ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego
1.
Bartoszewicz Czesław
6.
Harasim Eugenia
11.
Ragiel Antoni
2.
Bartoszewicz Henryk
7.
Jacewicz Zbigniew
12.
Sieńkowska Mirosława
3.
Ćwikowska Petronela
8.
Kurzynowska Leokadia
13.
Zalewski Czesław
4.
Chmielewski Józef
9.
Rapkowski Władysław
 
 
5.
Dąbrowski Henryk
10.
Romanowski Józef