ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 4-letnie Liceum Rolnicze
wychowawca inż. Aleksander Putra
1.
Bartoszewicz Halina
13.
Kasprzyk Mieczysław
25.
Okulanis Tadeusz
2.
Bartoszewicz Leokadia
14.
Kierul Zenon
26.
Olszewski Bogusław
3.
Bartoszewicz Józef
15.
Konopko Jan
27.
Putra Irena
4.
Bartoszewicz Bolesław
16.
Kotarska Wanda
28.
Romanowski Jan
5.
Bobrowska Henryka
17.
Lotkowski Piotr
29.
Rowińska Zenona
6.
Bruszewska Stanisława
18.
Maciorowski Zdzisław
30.
Szumiło Jan
7.
Busiński Wacław
19.
Milewska Irena
31.
Szyłak Lucjan
8.
Chomontowska Helena
20.
Modzelewska Jadwiga
32.
Truskolaska Zenona
9.
Dłużniewski Tadeusz
21.
Modzelewski Remigiusz
33.
Tuszkowski Romuald
10.
Dobkowski Stanisław
22.
Morysewicz Floriana
34.
Wawiórko Honorata
11.
Harasim Eugeniusz
23.
Narewski Aleksander
35.
Konopko Franciszek
12.
Kamińska Janina
24.
Niebrzydowski Seweryn