ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Stanisław Krzywicki
1.
Bielska Dominka
10.
Jagłowska Ewa
19.
Putra Magdalena
2.
Bujnicki Marcin
11.
Jankowska Marta
20.
Siwicka Agnieszka
3.
Cąkała Ewa Anna
12.
Jegliński Grzegorz
21.
Skorupa Krzysztof
4.
Chilicka Elżbieta Ewa
13.
Majchrowski Janusz
22.
Surażyńska Joanna
5.
Dobrowolski Marcin
14.
Masłowska Małgorzata
23.
Szczecina Anna
6.
Drejer Dariusz
15.
Miller Aneta
24.
Śledź Marcin
7.
Giczewski Rafał
16.
Miller Brygida
25.
Wójcicki Robert
8.
Gryziewicz Alicja
17.
Orpik Joanna
26.
Wilczyńska Ewelina
9.
Harasim Jadwiga
18.
Pomichter Adam
27.
Zdancewicz rzysztof
Liceum Ekonomiczne
wychowawca mgr inż. Jadwiga Ołdakowska
1.
Bartoszewicz Joanna
11.
Kochanowska Joanna
21.
Piekarska Weronika
2.
Chmielewska Agnieszka
12.
Kulbacka Elżbieta
22.
Radziwonowicz Urszula
3.
Dobrowolska Ewa
13.
Kwiatkowska Agnieszka
23.
Salamonowicz Marek
4.
Galicka Elżbieta
14.
Marciniak Przemysław
24.
Skorupa Zbigniew
5.
Gościewska Justyna
15.
Mazgaj Joanna
25.
Sołtys Katarzyna
6.
Górska Aneta
16.
Nasuta Paweł
26.
Szyłak Katarzyna
7.
Jaśko Joanna Wiesława
17.
Niedźwiecka Elżbieta
27.
Wasilewska Bożena
8.
Kamińska Justyna
18.
Niewulis Urszula
28.
Zawadzki Tomasz
9.
Karbowska Marta
19.
Opanowski Rafał
 
 
10.
Knocińska Magdalena
20.
Paszkowska Małgorzata
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Józef Gryziewicz
1.
Bogaciel Mariola
11.
Jankowski Piotr
21.
Sienkiewicz Mariusz
2.
Bokuniewicz Przemysław
12.
Kopiczko Teresa
22.
Sobolewska Urszula
3.
Bonarski Andrzej
13.
Kotarska Sylwia
23.
Szastaj Ewa
4.
Borawska Sylwia
14.
Krzykwa Janusz
24.
Szyłkowski Marcin
5.
Buziewicz Józef
15.
Krzywicka Marta
25.
Zakrzewski Kamil
6.
Bożewicz Marcin
16.
Miłowicki Wojciech
26.
Zawadzka Mariola
7.
Celesz Elżbieta
17.
Mizińska Ada
27.
Żelazko Leszek
8.
Czapski Kazimierz
18.
Oleksy Ewa
28.
Żukowska Maria
9.
Gorlewska Małgorzata
19.
Rowińska Aneta
10.
Grabowska Monika
20.
Rułkowski Karol
Zaoczne Technikum Zawodowe
opiekun mgr Teresa Krukowska
1.
Bartosiewicz Emilia
08.
Koniecko Jrezy
14.
Podbierska Anna
2.
Cebeterowicz Ewa
09.
Kardel Grzegorz
15.
Rudziewicz Mariusz
3.
Dąbrowska Dorota
10.
Kamiński Robert
16.
Seweryn Dariusz
4.
Dąbrowski Stanisław
11.
Łanczkowski Wojciech
17.
Sienkiewicz Małgorzta
5.
Grygo Marta
12.
Miłowicki Adam
18.
Traczkowska Bożena
6.
Grygutis Jerzy
13.
Moluszys dariusz
19.
Zagórski Adam
7.
Hrehorowicz Bogusław