Zajęcia rozpoczęte…

W okresie wakacyjnym  uczniowie klas  Technikum Hotelarskiego  odbywali staże  w renomowanych hotelach w Polsce w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie stażu młodzież nie tylko zapoznała się z funkcjonowaniem obiektów hotelarskich, ale także zdobyła wiedzę i  umiejętności w zakresie obsługi gości, zarówno w recepcji, jak i na sali konsumenckiej.

Bez większych problemów zatem, uczniowie klas III  i II przystąpili do przygotowania pracowni obsługi konsumenta do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017. Wiele uwagi poświęcono dekoracji pracowni, w związku z  Dożynkami Diecezjalnymi, które w tym roku odbywały się w czwartek 8 września.

Cieszy fakt, iż uczniowie kl. II, którzy dopiero w tym roku stykają się z przedmiotem Obsługa konsumenta,  z prawdziwym zaangażowaniem i przejęciem włączyli się w prace porządkowe po wakacyjnej przerwie i aranżację pracowni. Oby zapału starczyło… na długo.