ZS Dowspuda - absolwenci
Technikum - zawód technik rolnik
klasa IV A wychowawca mgr Urszula Basałaj
1.
Borzym Szymon
8.
Kosak Paweł
15.
Uździło Leszek
2.
Bujnowski Łukasz
9.
Milewski Marcin
16.
Uździło Paweł
3.
Chrulski Krzysztof
10.
Paul Dariusz
17.
Węglicki Mariusz
4.
Dragunajtys Marcin
11.
Pułtorak Karol
18.
Wiszniewski Łukasz
5.
Kacprzyk Waldemar
12.
Rakowski Piotr
19.
Zaskowski Łukasz
6.
Komar Robert
13.
Rudziewicz Jan Dariusz
 
 
7.
Konopko Kamil
14.
Sobolewski Rafał
 
 
Technikum - zawód technik hodowca koni
klasa IV B wychowawca mgr Regina Nowalska
1.
Baron Michał Jerzy
6.
Nartowicz Łukasz
11.
Sidor Iwona
2.
Frąckiewicz Sylwia
7.
Oleksy Anna
12.
Sucharzewski Adrian
3.
Jankowski Marcin
8.
Ostrowski Karol
13.
Żukowska Małgorzata
4.
Kalinowski Robert
9.
Potapowicz Szymon
 
 
5.
Kowalewska Olga
10.
Putra Waldemar
 
 
Technikum - zawód technik ekonomista
klasa IV E wychowawca mgr Anna Szymborska
1.
Bryk Grzegorz
9.
Matysiewicz Grzegorz
17.
Ułanowicz Piotr
2.
Chodkiewicz Renata
10.
Milewska Celina
18.
Wasilewska Ewelina
3.
Drobiszewska Joanna
11.
Milewska Sylwia
19.
Wądołowska Sylwia
4.
Grzyb Arkadiusz Karol
12.
Miłowicka Marta
20.
Zawadzka Katarzyna
5.
Jabłoński Michał
13.
Rzodkiewicz Dariusz
21.
Zysko Paula
6.
Kłoczko Michał
14.
Smokowska Elżbieta
22.
Zysko Magdalena
7.
Koncewicz Marek
15.
Stankiewicz Edyta
23.
Żebrowska Julia
8.
Łempio Mariola
16.
Topolska Anna
 
 
Technikum dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr Alina Koncewicz
1.
Borkowski Jerzy
11.
Kopko Daniel Karol
21.
Skrocka Monika
2.
Chmielewska Anna Edyta
12.
Leszczyńska Alicja Anetta
22.
Stankiewicz Bożena
3.
Chmielewski Piotr
13.
Lewkowicz Krzysztof
23.
Stasiński Daniel
4.
Chomicz Grzegorz
14.
Łowczyńska Jadwiga
24.
Walczak Agnieszka
5.
Daraszkiewicz Tomasz
15.
Naruszewicz Tomasz
25.
Waraksa Stanisław
6.
Drażba Sławomir
16.
Pieńczykowski Wojciech
26.
Wieliczko Waldemar
7.
Gudanowski Arnold
17.
Podziewski Rafał
27.
Wronowski Krzysztof
8.
Iwanowski Tomasz
18.
Pojawa Dariusz
28.
Żukowska Beata
9.
Karaś Andrzej
19.
Rudziewicz Janusz
 
 
10.
Karaś Jan
20.
Skrocka Justyna
 
 
Szkoła Policealna dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr inż. Stanisław Burzyński
1.
Borkowski Andrzej
10.
Kłoczko Łukasz
19.
Sobolewski Mirosław
2.
Chomicz Bożena
11.
Koprowski Kamil
20.
Sofiński Karol
3.
Ciszewski Wiesław
12.
Kruszko Karol
21.
Staśkiewicz Paweł
4.
Domański Jacek
13.
Kruszko Magdalena
22.
Stefanowicz Agnieszka
5.
Gościewska Elżbieta
14.
Kwiatkowski Cezary
23.
Talmont Piotr
6.
Grzeszczyk Robert
15.
Leśniewski Grzegorz
24.
Wiliwis Dariusz
7.
Jarosz Lucyna
16.
Mentel Marcin
25.
Wysocki Piotr
8.
Jarosz Przemysław
17.
Mikielski Karol
26.
Ziarko Robert
9.
Klimaszewski Waldemar
18.
Rybakiewicz Paweł