ZS Dowspuda - absolwenci
Rok 1957
Państwowe 4-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
1.
Chmielewska Jadwiga
8.
Kasprzyk Zofia
15.
Roszkowski Bernard
2.
Chmielewska Eugenia
9.
Królczyk Łucja
16.
Skiendzielewski Mieczysław
3.
Chmielewski Eugeniusz
10.
Kwiatkowski Leszek
17.
Skorupski Jan
4.
Fiodor Szczepan
11.
Makowska Pelagia
18.
Świątkowska Krystyna
5.
Haraburda Henryk
12.
Masłowski Antoni
19.
Szpica Mikołaj
6.
Iwanowski Ryszard
13.
Oleksy Eugenia
20.
Szyłak Maria
7.
Gąsiewski Tadeusz
14.
Pomian Teresa
21.
Żukowska Barbara