ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż.Stanisław Burzyński
1.
Bombor Urszula Katarzyna
10.
Iwanicka Halina
19.
Milanowska Anna
2.
Brzezicki Piotr
11.
Kazimierczuk Katarzyna
20.
Miłowicka Alina Helena
3.
Buczyńska Danuta
12.
Kondracka Małgorzata
21.
Miłowicka Dorota
4.
Bućwińska Danuta
13.
Konopko Ewa
22.
Ogórkis Ewa
5.
Chmielewska Celina
14.
Kotarska Marzanna
23.
Pietrulińska Jolanta
6.
Dąbrowska Joanna Beata
15.
Kozłowski Dariusz
24.
Putra Jadwiga Maria
7.
Dębowski Ireneusz
16.
Krakowska Teresa
25.
Putra Małgorzata
8.
Dzierżyńska Lucyna
17.
Krzyżyńska Małgorzata
26.
Szyperek Jan
9.
Harasim Renata
18.
Masłowska Elżbieta
27.
Walendzewicz Dorota
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż.Tadeusz Basałaj
1.
Czuper Dorota
7.
Małysko Mirosław
13.
Rowińska Grażyna
2.
Dec Edward
8.
Myszczyńska Barbara
14.
Rudziewicz Jacek
3.
Faszczewska Dorota
9.
Olszewska Ewa
15.
Woliński Leszek
4.
Jurkiewicz Danuta
10.
Pieczulis Irena
16.
Zębala Tomasz
5.
Kisielewski Krzysztof
11.
Prawdzik Elżbieta
 
 
6.
Małachowski Grzegorz
12.
Protasiewicz Halina
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Teresa Szczecina
1.
Bokuniewicz Janusz
8.
Kowalczyk Małgorzata
15.
Selwocka Dorota
2.
Brozio Krzysztof
9.
Kownacka Bożena
16.
Sikora Piotr
3.
Gajewska Hanryka
10.
Lach Danuta
17.
Stasińska Marzena
4.
Gorlewska Anna
11.
Niedżwiecki Waldemar
18.
Szyłak Jarosław
5.
Jacewicz Krzysztof
12.
Nowikowski Dariusz
19.
Truszkowska Teresa
6.
Jankowska Janina
13.
Okrągły Waldemar
20.
Więcko Bogusława
7.
Kamińska Anna
14.
Paskowska Renata
 
 
Zaoczne Technikum Rolnicze
opiekun mgr inż.Czesław Zyskowski
1.
Bednarski Sławomir
11.
Januszko Józef
21.
Putra Alina
2.
Chomicz Marian
12.
Kierklo Jan
22.
Rozmysłowicz Henryk
3.
Filipowski Jarosław
13.
Kozłowski Kazimierz
23.
Sienkiewicz Bożena
4.
Gorlo Zdzisław
14.
Łejmel Andrzej
24.
Siłkowski Andrzej
5.
Gryguć Natalia
15.
Milewski Arkadiusz
25.
Szmygiel Bogusław
6.
Harasiuk Anna
16.
Myszkowski Leszek
26.
Szydłowska Jolanta
7.
Hołdyńska Bożena
17.
Olsztyn Waldemar
27.
Szupszyńska Teresa
8.
Hołdyński Andrzej
18.
Panasewicz Bogusław
28.
Tyczkowski Marek
9.
Hołubowicz Teresa
19.
Panasewicz Marek
 
 
10.
Jakubanis Romualda
20.
Protasiewicz Dorota