ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Alicja Mędzin
1.
Balita Elwira
13.
Gościewski Krzysztof
25.
Sieńkowska Zofia
2.
Bubrowski Jaroslaw
14.
Jurewicz Krzysztof
26.
Sieńkowski Zdzisław
3.
Bujnowska Bogumiła
15.
Kalinowska Wiesława
27.
Stankiewicz Alicja
4.
Burzycki Jarosław
16.
Karaś Wiesław
28.
Szymczyk Bogumiła
5.
Chmielewska Małgorzata
17.
Kardel Jadwiga
29.
Tertel Henryk
6.
Ciechanowicz Jolanta
18.
Karpiński Teodor
30.
Tylman Stanisław
7.
Ćwikowska Marzena
19.
Kłoczko Zenon
31.
Walendzewicz Teresa
8.
Dierżyńska Wioletta
20.
Kosa Teresa
32.
Wiatrzyk Jerzy
9.
Fejfer Hanna
21.
Kulbacka Elżbieta
33.
Wilczyńska Halina
10.
Galińska Bożena
22.
Kuźmiński Andrzej
34.
Wiszniewska Bożena
11.
Garbuś Jan
23.
Mackiewicz Krystyna
35.
Woroniecka Lucyna
12.
Gorlo Wanda
24.
Milewska Jadwiga
36.
Żukowski Ryszard
3 - letnie Technikum Rolnicze
kl. III AT wychowawca mgr Maria Bućko
1.
Abramowicz Krystyna
13.
Mancewicz Małgorzata
25.
Sikora Stanisława
2.
Aleksa Aniela
14.
Markowska Anna
26.
Sokołowska Dorota
3.
Chodorowski Jerzy
15.
Masłowska Halina
27.
Stachurska Alicja
4.
Grędziński Stanisław
16.
Miller Henryka
28.
Stankiewicz Halina
5.
Jabłońska Lucyna
17.
Milewski Zbigniew
29.
Stankiewicz Lech
6.
Jasińska Bożena
18.
Mioduszewski Stanisław
30.
Witkowska Alicja
7.
Kalinowska Lucyna
19.
Osewska Lucyna
31.
Wiszniewski Jerzy
8.
Koronkiewicz Bożena
20.
Pachutko Bożena
32.
Woronowicz Marianna
9.
Kowalewska Bożena
21.
Radkiewicz Zofia
33.
Woroniecki Józef
10.
Kozłowska Danuta
22.
Rakowicz Ewa
34.
Zacharewicz Alina
11.
Krupa Mieczysław
23.
Rydzewska Teresa
35.
Żukowska Teresa
12.
Luto Teresa
24.
Sadowska Grażyna
 
 
kl. III BT wychowawca mgr inż. Jadwiga Ołdakowska
1.
Adamowicz Teresa
14.
Krzykwa Stanisław
27.
Siękowska Danuta
2.
Bazylak Katarzyna
15.
Kućmierz Grażyna
28.
Sitnik Krzysztof
3.
Bazylak Magdalena
16.
Kulesza Alicja
29.
Skrocki Stanisław
4.
Czarniecka Danuta
17.
Łanczkowska Wiesława
30.
Sokołowska Danuta
5.
Dąbrowska Barbara
18.
Miedzianowska Mariola
31.
Święcka Bożena
6.
Drucis Anna
19.
Nowak Bogumiła
32.
Szejda Grażyna
7.
Górska Bogumiła
20.
Ołów Stanisław
33.
Taraszkiewicz Teresa
8.
Jakubowska Jadwiga
21.
Palanis Anna
34.
Wasilewski Feliks
9.
Kłoczko Wanda
22.
Prawdzik Andrzej
35.
Wielgat Anna
10.
Koniecko Helena
23.
Radaszkiewicz Grażyna
36.
Wiszniewska Lidia
11.
Kopiczko Anna
24.
Rekuć Danuta
37.
Zdanio Kazimierz
12.
Kopiczko Grażyna
25.
Sadowski Józef
 
