ZS Dowspuda - absolwenci
Dwuzimowa Szkoła Rolniczo - Gospodarcza
wychowawca inż. Sylwestra Sokół
1.
Bobowska Jadwiga
8.
Macianis Stanisława
15.
Radziszewska Krystyna
2.
Budnik Zofia
9.
Mazurczyk Maria
16.
Rynkiewicz Jadwiga
3.
Car Nina
10.
Olfier Zofia
17.
Szulc Halina
4.
Cieśluk Jadwiga
11.
Laszkowska Henryka
18.
Toczko Jadwiga
5.
Chadryś Aniela
12.
Ostrowska Krystyna
19.
Trochim Jadwiga
6.
Chmielewska Irena
13.
Pyszna Janina
20.
Wierzbińska Jadwiga
7.
Leśniewska Władysława
14.
Piekarska Halina