ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
kl V A wychowawca mgr Feliks Urban
1.
Anuszkiewicz Dorota
7.
Leszczyńska Jadwiga
13.
Protasiewicz Ewa
2.
Buczel Beata
8.
Leszczyńska Teresa
14.
Romanowska Teresa
3.
Kłoczko Alicja
9.
Lipińska Dorota
15.
Sieńkowski Jarosław
4.
Kłoczko Bogusław
10.
Mazurkiewicz Marianna
16.
Starzyńska Beata
5.
Krzykwa Wacław
11.
Niewiarowski Krzysztof
17.
Topolska Anna
6.
Kulbacka Hanna
12.
Ołdak Jarosław
 
 
kl V B wychowawca mgr inż. Halina Dąbrowska
1.
Arasim Bożena
8.
Krajewska Maria
15.
Sobolewska Elżbieta
2.
Bądzio Mirosław
9.
Masłowska Krystyna
16.
Sztelmach Jolanta
3.
Fil Małgorzata
10.
Mikołajczyk Krystyna
17.
Wysocki Bogdan
4.
Faltyński Marek
11.
Parafianowicz Henryka
18.
Zaręba Józef
5.
Galicki Zdzisław
12.
Salik Iwona
19.
Żyniewicz Krystyna
6.
Jurewicz Andrzej
13.
Samotyho Adam
 
 
7.
Karłowicz Ryszard
14.
Sidor Andrzej
 
 
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Teresa Szczecina
1.
Buczyńska Barbara
7.
Golub Krystyna
13.
Pupel Małgorzata
2.
Cuper Małgorzata
8.
Gutowska Dorota
14.
Romaniuk Teresa
3.
Czarniecka Małgorzata
9.
Idek Grzegorz
15.
Szymczyk Wiesława
4.
Czulewicz Małgorzata
10.
Jacewicz Joanna
16.
Węglicka Bogusława
5.
Dąbrowska Jolanta
11.
Malinowska Zofia
17.
Woronko Mirosław
6.
Duba Wiesław
12.
Milanowski Jerzy
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
kl. III Z wychowawca mgr Jerzy Gryszkiewicz
1.
Czerniecki Artur
10.
Milewska Barbara
19.
Słowikowska Teresa
2.
Ćwikowska Halina
11.
Mróz Jarosław
20.
Sobolewski Leszek
3.
Daraszkiewicz Jarosław
12.
Ostrokołowicz Jarosław
21.
Świerzbinowicz Ewa
4.
Galicki Jarosław
13.
Piekarska Teresa
22.
Szymczyk Krzysztof
5.
Harasim Cezary
14.
Pietrzyk Dorota
23.
Szymczyk Sławomir
6.
Kurzyna Teresa
15.
Puczyłowska Barbara
24.
Szyłak Robert
7.
Kuźma Jolanta
16.
Renowicka Joanna
25.
Wierzbiński Jerzy
8.
Litwinko Barbara
17.
Roszkowska Danuta
26.
Wołyński Leszek
9.
Masłowski Bogdan
18.
Rutkowska Ewa
 
 
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. IV P opiekun mgr inż. Jadwiga Ołdakowska
1.
Budnik Jan
13.
Matusiewicz Adam
25.
Radzewicz Maria
2.
Bujnowska Helena
14.
Matusiewicz Elżbieta
26.
Romanowska Bożena
3.
Danielewicz Anna
15.
Miklaszewski Ryszard
27.
Rzeszut Marek
4.
Domalewska Elżbieta
16.
Mikulska Bożena
28.
Szczecina Jan
5.
Grochowski Mirosław
17.
Niedźwiecki Józef
29.
Szczodruch Halina
6.
Jacewicz Jan
18.
Ogórkis Józef
30.
Szyper Jan
7.
Jagłowski Adam
19.
Olszewska Elżbieta
31.
Tarasiewicz Andrzej
8.
Klimont Konrad
20.
Ostapowicz Bożena
32.
Wołyniec Romuald
9.
Kondracki Konstanty
21.
Pikis Waldas
33.
Wierzbicki Krzysztof
10.
Kopiczko Arkadiusz
22.
Putra Jan
34.
Zarzecki Jerzy
11.
Kwapisz Danuta
23.
Polkowski Andrzej
35.
Żukowski Edward
12.
Kwapisz Mirosław
24.
Radzewicz Małgorzata