ZS Dowspuda - absolwenci
3 - letnie Technikum Rolnicze
kl. III AT wychowawca mgr inż. Krystyna Urbanowicz
1.
Andrzejewski Mieczysław
11.
Jarosz Anna
21.
Ostapowicz Anna
2.
Arasimowicz Romualda
12.
Karp Krystyna
22.
Przekop Teresa
3.
Bierdziewski Józef
13.
Kołowska Danuta
23.
Sieńkowski Florian
4.
Daniłowicz Barbara
14.
Kompiewska Jadwiga
24.
Sidorkiewicz Elżbieta
5.
Dobkowski Jerzy
15.
Kotarski Jerzy
25.
Strękowska Jolanta
6.
Dzieniszewski Mirosław
16.
Kozicz Jan
26.
Szulc Teresa
7.
Giełażys Danuta
17.
Kukla Jadwiga
27.
Topolski Jarosław
8.
Jałowska Teresa
18.
Liszniewska Krystyna
28.
Twardowski Stanisław
9.
Jankowska Danuta
19.
Mazalewska Elżbieta
29.
Wiszniewska Barbara
10.
Janowicz Grażyna
20.
Okrągła Barbara
 
 
kl. III BT wychowawca mgr Jerzy Gryszkiewicz
1.
Bielawska Bożena
12.
Krzywicki Jan
23.
Pskowska Halina
2.
Burakiewicz Irena
13.
Kuleszewicz Maria
24.
Rawinis Adela
3.
Czarnecka Anna
14.
Lemiesz Anna
25.
Sadowska Anna
4.
Czuper Alicja
15.
Łabanowska Teresa
26.
Szlaużys Alicja
5.
Głębocka Grażyna
16.
Makarewicz Stanisława
27.
Szyłkowska Janina
6.
Grabowski Stanisław
17.
Miezio Anna
28.
Urbanowicz Irena
7.
Hajkowski Waldemar
18.
Milewska Eugenia
29.
Więcko Alicja
8.
Imko Bożena
19.
Niedziejko Krystyna
30.
Wojewódzka Teresa
9.
Jaśkiewicz Marianna
20.
Ostapowicz Helena
31.
Zarzecka Halina
10.
Jankowska Marianna
21.
Ostrowski Stanisław
32.
Ziarko Grażyna
11.
Kaszuba Krzysztof
22.
Protasiewicz Teresa
33.
Zielińska Aurelia
Policealne Studium Zawodowe<
opiekun mgr inż. Szczepan Ołdakowski
1.
Brzezińska Grażyna
10.
Namiotko Maria
19.
Skowrońska Krystyna
2.
Czereśniak Jolanta
11.
Niedźwiedzka Janina
20.
Stachurska Krystyna
3.
Gajda Jan
12.
Ostaszewska Barbara
21.
Szyc Bożena
4.
Jurewicz Irena
13.
Ostaszewski Henryk
22.
Szymańska Sabina
5.
Klekotko Teresa
14.
Pieczulis Genowefa
23.
Toczko Teresa
6.
Kopiczko Dorota
15.
Popielarz Teresa
24.
Twarowski Dariusz
7.
Kozłowska Grażyna
16.
Rogucka Mariola
25.
Waraksa Mirosława
8.
Łukaszewicz Piotr
17.
Sadowska Elżbieta
26.
Wróblewska Krystyna
9.
Markowska Jolanta
18.
Sienkiewicz Krystyna
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca Stanisław Taudul
1.
Albowicz Krystyna
11.
Jagłowska Dorota
21.
Modzelewska Małgorzata
2.
Barszczewska Halina
12.
Kamińska Teresa
22.
Niedźwiecka Alicja
3.
Bartoszewicz Teresa
13.
Kochanowska Dorota
23.
Nieszczerzewska Teresa
4.
Borodziuk Zofia
14.
Kopiczko Grażyna
24.
Pietrewicz Krystyna
5.
Chlabicz Bożena
15.
Kulbacka Wiesława
25.
Putra Teresa
6.
Cieślukowska Marzenna
16.
Lalko Bożena
26.
Tarnowska Janina
7.
Ćwikowska Grażyna
17.
Łaskowska Wiesława
27.
Więcko Danuta
8.
Czuper Alicja
18.
Malinowski Bogusław
28.
Wiśniewska Marianna
9.
Dylnicka Danuta
19.
Mieruńska Honorata
29.
Żurawski Jacek
10.
Galicki Andrzej
20.
Misiun Grażyna
 
 
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. VI D opiekun mgr Elżbieta Taudul
1.
Andruczyk Stanisław
8.
Okuniewska Regina
15.
Szyperek Anna
2.
Andruszkiewicz Kazimierz
9.
Olszewski Stanisław
16.
Szyperek Piotr
3.
Bogdan Krystyna
10.
Przestrzelska Teresa
17.
Witkowska Anna
4.
Lutyński Antoni
11.
Pycz Jarosław
18.
Żelazko Teresa
5.
Milanowska Marianna
12.
Roszkowski Zygmunt
19.
Chudecka Genowefa
6.
Morysewicz Irena
13.
Sieńkowska Zofia
 
 
7.
Nowicka Halina
14.
Sztadhaus Lech
 
 
sem. VI E opiekun Stanisław Taudul
1.
Auron Janina
9.
Krzywiński Romuald
17.
Szczerbowska Romualda
2.
Bujnowska Wanda
10.
Malinowski Wincenty
18.
Szymkiewicz Wacława
3.
Gibas Łajmuta
11.
Mikołajczyk Janusz
19.
Tokarz Ryszard
4.
Jałowska Anna
12.
Natrowicz Czesław
20.
Tomkiewicz Ireneusz
5.
Jurkun Helena
13.
Paszkiewicz Anna
21.
Zagórski Henryk
6.
Kapla Lech
14.
Roszko Anna
22.
Ignatowicz Elżbieta
7.
Koszewski Eugeniusz
15.
Serafin Lidia
 
 
8.
Krzywiński Piotr
16.
Staśkiewicz Aldona
 
 
sem. VI F opiekun mgr Teresa Wróbel
1.
Andrukanis Bożena
7.
Kopeć Aniela
13.
Sobolewska Teresa
2.
Bujnowski Witold
8.
Koronkiewicz Ryszard
14.
Szulc Janina
3.
Galińska Teresa
9.
Milanowski Stefan
15.
Szulc Józef
4.
Izbicka Janina
10.
Omilian Gerwazy
16.
Wasilewski Marian
5.
Jankowski Witold
11.
Pokorski Jan
17.
Zdan Marianna
6.
Kalinowski Jan
12.
Sadowski Wiesław
18.
Żybura Anna
sem. VI G opiekun mgr Józef Gryziewicz
1.
Danilewicz Barbara
8.
Maziewska Janina
15.
Raczyło Teresa
2.
Gudanowska Teodozja
9.
Mucuś Krystyna
16.
Sadowska Teresa
3.
Iwaszko Halina
10.
Mucuś Stanisław
17.
Stankiewicz Anna
4.
Kopko Krystyna
11.
Nieścier Regina
18.
Trocki Tadeusz
5.
Kowalewska Halina
12.
Piotrowski Romuald
19.
Zadorożna Krystyna
6.
Leszczyński Czesław
13.
Podhajski Bolesław
 
 
7.
Letkiewicz Zygmunt
14.
Prawdzik Tadeusz