Konkurs z wiedzy prawnej

W dniu 2 czerwca 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego. W konkursie udział wzięli uczniowie uczęszczający do szkół średnich na terenie Powiatu Suwalskiego. Samo przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją wielu zadań z zakresu edukacji prawnej przez Fundację Pasieka we współpracy z Powiatem Suwalskim, m.in. cykl warsztatów prawnych w szkołach średnich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez profesjonalnych prawników: adwokatów i radców prawnych Fundacji Pasieka, którzy chętnie dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą prawną. Naszymi działaniami (szkolenia prawne, poradniki prawne, konkurs z wiedzy prawnej) zostały objęte szkoły:
• Zespół Szkół w Dowspudzie
• I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
• Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

Laureatami konkursu zostali:
1. Julia Szymborska - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
2. Jakub Masłowski - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
3. Ewa Statkiewicz - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom !!!

Przedstawiciel organizatora - adwokat Bartosz Cieśluk, wyraził słowa uznania dla uczestników za przygotowania do konkursu z wiedzy prawnej, która znacznie wykracza poza ramy programowe nauczania szkolnego. Wyraził przy tym przekonanie, że dzięki takim inicjatywom wśród mieszkańców powiatu suwalskiego pojawią się kolejni przedstawiciele zawodów prawniczych: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni. Radca prawny Joanna Wrześniewska - członek komisji konkursowej, podkreśliła rolę organizacji konkursu, która polega na kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, edukacji prawnej młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi. Młodzież szkolna, oczekując na wyniki podjętej rywalizacji, chętnie zawierała znajomości z kolegami i koleżankami z innych szkół, co świadczy nie tylko o otwartości na nowe znajomości, ale także fajnej, zdrowej, sportowej rywalizacji, jaka miała miejsce. To tym bardziej cieszy nas jako inicjatorów i organizatorów tego wydarzenia.Należy podkreślić, że nasze działania są możliwe do realizacji wyłącznie dzięki współpracy z Powiatem Suwalskim.Konkurs został przeprowadzony przez Fundację Pasieka pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Suwalskiego.