Poznaj Polskę

W dniach: 29.04.2022 r. – 01.05.2022 r. odbyła się wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” współfinansowanego w 80% przez Ministra Edukacji i Nauki, natomiast 20% stanowił wkład własny uczniów. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 uczniów oraz 2 opiekunów Zespołu Szkół im. gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie. Wycieczka odbyła się szlakiem: Częstochowa – Kraków – Łagiewniki – Oświęcim. Jej celem było wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzacja osiągnięć polskiej nauki. 29.04.2022 r. wyruszyliśmy z Dowspudy. W Częstochowie zatrzymaliśmy się w Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II, gdzie zjedliśmy kolację, po czym w godzinach od 18.00 do 21.30 zwiedziliśmy klasztor na Jasnej Górze, uczestniczyliśmy w wieczornej Mszy Świętej oraz w Apelu Jasnogórskim. 30.04.2022 r. zjedliśmy śniadanie w Domu Pielgrzyma, po czym o 8 rano wyruszyliśmy do Krakowa. O 10.15 rozpoczęliśmy zwiedzanie Sukiennic. O 12.00 zwiedziliśmy z przewodnikiem Zamek Królewski na Wawelu. Od 15.40 zwiedzaliśmy do Muzeum Czartoryskich.  O 17 zjedliśmy obiad w Metropolitan Apartments, po czym o 18.00 wybraliśmy się do Łagiewnik, gdzie odwiedziliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, po czym wybraliśmy się windą na wieżę widokową w owym sanktuarium. 01.05.2022 r. o 8 rano zjedliśmy śniadanie w Metropolitan Apartments, po czym wyruszyliśmy do Oświęcimia. Od 10.40h zwiedzaliśmy muzeum w Oświęcimiu, wybraliśmy się również do Brzezinki. O 14.15 zjedliśmy obiad w restauracji „Restaurant by the museum”. O 15.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. W Dowspudzie byliśmy ok. 24 h.