ZS Dowspuda - absolwenci
Technikum - zawód technik rolnik
klasa IV A wychowawca mgr inż.Bogusław Mazurkiewicz, inż.Ewa Kłoczko
1.
Danowski Adrian
6.
Kotarski Krzysztof
11.
Samotyho Jan
2.
Gajda Tomasz
7.
Oleksy Paweł
12.
Waraksa Tomasz
3.
Galicki Przemysław
8.
Pieńkowski Zbigniew
13.
Wiszniewski Wojciech
4.
Jaśkiewicz Jakub
9.
Pietrzyk Patryk
 
 
5.
Kasjanowicz Adam
10.
Przekop Arkadiusz
 
 
Technikum - zawód technik hotelarstwa
klasa IV H wychowawca mgr inż.Barbara Sidor
1.
Dudanowicz Weronika
4.
Kowalewski Mateusz
7.
Miłowicka Mariola
2.
Grędzińska Aneta
5.
Majewska Marta
8.
Stankiewicz Magdalena
Technikum - zawód technik weterynarii
klasa IV W wychowawca mgr inż.Barbara Sidor
1.
Androsiuk Wiktoria
6.
Dąbrowski Cezary
11.
Sitkowska Natalia
2.
Banach Tomasz
7.
Dzieniszewski Artur
12.
Wasilewska Urszula
3.
Barszczewska Urszula
8.
Kotarski Bartosz
13.
Wasilewska Paulina
4.
Buczyńska Patrycja
9.
Lewoń Karolina
 
 
5.
Danielewicz Marek
10.
Michniewicz Natalia