez włączonych świateł pozycyjnych?
   a) Tak
   b) Nie

 

Mechanizacja rolnictwa:

Powtórzyć wiadomości dotyczące:

 1. Materiałoznawstwa
 2. Części maszyn
 3. Maszynoznawstwa ogólnego
 4. Silników spalinowych
 5. Środków transportowych w rolnictwie.

 

Za tydzień (22.05.2020) zamieszczę sprawdzian końcowy.

Pozdrawiam: Bogusław Mazurkiewicz

 Przesyłam pracę do przygotowania z produkcji roślinnej  semestr  II kursu  kwalifikacyjnego;
 1.Charakterystyka biologiczna roślin przemysłowych
 2.Wymagania klimatyczno-glebowe-temperatura,opady, gleba,dobór odmian roślin przemysłowych.
 3.Agrotechnika rzepaku ozimego;wybór przedplonu,uprawa roli,nawożenie,siew zabiegi pielęgnacyjne /chwasty,upraw roli,szkodniki/
 4.Ocena przezimowania plantacji rzepaku ozimego.
 5.Przygotowanie plantacji zbiór i przechowywania ziarna.
 6.Len - agrotechnika uprawy
 7.Agrotechnika uprawy soi
 8 Rośliny przemysłowe specjalne /tytoń ,chmiel/ 
 Na podstawie aktualnych danych,jakie znajdują się w internecie na stronie internetowej MRiRW wybierz kilka preparatów chemicznych stosowanych w uprawie roślin krzyżowych oraz podaj zasady ich stosowania   odpowiedź  uzasadnij i prześlij

Kurs kwalifikacyjny sem.II

Przepisy ruchu drogowego (do 15 maja 2020)

Proszę opracować : oddział 2 – zatrzymanie i postój pojazdów ( zwrócić uwagę na konieczność sygnalizowania postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub awarii oraz miejsca i odległości zatrzymania i postoju pojazdów)

Oddział 3 – używanie świateł zewnętrznych pojazdu ( zwrócić uwagę na używanie i nadużywanie świateł do jazdy dziennej oraz wyposażenie ciągnika rolniczego i przyczep w obowiązkowe światła i oznaczenia)

 

Pytania do oddziałów: 9 i 5/1 (holowanie, przepisy porządkowe)

 1. Z jaką maksymalną prędkością można holować pojazd w obszarze zabudowanym?
 2. Jaka powinna być długość holu giętkiego?
 3. Czy wolno holować inny pojazd ciągnikiem rolniczym z przyczepą?
 4. Jak powinien być oznaczony pojazd holowany?
 5. Czy pasażerowi, przewożeni samochodem osobowym na tylnych fotelach, muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa w czasie jazdy?
 6. Jakie są zasady  przewożenia dzieci samochodem osobowym?
 7. Używanie telefonu, podczas jazdy ciągnikiem rolniczym, wymagające trzymania go w ręku, jest:

a)      Zabronione

b)      Dozwolone

Przesyłam Państwu materiał z produkcji zwierzęcej

TEMAT: WYSTĘPOWANIE I ROLA WITAMIN W ŻYCIU ZWIERZĄT

Witamina A

Zwana popularnie wzrostową. Jest jedną z grupy rozpuszczalnych w tłuszczach (Wit. A.D.E.K). Działa na wzrost, rozpłód, skórę, wzrok i odporność organizmu. W pa­szach roślinnych występuje tylko w formie prowitaminy czyli B-karotenu. Niedobór tej witaminy jest najgroźniejszy w skutkach w porównaniu z niedoborami pozostałych witamin.

  Występuje w zielonkach, marchwi, paszach pochodzenia zwierzęcego

Cały artykuł w formacie WORD

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Kurs kwalifikacyjny sem.II

Mechanizacja rolnictwa i przepisy ruchu drogowego. (do 8 maja 2020)

 Proszę opracować następujące zagadnienia:

 1. Zasady konserwacji i przechowywania maszyn rolniczych.
 2. Przeglądy techniczne maszyn rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem opryskiwaczy polowych.

Po opracowaniu proszę udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Na czym polega kalibracja opryskiwaczy polowych i w jakim celu należy ją przeprowadzać?
 2. Podaj przepisy prawne dotyczące badań i certyfikowania opryskiwaczy.
 3. Kiedy (co jaki okres czasu) powinniśmy przeprowadzać kalibrację opryskiwaczy?

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Kurs kwalifikacyjny RL.03 sem. II przepisy ruchu drogowego, mechanizacja rolnictwa.

Pytania do oddziałów 5 i 6 – wymijanie, omijanie, cofanie oraz wyprzedzanie.

Na odpowiedzi czekam do poniedziałku (4.05.2020)

 1. Co nazywamy wymijaniem?
 2. Podczas wymijania należy:

a)      zachować bezpieczny odstęp, zjechać w prawo, zmniejszyć prędkość, w razie potrzeby zatrzymać się

b)      zachować bezpieczny odstęp, zjechać w prawo

c)      zjechać w prawo, zmniejszyć prędkość

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

UWAGA! Do wszystkich słuchaczy semestru II kursu kwalifikacyjnego RL03.

Przepisy ruchu drogowego

Mechanizacja rolnictwa

 Dotyczy zadań z przedmiotu przepisy ruchu drogowego.

Po zapoznaniu się z zadanymi zagadnieniami (np. z aktów prawnych lub innych źródeł), jako opracowanie proszę przysyłać jedynie odpowiedzi na dołączone pytania (pytanie + odpowiedź). Proszę nie kopiować całych aktów prawnych.

Raz w tygodniu (piątek) będę dla Państwa zamieszczał zagadnienia do opracowania wraz z pytaniami i terminem ich przesłania do mnie.

 W przypadku przedmiotu mechanizacja rolnictwa – należy opracować całe zadane zagadnienia i przesłać do mnie w wyznaczonym terminie.

Pozdrawiam: Bogusław Mazurkiewicz

Przedmiot: przepisy ruchu drogowego.

Semestr II KK R03

Zagadnienia do opracowania.

 Proszę opracować, korzystając z przepisów zawartych w Prawie o Ruchu Drogowym. Po opracowaniu proszę udzielić odpowiedzi na niżej zamieszczone pytania.

 (do 30 kwietnia 2020r):

 1. Oddział 3 – Prędkość i hamowanie.
 2. Oddział 4 – Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu.

 Zagadnienia do opracowania

Pytania do zagadnień zawartych w powyższych przepisach

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Przedmiot: przepisy ruchu drogowego.

Semestr II KK R03

Źródło: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997r

(Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602) – należy posłużyć się jak najnowszą aktualizacją.

Zagadnienia do samodzielnego opracowania:

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące ruch drogowego:

- droga, droga twarda, droga ekspresowa, autostrada

- pas ruchu

- włączanie się do ruchu

Czytaj więcej (Zdjęcia)...

Przedmiot: mechanizacja rolnictwa

Semestr II KK R03

Źródło: „Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie” Kinga Sitowska-Okła, instrukcje obsługi ciągników i pojazdów rolniczych, internet, inne.

 1. Zasady obsługi codziennej i okresowej ciągników i pojazdów rolniczych.
 2. Przygotowanie pojazdu i ciągnika rolniczego do pracy.
 3. Zasady konserwacji i przechowywania ciągników rolniczych.

 Proszę opracować do dnia 24 kwietnia 2020r i przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Pozdrawiam: Bogusław Mazurkiewicz