 
13.
Kopiczko Katarzyna
26.
Sidorowicz Teresa
 
 
Policealne Studium Zawodowe
opiekun mgr inż. Halina Dąbrowska
1.
Abramowska Grażyna
10.
Masłowska Bożena
19.
Szlaużys Helena
2.
Bernatowicz Alina
11.
Olszewska Małgorzata
20.
Taraszkiewicz Alicja
3.
Domańska Teresa
12.
Prawdzik Adam
21.
Tomkiewicz Bogumiła
4.
Kamińska Teresa
13.
Sienkiewicz Lucyna
22.
Wasilewska Bożena
5.
Klucznik Maria
14.
Sobocińska Małgorzata
23.
Wierzbicka Krystyna
6.
Krakowska Konstancja
15.
Stankiewicz Ryszard
24.
Żukowska Wiesława
7.
Kuczyńska Barbara
16.
Stankiewicz Jan
25.
Żukowski Jan
8.
Luto Jadwiga
17.
Suchowilska Barbara
 
 
9.
Malinowska Helena
18.
Surażyńska Helena
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż. Marian Sadowski
1.
Bartoszewicz Krystyna
11.
Jabłońska Małgorzata
21.
Kulbacki Lech
2.
Borzym Leszek
12.
Kaszuba Andrzej
22.
Nalewajko Stefan
3.
Bubrowska Dorota
13.
Klekotko Marek
23.
Pydych Ewa
4.
Bujnowska Helena
14.
Kopiczko Arkadiusz
24.
Rynkiewicz Grażyna
5.
Chmielewska Jadwiga
15.
Kopiczko Elżbieta
25.
Samotyho Kazimierz
6.
Czulewicz Małgorzata
16.
Kopiczko Marian
26.
Skorupski Marek
7.
Denert Halina
17.
Koszewski Jerzy
27.
Skrocka Małgorzata
8.
Drażba Teresa
18.
Kotarska Barbara
28.
Skrocka Teresa
9.
Dziekoński Stanisław
19.
Kotarski Marek
29.
Stupak Krzysztof
10.
Faltyn Danuta
20.
Krzykwa Jadwiga
30.
Wierkin Irena
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. VI H opiekun mgr Józef Gryziewicz
1.
Bekielewski Edward
10.
Nowosadko Teresa
19.
Walejewska Janina
2.
Czuper Piotr
11.
Omiljan Heronim
20.
Wiśniewski Piotr
3.
Galicki Piotr
12.
Olszewska Stefania
21.
Woroniecki Tadeusz
4.
Godlewski Grzegorz
13.
Oszkinis Stanisław
22.
Wojtkiewicz Stanisław
5.
Korąkiewicz Ryszard
14.
Pachucka Halina
23.
Wróblewski Stanisław
6.
Kowalski Jan
15.
Skorupska Elżbieta
24.
Wysocka Krystyna
7.
Krupiński Stanisław
16.
Śliwińska Teresa
25.
Zalewski Leszek
8.
Łask Mirosław
17.
Stankiewicz Jan
26.
Ziarko Wojciech
9.
Milewski Frańciszek
18.
Szyszkowska Janina
27.
Olszewski Krzysztof
sem. VI J opiekun mgr inż. Ryszard Wasilewski
1.
Barszczewska-Żelazko Lucyna
9.
Mikielska Krystyna
17.
Siłkowska Jadwiga
2.
Barszczewska Wiesława
10.
Mikołajczyk Marianna
18.
Sowul Anna
3.
Ćwikowska Barbara
11.
Muczyński Zygmunt
19.
Świerzyńska Maria
4.
Denert Jan
12.
Poulakowska Teresa
20.
Wierzbińska Alicja
5.
Derda Zygmunt
13.
Prawdzik Grażyna
21.
Wysocka Krystyna
6.
Jabłońska Zofia
14.
Rogucka Barbara
22.
Żukowska Irena
7.
Jungo Piotr
15.
Rusiłowska Bożena
23.
Ciborowska Jadwiga
8.
Klejps Jan
16.
Sieńkowski Ireneusz
24.
Szerel Marianna